Programa de Doutoramento en Educación, Deporte e Saúde

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Información administrativa

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Coordinación do título

Margarita Rosa Pino Juste

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Pontevedra

Código RUCT

  • Jhonatan Betancourt Peña

   Nome: Exercicio físico e seguimento telefónico mediado pola telerehabilitación cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María José Martínez Patiño, Iago Portela Pino

  • Isabel Cristina Rojas Padilla

   Nome: Actitudes alimentarias, imaxe corporal e autoestima en novo atletas colombianos
   Data de lectura:
   Directores:

   María José Martínez Patiño, Iago Portela Pino

  • Farzad Rezavandzayeri

   Nome: Os efectos do volume de adestramento na intelixencia emocional e na calidade de vida dos deportistas con discapacidades mentais e físicas: Boccia, Natación e Tiro.
   Data de lectura:
   Directores:

   Maria Elena Vila Suarez, José María Cancela Carral

  • Víctor Domínguez Rodríguez

   Nome: Necesidades psicolóxicas básicas, benestar e ansiedade na práctica do exercicio físico
   Data de lectura:
   Directores:

   Iago Portela Pino

  • Jesús Antonio Gutiérrez Santiago

   Nome: Análise da temporalidade do combate de judo en deportistas con discapacidade visual.
   Data de lectura:
   Directores:

   Alfonso Gutierrez Santiago, Iván Prieto Lage

  • Susana Viñas Diz

   Nome: EFECTOS DOS ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS OMEGA 3 NO PROCESO INFLAMATORIO E NA SINTOMATOLOXÍA EN DOENTES CON ARTRITE REUMATOIDE DE INICIO
   Data de lectura:
   Directores:

   María José López Armada

  • Rui Miguel Fernandes Pereira da Silva

   Nome: Seguimento e avaliación do rendemento en futbolistas xuvenís e profesionais: explorando as relacións
   Data de lectura:
   Directores:

   José María Cancela Carral, Filipe Manuel Clemente Batista

  • Mario Diz Otero

   Nome: Análise do perfil persoal, formativo e psicolóxico do alumnado das orquestras universitarias en Europa
   Data de lectura:
   Directores:

   Margarita Rosa Pino Juste, José María Esteve Faubel

  • Javier Carballo López

   Nome: Deseño, construcción do prototipo e validación de medidas de rendimiento dun kayak-ergómetro
   Data de lectura:
   Directores:

   José María Cancela Carral, Óscar García García, José Enrique Ares Gómez, Jorge Cerqueiro Pequeño

  • Fabián Humberto Marín González

   Nome: Descrición de variables psicoemocionais en atletas de elite en Colombia
   Data de lectura:
   Directores:

   María José Martínez Patiño, Iago Portela Pino

  • Mario Iglesias Caamaño

   Nome: FIABILIDADE DA MEDIDA E DETERMINACIÓN DA ASIMETRÍA LATERAL EN XOGADORES DE VOLEIBOL BEN ENTRENADOS
   Data de lectura:
   Directores:

   José María Cancela Carral, Óscar García García

  • Pedro Danilo Ponciano Núñez

   Nome: Análise de proxectos baseados no deporte para o desenvolvemento humano de adolescentes vulnerables
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María José Martínez Patiño, Iago Portela Pino

  • Pablo Campo Prieto

   Nome: Deseño e implementación dun programa de exercicio físico con Realidade Virtual Inmersiva para a mellora de capacidades funcionais en persoas maiores
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   José María Cancela Carral, Gustavo Rodríguez Fuentes

  • María del Mar Silvestre García

   Nome: Alfabetización sanitaria do profesorado non universitario e a súa relación coas variables persoais e de saúde
   Data de lectura:
   Directores:

   María José Martínez Patiño, Iago Portela Pino

  • Paula Frieiro Padín

   Nome: Influencia da socialización nas redes sociais e da autoestima sobre os trastornos da conduta alimentaria na adolescencia. Respostas dende o Traballo Social.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Rubén González Rodríguez

  • Rosa Maria da Silva Fernandes Fontes

   Nome: Das teorías á televisión: o impacto das series de televisión sobre a percepción social do autismo en Portugal.
   Data de lectura:
   Directores:

