Programa de Doutoramento en Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade en Enxeñaría e Arquitectura

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Información administrativa

Escola de Enxeñaría Industrial

Coordinación do título

Enrique Granada Álvarez

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Juan Jesús Rico Fuentes

   Nome: Redución de emisións en sistemas de combustión de biomasa
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   David Patiño Vilas, Raquel Pérez Orozco

  • Moisés Cordeiro Costas

   Nome: Modelado e optimización mediante técnicas de aprendizaxe automático en edificios con instalacións renovables de produción, almacenamento e consumo eléctricos.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Pablo Eguía Oller, Daniel Villanueva Torres

  • Miguel Martínez Comesaña

   Nome: Aplicación de técnicas de intelixencia artificial á monitorización y estudo da eficiencia enerxética en edificios.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Pablo Eguía Oller, Javier Martínez Torres

  • Antonio Díaz García

   Nome: Desenvolvemento dunha metodoloxía CFD en sistemas de intercambio térmico con cambio de fase. Aplicación para un sistema WHRS para automoción.
   Data de lectura:
   Directores:

   María Concepción Paz Penín

  • Natalia Cid Rodríguez

   Nome: Contribucións ó desenvolvemento de filtros electrostáticos para o tratamento de gases xerados na combustión de biomasa
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Jacobo Porteiro Fresco, David Patiño Vilas

  • Adrián Cabarcos Rey

   Nome: Contribucións ao estudo experimental de aglomerados de tisne mediante microscopía electrónica de transmisión e técnicas de visión por ordenador
   Data de lectura:
   Directores:

   María Concepción Paz Penín

  • Bárbara Sofía Crespo Sanjurjo

   Nome: Novas metodoloxías aplicadas o estudo da eficiencia enerxética e da sostenibilidade
   Data de lectura:
   Directores:

   José Luis Míguez Tabarés, Miguel Cuevas Alonso, David Patiño Vilas

  • Ana Ogando Martínez

   Nome: Ferramentas de simulación luminosa e algoritmos de optimización aplicados ó modelado, calibración e optimización de instalacións de iluminación exterior
   Data de lectura:
   Directores:

   Enrique Granada Álvarez, Pablo Eguía Oller

  • Luis González Varela

   Nome: Contribución ao modelado das físicas do leito na combustión de biomasa
   Data de lectura:
   Directores:

   Jacobo Porteiro Fresco, Daniel González Peña

  • Javier López Gómez

   Nome: Investigación para a adaptación de novas técnicas de interpolación e fontes de datos meteorolóxicos para simulacións de eficiencia enerxética na edificación
   Data de lectura:
   Directores:

   Enrique Granada Álvarez, Pablo Eguía Oller

  • Jesús Vence Fernández

   Nome: Contribucións ao estudo de formación de depósitos hidrocarbonados en intercambiadores de calor do sistema EGR. Desenvolvemento de modelo e validación experimental.
   Data de lectura:
   Directores:

   María Concepción Paz Penín

  • Roberto Bellas Rivera

   Nome: Técnicas de modelado e optimización de sistemas contraincendios, seguridade e loxística baixo un enfoque de sustentabilidade.
   Data de lectura:
   Directores:

   Jacobo Porteiro Fresco, Miguel Ángel Gómez Rodríguez

  • Raquel Pérez Orozco

   Nome: Contribucións á redución de emisións de partículas na combustión de biomasa
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Jacobo Porteiro Fresco, David Patiño Vilas

  • Jacobo González Baldonedo

   Nome: Análise de modelos matemáticos de dano en remodelación ósea: resolución mediante métodos numéricos.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Abraham Segade Robleda, José Ramón Fernández García

  • José Luis López González

   Nome: ANÁLISE DA EFICIENCIA ENERXÉTICA E A SEGURIDADE AMBIENTAL EN BLOQUES CIRÚRXICOS A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE SIMULACIÓN
   Data de lectura:
   Directores:

   Enrique Granada Álvarez, Pablo Eguía Oller

  • Sandra Martínez Mariño

   Nome: Investigación e desenvolvemento de técnicas automatizadas de calibración e optimización multiobxectivo aplicadas á simulación de modelos enerxéticos de edificios.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Pablo Eguía Oller, Enrique Granada Álvarez

  • Sergio Chapela López

   Nome: Modelaxe e simulación CFD de mecanismos de ensuciamento e deposición de partículas na combustión de biomasa
   Data de lectura:
   Directores:

   Jacobo Porteiro Fresco, José Luis Míguez Tabarés

  • José Ángel López Campos

   Nome: Modelos Constitutivos para Materiais Visco-Hiperelásticos. Axuste mediante o uso de Algoritmos Xenéticos
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Abraham Segade Robleda, José Antonio Vilán Vilán, Enrique Casarejos Ruiz, José Ramón Fernández García

  • Francisco Manuel Troncoso Pastoriza

   Nome: Modelización automatizada en estándar BIM de elementos de iluminación en edificación mediante métodos de visión artificial
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Enrique Granada Álvarez, Pablo Eguía Oller, Rebeca Pilar Díaz Redondo

  • Christian Gil Pereira

   Nome: Contribucións ó estudo dos fenómenos aerodinámicos en trens de alta velocidade
   Data de lectura:
   Directores:

   María Concepción Paz Penín, Eduardo Suárez Porto

  • Marta Fernández Rodríguez

   Nome: Aplicación de métodos matemáticos á calibración de modelos térmicos de simulación dinámica de edificios
   Data de lectura:
   Directores:

   Pablo Eguía Oller, Enrique Granada Álvarez

  • José María Alonso Rodríguez

   Nome: Análise da eficiencia enerxética en edificación mediante técnicas de simulación térmica de edificios e interpolación avanzada de datos meteorolóxicos.
   Data de lectura:
   Directores:

   Pablo Eguía Oller, María Ángeles Saavedra González

  • Araceli Regueiro Pereira

   Nome: Contribucións a reducción de emisións en combustión de biomasa mediante medidas primarias e secundarias en planta piloto
   Data de lectura:
   Directores:

   Enrique Granada Álvarez, David Patiño Vilas

  Descrición

  Liñas de investigación:
  Na Liña eficiencia enerxética, *modelización de sistemas térmicos, mecánicos e enerxías renovables abórdanse cuestións como o potencial das enerxías renovables, modelado da combustión de biomasa, deseño de caldeiras de biomasa, simulación de procesos de combustión mediante *CFD, etc.
  Unha segunda Liña é a investigación de propiedades *termodinámicas de fluídos de interese industrial mediante técnicas de alta precisión.. Nesta Liña investíganse os novos fluídos que presentan un maior interese industrial, tales como *electrolitos líquidos, *iónicos e *nanofluidos.
  A terceira liña refírese ao mundo da edificación, e abarca os aspectos en relación coa eficiencia enerxética e *medioambiente na edificación. As actividades de investigación no ámbito desta Liña son: experimentación e modelado da transferencia de calor en compoñentes de edificios, rehabilitación enerxética de edificios, desenvolvemento metodolóxico do *ACV aplicado á edificación, etc.

  Ano comezo impartición: 2013
  Data publicación no DOG:
  Data publicación no BOE:
  Prazas de novo ingreso: 8

  • Eficiencia energética, modelización de sistemas térmicos, mecánicos e enerxías renovables
  • Enxeñaría Térmica e medio ambiente na edificación
  • Investigación de propiedades termodinámicas de fluídos de interese industrial mediante técnicas de alta precisión

  O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

  Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

  A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.