Programa de Doutoramento en Estudos Ingleses Avanzados: Lingüística, Literatura e Cultura

Área de coñecemento

Área de Artes e Humanidades

Información administrativa

Facultade de Filoloxía e Tradución

Coordinación do título

Javier Pérez Guerra

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

  • María de Fátima Ferreira da Silva

   Nome: (Re)escribíndonos: a auto/biografía, a reescritura e o poshumano nunha seleccion de novelas de Jeanette Winterson
   Data de lectura:
   Directores:

   María Belén Martín Lucas

  • Mohammed Chenteur

   Nome: Crosslinguistic influence and Motion Events in Multiple Language Acquisition.
   Data de lectura:
   Directores:

   María Rosa Alonso Alonso

  • José Benito Freijanes Martínez

   Nome: Tradición grecolatina e tópicos literarios comunes na poesía de Edgar Allan Poe e Nicomedes Pastor Díaz: un estudo comparado.
   Data de lectura:
   Directores:

   Martín Urdiales Shaw

  • Sara Albán Barcia

   Nome: Manuscritos de Prick of Conscience: Variación na Paleografía do Inglés Medieval Tardío
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Nuria Yáñez Bouza, María Dolores González Álvarez, Jacob Thaisen

  • Celia Veiga Pérez

   Nome: As destrezas de percepción e produción en estudantes de inglés universitarios españois: O rol do contexto de aprendizaxe.
   Data de lectura:
   Directores:

   Nuria Yáñez Bouza, María del Pilar García Mayo

  • Elizaveta Smirnova

   Nome: Análise de corpus de rasgos discursivos académicos: implicacións para a escrita de inglés para fins específicos/académicos
   Data de lectura:
   Directores:

   Javier Pérez Guerra

  • Estrela Rivas López

   Nome: InBIsible: a exclusión da bisexualidade e as súas representacións no cinema contemporáneo estadounidense
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Belén Martín Lucas, Andrea Robin Ruthven

  • Carlos Júlio Lindade Rodrigues

   Nome: Unha análise exhaustiva de como os libros de texto de inglés como lingua estranxeira promoven a didáctica da pronuncia nas escolas públicas portuguesas
   Data de lectura:
   Directores:

   María Esperanza Rama Martínez

  • Mariana Jorge Lozano

   Nome: Michel Foucault e as políticas non-queer do apartheid: homofobia e masculinidade en narrativas gay sudafricanas en inglés.
   Data de lectura:
   Directores:

   María Belén Martín Lucas

  • María Platas Alonso

   Nome: O biopic como xénero empoderador na cinematografía feminista afroamericana
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Belén Martín Lucas

  • Adriana Taboada González

   Nome: Un Anel para Gobernar a Tres Hobbits: Interdependencia e Evolución Narrativa de Frodo, Sam e Gollum no Señor dos Aneis de J. R. R. Tolkien (1954-1955)
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Jorge Luis Bueno Alonso

  • Ana Cristina Gomes da Rocha

   Nome: Pacific Encounters, Postcolonial Representations and the Deconstruction of Imagined Bodies: Discourses of Reclamation and Re-negotiation or the (Re)-writing of Spaces of Violence and Desire.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Belén Martín Lucas

  • Luisa Cazorla Torrado

   Nome: Puntadas Negras: "Quilting" e Narracións de Mulleres Afroamericanas
   Data de lectura:
   Directores:

   María Belén Martín Lucas

  • Sofía Bemposta Rivas

   Nome: Complementación clausal non finita de predicados na historia recente do inglés
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Javier Pérez Guerra

  • Raquel Pereira Romasanta

   Nome: Variación no sistema de complementación clausal nos Novos Ingleses: Unha análise de corpus de “regret”
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Elena Celsa Seoane Posse, Manfred Krug

  • Carla Bouzada Jabois

   Nome: Supplementos non finitos na historia recente da lingua inglesa
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Javier Pérez Guerra, HUBERT CUYCKENS