   Margarita Rosa Pino Juste

  • Alicia Salas Morillas

   Nome: INSATISFACCIÓN CORPORAL E TRASTORNOS DE CONDUTA ALIMENTARIA EN XIMNASTAS DE ACROBÁTICA EN FUNCIÓN DO XÉNERO, IDADE E NIVEL COMPETITIVO.
   Data de lectura:
   Directores:

   Águeda Gutierrez Sánchez,

  • Gabriel Iglesias Caride

   Nome: Efectos psicosociais do uso de videoxogos na poboación adolescente galega.
   Data de lectura:
   Directores:

   José Domínguez Alonso

  • Adrián Paramés González

   Nome: O mobiliario nos centros educativos: valoración antropométrica e instrumentos de medida.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Alfonso Gutierrez Santiago

  • Nuno José Soares Lajoso da Silva

   Nome: Impacto dun programa de adestramento funcional na prevención de lesións músculo esqueléticas en Bombeiros dos Equipos de Intervención Permanente no Distrito de Viana do Castelo–Portugal
   Data de lectura:
   Directores:

   José María Cancela Carral, JoséPedro Arieiro Gonçalvez Bezerra

  • Susana Blanco Novoa

   Nome: Motivación Académica e Autoconcepto Musical do alumnado de Ensinanzas Superiores de Música
   Data de lectura:
   Directores:

   Margarita Rosa Pino Juste

  • María Esther López Pérez

   Nome: VIVEZA DE IMAXE, ACTITUDE ANTE A MORTE E ANSIEDADE ANTE A MORTE EN PERSOAS DE DIFERENTES IDADES
   Data de lectura:
   Directores:

   Alfredo Campos García, Margarita Rosa Pino Juste

  • Noemi Sanmartín Rodríguez

   Nome: “Deseño e evaluación dun programa de Expresión Corporal para mellorar a calidade de vida de mulleres con cancro".
   Data de lectura:
   Directores:

   Margarita Rosa Pino Juste, Águeda Gutierrez Sánchez

  • Sérgio Filipe Cunha Matos

   Nome: Caracterización da carga de adestramento dos atletas de carreras de montaña e asociación coa exposición para o risco de lesión
   Data de lectura:
   Directores:

   José María Cancela Carral, Filipe Manuel Clemente Batista

  • Miguel Alberto Leite Monteiro Lima

   Nome: Impacto dun programa de actividade física multivariante sobre o estado físico e mental dos anciáns, como función do tempo de exposición á practicar.
   Data de lectura:
   Directores:

   José María Cancela Carral, JoséPedro Arieiro Gonçalvez Bezerra

  • Carla Sofia Cerqueira Gonçalves

   Nome: Impacto dun programa de adestramento neuromuscular no equilíbrio postural en adultos novos activos.
   Data de lectura:
   Directores:

   José María Cancela Carral, JoséPedro Arieiro Gonçalvez Bezerra

  • Ana María Rodríguez González

   Nome: Medindo a dependencia e o seu impacto nas persoas coidadoras
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Eva María Rodríguez Míguez

  • Jose Fernando Arroyo Valencia

   Nome: Modelo predictivo de rendemento en mozos deportistas nas probas de velocidade do atletismo
   Data de lectura:
   Directores:

   María José Martínez Patiño, M. Carmen Rodríguez Fernández

  • María José González Ojea

   Nome: DESEÑO E AVALIACIÓN DUN PROGRAMA DE MUSICOTERAPIA CON PERSOAS MAIORES
   Data de lectura:
   Directores:

   Margarita Rosa Pino Juste

  • Miguel Adriano Sánchez Lastra

   Nome: Exercicio de forza con bandas elásticas centrado en tren superior fronte a tren inferior: efectos sobre a función cognitiva e física de adultos maiores residentes.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   José María Cancela Carral, Carlos Luis Ayan Perez

  • Ángel Casal Moldes

   Nome: Efecto do programa Brain Gym® sobre poboación anciana institucionalizada
   Data de lectura:
   Directores:

