Programa de Doutoramento en Ciencias da Educación e do Comportamento

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Xosé Manuel Cid Fernández

Información administrativa

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Ourense

Código RUCT

5600831
 • María Victoria Carrera Fernández

  Nome: Discursos e prácticas de otredade en alumnado galego e portugués de secundaria: Aportacións dunha pedagoxía crítica e queer
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Xosé Manuel Cid Fernández

 • Bruno Bastos Vieira de Melo

  Nome: Ensayo dunha nova teoría etiolóxica do microbioma humano no Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
  Data de lectura:
  Directores:

  Salvador Guillermo González González, María del Mar García Señorán, Maria Joâo Fernandes Trigueiro

 • Aida Ramos Trigo

  Nome: Prevención do risco de dificultades de aprendizaxe lector mediante un programa de intervención cognitiva
  Data de lectura:
  Directores:

  Manuel Deaño Deaño, María del Mar García Señorán, Sonia Alfonso Gil

 • Sandra Limia González

  Nome: Instrución na facilitación da planificación na escritura en estudantes de Educación Primaria
  Data de lectura:
  Directores:

  Manuel Deaño Deaño, Sonia Alfonso Gil

 • Patricia Alonso Ruido

  Nome: Avaliación do fenómeno do Sexting e dos Riscos emerxentes da Rede en adolescentes da Provincia de Ourense
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Lameiras Fernández, Yolanda Rodríguez Castro

 • Vitor Domingos Simões da Silva

  Nome: Alteracións do equilibro en personas con dificultades intelectual e de desenvolvemento: desempeño en condicións dobre-tarefa e proposta dun programa de intervención realizado en contexto socioeducativo.
  Data de lectura:
  Directores:

  Nuno Rocha Barbosa, Manuel Deaño Deaño, Xosé Manuel Cid Fernández

 • Maria João Valente da Silva Couto

  Nome: As TIC como recursos de ensino na aprendizaxe da Matemática na ensinanza secundaria
  Data de lectura:
  Directores:

  María Carmen Ricoy Lorenzo

 • Manuel Vidal López

  Nome: O ensino das ciencias centrada en actividades prácticas de laboratorio. Un estudio de caso na formación inicial de mestras e mestres de Educación Infantil
  Data de lectura:
  Directores:

  Pedro Membiela Iglesia

Descrición

Este programa pretende a formación de doutores e doutoras nestes dous amplos campos de coñecemento, concretados nas liñas de investigación ofertadas, así como naquelas outras que se podan incorporar a partir da detección de novas necesidades investigadoras, a existencia de candidatos/as para abordalas, e o convite a novos especialistas para que colaboren na orientación das mesmas.Un programa dirixido fundamentalmente a graduados/as e posgraduados/as das Universidades galegas e do Norte de Portugal, coa porta aberta a investigadores dos territorios e linguas afíns que escollan a Universidade de Vigo para contribuír á produción de coñecemento nas liñas de investigación sinaladas.O noso pasado e as nosas expectativas de creación colectiva nos campos da educación, psicoloxía, psicopedagoxía, xerontoloxía, sociopedagoxía, sexoloxía ou etnografía, entre outros, aparecen reflectidos nesta páxina web, e pódese solicitar mais información contactando cos servizos de xestión ou co profesorado responsable da dirección e impartición do programa.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 14

 • Ámbitos de intervención socioeducativa
 • Educación para a paz e interculturalismo
 • Perspectiva histórica na educación
 • Dificultades de aprendizaxe escolar e proceso cognitivos
 • Intervención para a mellora da aprendizaxe
 • Necesidades específicas de apoio educativo
 • Motivación e aprendizaxe
 • Saúde, sexualidade e xénero
 • Psicoloxía clínica e saúde
 • Sáude e calidade de vida
 • TIC e MCS aplicados á educación
 • Innovación educativa
 • Educación de adultos
 • Atención á diversidade en educación
 • Investigación biográfico-narrativa
 • Psicoloxía Clínica e da Saúde
 • Innovación e investigación educativa no ensino da Ciencia

Técnicas Multivariadas

Co-Ensino e Modelos de Colaboración Interdisciplinar en Educación Secundaria

Métodos e Deseños de Investigación en Psicoloxía Educativa

Técnicas Cuantitativas de Investigación e Análise de Datos

Procesos Motivacionais e Dificultades de Aprendizaxe

O Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, establece no seu artigo 10.3 que os programas de doutoramento deberán someterse a un procedemento de avaliación cada seis anos a efectos da renovación da acreditación á que se refire o artigo 24 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro.

Neste contexto a ACSUG, en base aos criterios definidos pola REACU, e de acordo cos estándares internacionais de calidade, establece as liñas básicas de actuación para os procesos de verificación, seguimento, modificación e renovación da acreditación (VSMA).

Na Escola Internacional de Doutoramento (Eido) xunto coa Área de calidade da Uvigo estase traballando no deseño dun Sistema de Garantía da Calidade (SGC) que facilite os procesos derivados das directrices nacionais e internacionais en materia de calidade.