Programa de Doutoramento en Ciencias Sociais e Envellecemento

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Información administrativa

Facultade de Educación e Traballo Social

Coordinación do título

José María Failde Garrido

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Ourense

Código RUCT

  Data publicación no DOG:
  Data publicación no BOE:
  Prazas de novo ingreso: 4

  • Envellecemento poblacional: Aspectos demográficos
  • Calidade de vida e envellecemento activo
  • Diversidade funcional no envellecemento, innovación social e tecnolóxica
  • Xénero. Desigualdades sociais e envellecemento
  • Impacto socioeconómico do envellecemento, organización social dos coidados e políticas públicas

  O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

  Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

  A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.