   José María Cancela Carral

  • Romeu Serra Araújo

   Nome: O impacto da saúde do pé na calidade de vida en persoas sedentárias
   Data de lectura:
   Directores:

   José María Cancela Carral, Daniel López López

  • Bruno André Ferreira da Silva

   Nome: Aptitude Física, Función Física e Actividade Física nos estudantes universitarios: estudo de caso de estudantes de Deportes
   Data de lectura:
   Directores:

   José María Cancela Carral, Óscar García García, JoséPedro Arieiro Gonçalvez Bezerra

  • Carlos Filipe Barbosa Crasto

   Nome: Control motor en individuos con e sen dor lombo-pélvica
   Data de lectura:
   Directores:

   José María Cancela Carral

  • Begoña Nieto Campos

   Nome: Violencia escolar e intelixencia emocional en adolescentes galegos
   Data de lectura:
   Directores:

   José Domínguez Alonso, Antonio López Castedo

  • Teresa Cristina Tourais de Afonso Rocha

   Nome: Ética e Percepción Olímpica nos Adestradores Deportivos en Portugal
   Data de lectura:
   Directores:

   María José Martínez Patiño, COVADONGA MATEOS PADORNO

  • José Pedro dos Santos Guimarães

   Nome: Análise de hábitos saudábeis de adolescentes e a súa relación con variábeis escolares
   Data de lectura:
   Directores:

   María José Martínez Patiño, Sandra Ribeiro Abreu

  • Olga Magaña Rodríguez

   Nome: Deseño e avaliación dun programa baseado en Mindfulness para futuros profesionais das Artes escénicas
   Data de lectura:
   Directores:

   Margarita Rosa Pino Juste

  • Xesús Pena Pérez

   Nome: CARACTERIZACIÓN E ANALISE DE VALORES ASOCIADOS AO DEPORTE EN ALUMNOS NON UNIVERSITARIOS
   Data de lectura:
   Directores:

   María José Martínez Patiño

  • Iria Calleja Barcia

   Nome: Estudo sobre a formación do profesorado de Educación Secundaria para o desempeño da acción titorial: Implicacións para o deseño dun programa formativo.
   Data de lectura:
   Directores:

   Margarita Rosa Pino Juste

  • Sara Domínguez Lloria

   Nome: ANÁLISE DA ORGANIZACION, XESTION E CURRICULUM DAS ENSINANZAS DE MÚSICA NON SUPERIORES EN GALICIA
   Data de lectura:
   Directores:

   Margarita Rosa Pino Juste

  • María Luísa Baamonde Paz

   Nome: Descrición de hábitos saudables e intelixencia emocional no alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo.
   Data de lectura:
   Directores:

   Margarita Rosa Pino Juste

  • Alfredo de Oliveira Araújo

   Nome: Efeito de um programa de treino na performance de elementos de uma subunidade de elite da polícia.
   Data de lectura:
   Directores:

   José María Cancela Carral, LUIS PAULO RODRIGUES

  • Lucía Lomba Portela

   Nome: Análise das dificultades para a implementación de proxectos de Innovación Educativa: da cultura da queixa á cultura da transformación
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Margarita Rosa Pino Juste, Antonio López Castedo

  • Irimia Mollinedo Cardalda

   Nome: EFECTOS DA APLICACIÓN DO MÉTODO PILATES EN POBOACIÓN DIAGNOSTICADA DE ENFERMIDADE DE PARKINSON
   Data de lectura:
   Directores:

   José María Cancela Carral, Gustavo Rodríguez Fuentes

  • Natalia Abalde Amoedo

   Nome: Actividade física e alimentación en adolescentes e a súa influencia no rendemento académico
   Data de lectura:
   Directores:

   Margarita Rosa Pino Juste

  • Sara Fernández Aguayo

   Nome: DRAMA COMO TÉCNICA TERAPÉUTICA EN SAÚDE MENTAL: DESEÑO E AVALIACIÓN DUN PROGRAMA
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Margarita Rosa Pino Juste

  • Xoana Reguera López de la Osa

   Nome: Deseño e avaliación dun programa de ximnasia acrobática para a mellora das habilidades sociais e persoais en educación secundaria
   Data de lectura:
   Directores:

