Programa de Doutoramento en Ciencias da Educación e do Comportamento

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Información administrativa

Facultade de Educación e Traballo Social

Coordinación do título

Xosé Manuel Cid Fernández

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Ourense

Código RUCT

  • Germán Manuel Torres de Aboal

   Nome: Xosé Filgueira Valverde, unha traxectoria como educador (1939-1996)
   Data de lectura:
   Directores:

   Xosé Manuel Cid Fernández

  • Edgar Correia Campos

   Nome: A transición á vida adulta da mocidade en situación de vulnerabilidade social: un enfoque socioeducativo
   Data de lectura:
   Directores:

   Jesús Deibe Fernández Simo

  • Aroa Otero Rodríguez

   Nome: Funcións cognitivas PASS en nenas e nenos con altas capacidades intelectuais
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Manuel Deaño Deaño, Sonia Alfonso Gil

  • Maria Alberta de Sousa Monteiro dos Santos

   Nome: Retención e participación escolar: retos para a educación inclusiva.
   Data de lectura:
   Directores:

   Nuno Albertino Ferreira da Rocha Barbosa, María Ángeles Conde Rodríguez, Paulo Soares Moreira

  • Bruno José Esteves Rodrigues

   Nome: Relación entre a participación do alumnado coa escola e a Escolaridad Materna
   Data de lectura:
   Directores:

   Paulo Soares Moreira

  • Sara Martínez Carrera

   Nome: O impacto do Smartphone en adolescentes: perspectiva socioeducativa.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Carmen Ricoy Lorenzo

  • María Concepción Agras Suárez

   Nome: Crenzas de estudantes de enfermería en relación coa formación no grao
   Data de lectura:
   Directores:

   Pedro Membiela Iglesia

  • Carolina Borges Veloso

   Nome: A EDUCACIÓN SOCIAL NA ESCOLA:
   Contribucións da Pedagoxía-Educación Social para restituír o papel educativo da institución escolar
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Xosé Manuel Cid Fernández

  • Diana Rita de Vasconcelos Monteiro

   Nome: A exposición dos nenos ás pantallas e á tecnoloxía: cal é o impacto no desenvolvemento da linguaxe e do comportamento?
   Data de lectura:
   Directores:

   Nuno Albertino Ferreira da Rocha Barbosa, Sandra Raquel Gonçalves Fernandes

  • Miguel Ángel Yebra Ferro

   Nome: Relevancia dos obxectivos persoais, a autoeficacia e o interese pola carreira científica como determinantes das emocións e do compromiso coa aprendizaxe científica no alumnado de secundaria.
   Data de lectura:
   Directores:

   Pedro Membiela Iglesia

  • Laura Ruiz Soriano

   Nome: A Educación Social como profesión emerxente no ámbito da promoción da saúde
   Data de lectura:
   Directores:

   José María Failde Garrido, Miguel Ángel Simón López

  • Isabel Iglesias Salanova

   Nome: A mercantilización do corpo da muller: os ventres de aluguer e o discurso dos mass media españoles.
   Data de lectura:
   Directores:

   Yolanda Rodríguez Castro, María Lameiras Fernández

  • María Milagros Fernández Varela

   Nome: Avaliación da efectividade dun programa de actividade física universitario
   Data de lectura:
   Directores:

   María Reyes Pérez Fernández, José María Failde Garrido

  • Yannick López Araújo

   Nome: AVALIACIÓN DA CREATIVIDADE MOTRIZ EN TAREAS GRUPAIS DEPORTIVAS
   Data de lectura:
   Directores:

   María del Pino Díaz Pereira, Aurora Martínez Vidal

  • Alicia González Barreiro

   Nome: “O PAPEL DA MULLER RURAL NA PRESERVACIÓN E TRANSMISIÓN DO PATRIMONIO, NA COMARCA DO ORCELLÓN (1940-60)”
   Data de lectura:
   Directores:

   Xosé Manuel Cid Fernández

  • Óscar Davila Mariño

   Nome: A orientación profesional nos Conservatorios Profesionais de Música da provincia de Pontevedra
   Data de lectura:
   Directores:

   María Carmen Ricoy Lorenzo

  • Natalia Calvo Ayuso

   Nome: Educación para a saúde e augas mineiromedicinais en pacientes diagnosticados de fibromialxia.
   Data de lectura:
   Directores:

   María Reyes Pérez Fernández

  • Katherine Acosta García

   Nome: INFLUENCIA DAS EMOCIÓNS NO ENSINO DAS CIENCIAS EN PROFESORES EN EXERCICIO
   Data de lectura:
   Directores:

   Pedro Membiela Iglesia

  • Rosana Martínez Román

   Nome: O CONTINUO DAS (CIBER)VIOLENCIAS SEXUAIS NAS MULLERES: A EDUCACIÓN SEXUAL COMO PREVENCIÓN
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Yolanda Rodríguez Castro, María Victoria Carrera Fernández

  • Eva Moreira Fontán

   Nome: Uso dos recursos TIC no contexto de Ensino-Aprendizaxe: un eixe na motivación docente.
   Data de lectura:
   Directores:

