Programa de Doutoramento en Equidade e Innovación en Educación

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Información administrativa

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Coordinación do título

Maria Angeles Pilar Parrilla Latas

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Pontevedra

Código RUCT

  • Daniela Fabiola Barría Diaz

   Nome: As percepcións dos profesores na formación inicial sobre o uso inclusivo do xogo para a aprendizaxe da ciencia cun enfoque de xénero.
   Data de lectura:
   Directores:

   María Mercedes Álvarez Lires, Azucena Arias Correa

  • Laia Francina Tugores Blanco

   Nome: Niveis de esixencia cognitiva en tarefas de matemáticas (ESO)
   Data de lectura:
   Directores:

   Manuela Raposo Rivas, Fernando Tellado González

  • Javier Fernández Quintas

   Nome: REPERCUSIÓN DE LA TUTORÍA EN EL CLIMA DE AULA Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
   Data de lectura:
   Directores:

   Manuela Raposo Rivas

  • Susana Isabel Pereira dos Santos

   Nome: "Reflexiones sobre la infancia: derechos de participación de los niños portugueses en los procesos de institucionalización (in)visibilidad y voz"
   Data de lectura:
   Directores:

   Maria Angeles Pilar Parrilla Latas

  • Andrea Daniela Bejarano Acosta

   Nome: Familias con nenos con síndrome de Down: experiencias familiares e experiencias de coidados profesionais.
   Data de lectura:
   Directores:

   Maria Angeles Pilar Parrilla Latas

  • Olalla García Fuentes

   Nome: O enfoque educativo STEAM para a Educación Infantil: ¿tendencia ou pertinencia?
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Manuela Raposo Rivas

  • María Rossana Ramírez Ávila

   Nome: Implantación de resumos para mellorar a comprensión lectora nos niveis primaria, secundario e universitario.
   Data de lectura:
   Directores:

   Mª Elvira Barrios Espinosa

  • Sandra Martínez Iglesias

   Nome: Estudo sobre a identidade de xénero: unha análise interxeracional.
   Data de lectura:
   Directores:

   Antonia Blanco Pesqueira

  • Hugo Fabricio Velasco Castro

   Nome: Estratexias de gamificación para o desenvolvemento de competencias de avaliación formativa en profesores de inglés. Un estudo de casos comparativo.
   Data de lectura:
   Directores:

   Manuela Raposo Rivas, Manuel Damián Cebrián de la Serna

  • Santiago José Cruz Muñoz

   Nome: Contra Todo Prognóstico. Análise da realidade educativa dun centro de educación de adultos (CEPA) na cidade de Pontevedra e o seu alumnado dende a etnografía e a investigación participativa.
   Data de lectura:
   Directores:

   Maria Angeles Pilar Parrilla Latas

  • Jorge William Tigrero Vaca

   Nome: Inclusión, competencias docentes e participación estudantil. Estudo de caso nun instituto tecnolóxico superior de Guayaquil-Ecuador.
   Data de lectura:
   Directores:

   Antonia Blanco Pesqueira

  • Dolores Francisca Zambrano Miranda

   Nome: ESTUDO DAS ESTRATEXIAS DE GAMIFICACIÓN APLICADAS AO DESENVOLVEMENTO DE COMPETENCIAS DIXITAIS NA FORMACIÓN DO PROFESORADO
   Data de lectura:
   Directores:

   Manuela Raposo Rivas, Manuel Damián Cebrián de la Serna

  • Pilar Carballo Lado

   Nome:
   Historias de vida de mozos con discapacidade visual
   Data de lectura:
   Directores:

   Maria Angeles Pilar Parrilla Latas

  • Rebeca Santiago Cobo

   Nome: Estudo das competencias das prácticas externas na formación inicial do profesorado de educación secundaria
   Data de lectura:
   Directores:

   Antonia Blanco Pesqueira

  • Benita Victoria Martínez Jorrín

   Nome: Estudo das novas competencias na foramción inicial do profesorado de secundaria. Análise da situación de Galicia
   Data de lectura:
   Directores:

   Antonia Blanco Pesqueira

  • Isabel Fernández Menor

   Nome: O sentido de pertenza e participación do alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria nos centros educativos: desenvolvemento de procesos para a súa mellora.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Maria Angeles Pilar Parrilla Latas