   Águeda Gutierrez Sánchez

  • Iago Portela Pino

   Nome: Análise da motivación para a actividade física e barreiras para a práctica en adolescentes galegas.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Antonio López Castedo, José Domínguez Alonso

  • Tania García Remeseiro

   Nome: Análise descriptiva - interpretativa sobre o impacto das pantallas de visualización de datos (PVD) na postura corporal.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Águeda Gutierrez Sánchez

  • María Luisa Mondolfi Miguel

   Nome: POSIBILIDADES TERAPÉUTICAS E PEDAGÓXICAS DO TEATRO NO MALESTAR PSÍQUICO, AUTOESTIMA E ESTEREOTIPOS EN MULLERES CON ANTECEDENTES DE VIOLENCIA DE XÉNERO

   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Margarita Rosa Pino Juste

  • Thadeu Miranda Gasparetto

   Nome: Análise Empírica da Demanda de Televisión, Balance Competitivo, Demanda de Entradas e Xeración de Ingresos no Mercado Brasileiro de Fútbol
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Ángel Antonio Barajas Alonso

  • Lucía Pumares Lavandeira

   Nome: Determinación da influenza das actividades extraescolares no rendemento académico e na motivación cara as tarefas escolares
   Data de lectura:
   Directores:

   Margarita Rosa Pino Juste

  Descrición

  Este programa de doutoramento pretende erixirse como unha oferta de formación interdisciplinar que integre dous aspectos básicos: a formación de investigadores e o perfeccionamento profesional e científico de profesionais de ámbitos como a educación, a saúde, a educación física e o deporte ou a xestión empresarial deportiva. Os aspectos máis importantes que promove este programa e, en definitiva, o desenvolvemento do doutoramento en Educación, Deporte e Saúde son, por unha banda o interese académico e científico do mesmo e, por outro, a súa posible demanda e interese social.
  En relación ao primeiro aspecto, implica unha fonda actualización e redefinición das liñas de investigación que consideramos necesarias para dar resposta ás demandas empresariais e sociais da sociedade do século XXI relacionadas co ámbito económico estratéxico. En relación á súa demanda, habemos de precisar que nos últimos anos de formación o vinculo ao deporte ha ido en aumento e foron moi variadas o temáticas obxecto de solicitude: desde a actividade física saudable para evitar enfermidades cardiovasculares, que son as máis frecuentes nos países desenvolvidos, ata o deseño de proxectos deportivos, pasando pola xestión empresarial, a implementación e avaliación de programas de deporte escolar.
  En definitiva, o obxectivo prioritario é o de formar a investigadores e especialistas nas ciencias da Educación, do Deporte e da saúde, capaces de xerar estudos que faciliten o coñecemento da dimensión física, psicolóxica, social, cultural e política que afecta a este tres ámbitos e os seus diferentes niveis.

  Ano comezo impartición: 2013
  Data publicación no DOG:
  Data publicación no BOE:
  Prazas de novo ingreso: 10

  • Prescrición, seguimento e control do exercicio físico para a saúde
  • Exercicio físico e patoloxías
  • Metodoloxía observacional
  • Lecer, saúde e calidade de vida
  • Imaxes mentais e a súa implicación na aprendizaxe, a creatividade e o deporte
  • Creatividade motriz. Avaliación, desenvolvemento e aprendizaxe
  • Estimulación cognitiva e actividade física
  • Metodoloxías cualitativas e cuantitativas de aplicación en apredinzaje e rendemento
  • Motricidade, cultura corporal e educación
  • Deseño e avaliación de programas de actividade física saudable
  • Medición do aforro sanitario derivado da práctica deportiva
  • Impacto económico e social dos eventos deportivos
  • Marketing deportivo
  • Indicadores para a medición do rendemento de deportistas, entidades e empresas deportivas
  • Financiamento do deporte
  • Valoración de entidades deportivas
  • Análise da organización e xestión do Movemento Olímpico
  • Prescrición, seguimento e control do exercicio físico para a saúde
  • Actividade física e saúde no ámbito comunitario e escolar

  O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

  Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

  A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.