   Antonio González Fernández

  • Ana Isabel da Silva Castro Forte

   Nome: Nun encontro a cegas coa Violencia ? ! - Contribucións da Psicoloxía Feminista Crítica para a comprensión da violencia no mozo en culturas xuvenís
   Data de lectura:
   Directores:

   María Lameiras Fernández, Yolanda Rodríguez Castro

  • Susana Maria de Almeida Correia Aguiar Rocha

   Nome: Influencia dos esquemas cognitivos maladaptativos no estilo de consumo e na tendencia á impulsividade na compra
   Data de lectura:
   Directores:

   Xosé Manuel Cid Fernández, Yolanda Rodríguez Castro

  • Carlos Miguel Ferreira Marinho

   Nome: O mestre tutor de aula entre a escola burocrática ea lóxica da aparición coa familia
   Data de lectura:
   Directores:

   Xosé Manuel Cid Fernández

  • Rafael José Adalid Rodríguez

   Nome: A mitoloxía galega relacionada coa auga. Análise de contido e aproveitamento como recurso en educación.
   Data de lectura:
   Directores:

   Xosé Manuel Cid Fernández

  • María Cristina Sánchez Martínez

   Nome: “Uso das tabletas dixitais na Educación Primaria”
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Carmen Ricoy Lorenzo

  • Alba Adá Lameiras

   Nome: Análise do Twitter dos medios deportivos en España con perspectiva de xénero: A invisibilización das mulleres deportistas
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Yolanda Rodríguez Castro

  • María Victoria Carrera Fernández

   Nome: Discursos e prácticas de otredade en alumnado galego e portugués de secundaria: Aportacións dunha pedagoxía crítica e queer
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Xosé Manuel Cid Fernández

  • Bruno Bastos Vieira de Melo

   Nome: Ensayo dunha nova teoría etiolóxica do microbioma humano no Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
   Data de lectura:
   Directores:

   Salvador Guillermo González González, María del Mar García Señorán, Maria Joâo Fernandes Trigueiro

  • Aida Ramos Trigo

   Nome: Prevención do risco de dificultades de aprendizaxe lector mediante un programa de intervención cognitiva
   Data de lectura:
   Directores:

   Manuel Deaño Deaño, María del Mar García Señorán, Sonia Alfonso Gil

  • Sandra Limia González

   Nome: Instrución na facilitación da planificación na escritura en estudantes de Educación Primaria
   Data de lectura:
   Directores:

   Manuel Deaño Deaño, Sonia Alfonso Gil

  • Patricia Alonso Ruido

   Nome: Avaliación do fenómeno do Sexting e dos Riscos emerxentes da Rede en adolescentes da Provincia de Ourense
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Lameiras Fernández, Yolanda Rodríguez Castro

  • Vitor Domingos Simões da Silva

   Nome: Alteracións do equilibro en personas con dificultades intelectual e de desenvolvemento: desempeño en condicións dobre-tarefa e proposta dun programa de intervención realizado en contexto socioeducativo.
   Data de lectura:
   Directores:

   Nuno Albertino Ferreira da Rocha Barbosa, Manuel Deaño Deaño, Xosé Manuel Cid Fernández

  • Manuel Vidal López

   Nome: O ensino das ciencias centrada en actividades prácticas de laboratorio. Un estudio de caso na formación inicial de mestras e mestres de Educación Infantil
   Data de lectura:
   Directores:

   Pedro Membiela Iglesia

  Descrición

  Este programa pretende a formación de doutores e doutoras nestes dous amplos campos de coñecemento, concretados nas liñas de investigación ofertadas, así como naquelas outras que se podan incorporar a partir da detección de novas necesidades investigadoras, a existencia de candidatos/as para abordalas, e o convite a novos especialistas para que colaboren na orientación das mesmas.Un programa dirixido fundamentalmente a graduados/as e posgraduados/as das Universidades galegas e do Norte de Portugal, coa porta aberta a investigadores dos territorios e linguas afíns que escollan a Universidade de Vigo para contribuír á produción de coñecemento nas liñas de investigación sinaladas.O noso pasado e as nosas expectativas de creación colectiva nos campos da educación, psicoloxía, psicopedagoxía, xerontoloxía, sociopedagoxía, sexoloxía ou etnografía, entre outros, aparecen reflectidos nesta páxina web, e pódese solicitar mais información contactando cos servizos de xestión ou co profesorado responsable da dirección e impartición do programa.

  Ano comezo impartición: 2013
  Data publicación no DOG:
  Data publicación no BOE:
  Prazas de novo ingreso: 14

  • Educación e pedagoxía social
  • TIC e MCS para a educación
  • Educación no ámbito escolar
  • Saúde e calidade de vida
  • Psicología clínica e saúde
  • Saúde, sexualidade e xénero
  • Identificación, caracterización e intervención nas necesidades específicas de apoio educativo
  • Intervención para a mellora da aprendizaxe

  Técnicas Multivariadas

  Co-Ensino e Modelos de Colaboración Interdisciplinar en Educación Secundaria

  Métodos e Deseños de Investigación en Psicoloxía Educativa

  Técnicas Cuantitativas de Investigación e Análise de Datos

  Procesos Motivacionais e Dificultades de Aprendizaxe

  O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

  Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

  A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.