  • Violeta Cebrián Robles

   Nome: Estudo sobre o plaxio nas facultades de educación
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Manuela Raposo Rivas

  • Noa Vasallo Barrueco

   Nome: Realidade aumentada e educación: unha investigación sobre as súas posibilidades educativas
   Data de lectura:
   Directores:

   Manuela Raposo Rivas, María Esther Martínez Figueira

  • Teresa Portas Pérez

   Nome: Reflexións para unha relectura en clave feminista de Hannah Arendt: problemática da súa influencia no ámbito de pensamento español contemporáneo
   Data de lectura:
   Directores:

   Carmen Benso Calvo, Purificación Mayobre Rodríguez

  • María Asunción Lorenzo Rial

   Nome: Educación, sustentabilidade e xénero: un achegamento didáctico ao cambio global oceánico mediante as TIC.
   Data de lectura:
   Directores:

   María Mercedes Álvarez Lires, Emilio Manuel Fernández Suárez

  • Maria Inês Loureiro Rodrigues

   Nome: Compresión do desenganche escolar a través da voz dos estudantes: o caso nunha escola vocacional.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Maria Angeles Pilar Parrilla Latas

  • María Dolores Pesántez Palacios

   Nome: Análise das prácticas inclusivas do profesorado universitario: estudo de caso da carreira de Educación Especial da Universidade Nacional de Educación
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Maria Angeles Pilar Parrilla Latas

  • José Francisco Serrallé Marzoa

   Nome: A historia das ciencias no desenvolvemento de competencias científicas: unha perspectiva socioconstructivista e de xénero.
   Data de lectura:
   Directores:

   María Mercedes Álvarez Lires, Uxío Pérez Rodríguez

  • Silvia Sierra Martínez

   Nome: Cara a unha Pedagoxía da Transición: Camiñando de Infantil a Primaria.
   Data de lectura:
   Directores:

   Maria Angeles Pilar Parrilla Latas

  • María Mercedes Varela Losada

   Nome: Educación Ambiental para a Sustentabilidade na formación inicial de profesorado de Educación Infantil e Primaria
   Data de lectura:
   Directores:

   María Mercedes Álvarez Lires, Uxío Pérez Rodríguez, Pedro Vega Marcote

  Descrición

  O Programa de Doutoramento Interuniversitario en Equidade e Innovación en Educación é un proxecto conxunto das Universidades do noroeste peninsular: Universidade de Vigo (universidade coordinadora), Universidade de Santiago de Compostela, Universidade da Coruña, Universidade de Oviedo e Universidade de Cantabria. Nestas Universidades ofrecemos un programa de doutoramento común para a formación e especialización de profesionais na investigación comprometida coa innovación e a igualdade de oportunidades na educación.

  O programa está especialmente dirixido a promover a investigación sobre procesos de innovación para a mellora das condicións escolares, educativas e sociais en que se desenvolven a infancia e a mocidade desde unha perspectiva sempre comprometida coa equidade. Este eixe temático vertébrase arredor de dúas liñas de investigación: a) Procesos de inclusión e exclusión socio-educativa e b) Innovación para a equidade educativa. Ambas as liñas se desglosan en campos específicos que permitirán ao persoal investigador en formación ampliar e profundar no seu coñecemento sobre numerosos aspectos relacionados coa equidade educativa, a innovación e mellora da educación.

  O programa de doutoramento está integrado por mais de 70 doutores e doutoras pertencentes ao profesorado das Universidades que conforman este programa. Contan cunha importante produción científica, dirixen un amplo abanico de proxectos de investigación nacionais e europeos e manteñen colaboracións estables con redes e centros de investigación internacionais. Todo iso dota ao programa dunha alta especialización e unha clara orientación interuniversitaria e internacional, o que facilita a mobilidade de estudantes entre Universidades, as estadías noutros centros de investigación e a obtención do "doutoramento internacional".

  Ano comezo impartición: 2013
  Data publicación no DOG:
  Data publicación no BOE:
  Prazas de novo ingreso: 10

  • Procesos de inclusión e exclusión socioeducativa
  • Innovación para a equidade educativa

  Técnicas Cuantitativas de Investigación e Análise de Datos

  Técnicas Cualitativas de Investigación e Análise de Datos

  Proxectos e informes de investigación

  Metodologías Cualitativas en la Investigación Socioeducativa

  Innovación e investigación didáctica

  O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

  Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

  A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.