Programa de Doutoramento en Estatística e Investigación Operativa

Área de coñecemento

Área de Ciencias

Información administrativa

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Coordinación do título

Juan José Vidal Puga

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Iago Núñez Lugilde

   Nome: Cálculo e comparación de regras de repartición para adxudicar reclamacións en conflicto
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Estela Sánchez Rodríguez

  • Nora Martínez Villanueva

   Nome: Novas contribucións á identificación de grupos en curvas non paramétricas.
   Data de lectura:
   Directores:

   Javier Roca Pardiñas

  • Adriana Navarro Ramos

   Nome: Sobre árbores de expansión de custo mínimo con múltiples fontes e problemas de aglomeración
   Data de lectura:
   Directores:

   Gustavo Bergantiños Cid

  • Alejandro Saavedra Nieves

   Nome: CONTRIBUCIÓNS EN TEORÍA DE XOGOS COOPERATIVOS E APLICACIÓNS
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Ignacio García Jurado, Gloria Fiestras Janeiro

  • Marta Cousido Rocha

   Nome: Novas contribucións á análise estatística de datos de alta dimensón baixo dependencia
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Jacobo De Uña Álvarez

  • Alfredo Valencia Toledo

   Nome: Modelos de negociación con axentes asimétricos
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Juan José Vidal Puga

  • Sergio Alberto Castillo Páez

   Nome: Achegas á Xeostatística non paramétrica
   Data de lectura:
   Directores:

   María Del Pilar Hortensia García Soidan, Rubén Fernández Casal

  Descrición

  A estatística e a investigación de operacións son hoxe de grande importancia como parte das matemáticas e como disciplinas necesarias para a comprensión e o avance doutras ramas de coñecemento como a Economía, a Enxeñerías ou a Medicina, entre outras. Este doutoramento en Estatística e Investigación de Operacións pretende proporcionar unha sólida formación no eido da estatística e da investigación operativa, quen de adaptarse ás necesidades da sociedade actual. Asimesmo se pretende fomenta-la formación continua dos profesionais no eido da estatística e da investigación de operacións e a interconexión entre as diversas parcelas da área froito da colaboración no doutoramento de profesores pertencentes a diferentes liñas e grupos de investigación.

  Ano comezo impartición: 2013
  Data publicación no DOG:
  Data publicación no BOE:
  Prazas de novo ingreso: 8

  • Estatística
  • Investigación Operativa e Teoría de xogos

  Estatística non Paramétrica

  Estatística Espacial

  Introdución á Teoría de Xogos

  Redes e Planificación

  Colas e Inventarios

  Series de Tempo

  Simulación Estadística

  Análisis Multivariante

  Fiabilidade e Modelos Biométricos

  Modelos de Probabilidade

  Estatística Aplicada

  Modelos de Regresión

  Análise Exploratoria de Datos

  Programación Lineal e Enteira

  Xogos cooperativos

  O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

  Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

  A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.