  • Héctor Agrafojo Blanco

   Nome: Os Marcadores Pragmáticos KIND OF e SORT OF nas Variedades do Inglés no Mundo.
   Data de lectura:
   Directores:

   Elena Celsa Seoane Posse, Cristina Suárez Gómez, Lucía Loureiro Porto

  • Yolanda Fernández Pena

   Nome: Factores determinantes da concordancia de número con suxeitos colectivos complexos: Un estudo de corpus en inglés
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Javier Pérez Guerra

  • Laura García Castro

   Nome: O perfil de complementación de REMEMBER nos ingleses post-coloniais
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Elena Celsa Seoane Posse, Cristina Suárez Gómez

  • Selene Molares Pascual

   Nome: Estratexias de travestismo e ambigüidade de xénero en ficción especulativa xuvenil estadounidense: Conformidade ou transgresión?
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Belén Martín Lucas

  • José Carregal Romero

   Nome: Redefinicións Contemporáneas da Familia Irlandesa na Ficción de Colm Tóibín
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Teresa Caneda Cabrera

  • María Evelyn Gandón Chapela

   Nome: Un estudo de corpus sobre a elipse post-auxiliar no inglés moderno: implicacións metodolóxicas e teóricas.
   Data de lectura:
   Directores:

   Javier Pérez Guerra

  Descrición

  O programa de doutoramento interuniversitario en Estudos Ingleses avanzados: Lingüística, Literatura e Cultura, participado polas Universidades de Santiago de Compostela (USC), A Coruña (UDC) e Vigo (UVIGO), é un programa acreditado que atende os altos estándares de excelencia do Sistema Europeo de Educación Superior. Este programa de doutoramento parte de programas anteriores que recibiron o recoñecemento oficial de excelencia do Ministerio de Eduación español. O principal obxectivo do programa en Estudos Ingleses é adestrar os/as estudantes a desenvolver investigacións en diferentes eidos dos Estudos Ingleses. En concreto, aos/ás doutorandos/as proporcionaranselle as habilidades e competencias profesionais para escribir unha tese de doutoramento baixo a supervisión de expertos/as dos tres departamentos implicados no programa. Isto pode incluír o seguinte: identificar un obxecto de estudo e desenvolver un método de análise que produza resultados innovadores; ser capaz de escribir en inglés de acordo coas convencións e demandas académicas; poder interpretar e utilizar a literatura en diferentes campos dos Estudos Ingleses; presentar e dar a coñecer os resultados nas reunións académicas nacionais e internacionais; ser capaz de comprender e valorar criticamente a recepción dos resultados por parte da comunidade académica; finalmente, usar eficazmente as tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas ás diferentes áreas dos Estudos Ingleses.

  Ano comezo impartición: 2013
  Data publicación no DOG:
  Data publicación no BOE:
  Prazas de novo ingreso: 10

  • Estudos de Literatura e Cultura Inglesas
  • Estudos de corpus, cognición, variación e cambio na lingua inglesa
  • Estudos de Literatura e Cultura Norteamericana
  • Lingüística Aplicada a tradución e ensino do inglés
  • Estudos do discurso en lingua inglesa
  • Literatura e cultura irlandesas
  • Outras literaturas en lingua inglesa

  Métodos e Recursos de Investigación Lingüística e a súa Aplicación á Lingua Inglesa

  Inglés para Fíns Específicos

  Modelos e Teorías Lingüísticas e a súa Aplicación á Lingua Inglesa

  Lingüística Contrastiva Aplicada á Lingua Inglesa

  Adquisición e Ensino do Inglés

  Variación e Cambio na Lingua Inglesa

  Lingüística Informática e de Corpus Aplicadas á Lingua Inglesa

  Cognición e Procesos Cognitivos en Lingua Inglesa

  Métodos e Recursos de Investigación Literario-Cultural no Ámbito Anglófono

  Estudos Ingleses e Medios de Comunicación

  Discurso Literario e Sociedade nos Países de Fala Inglesa

  Perspectivas Transculturais no Ámbito Anglófono

  Modelos de Interpretación Literario-Cultural nos Países da Fala Inglesa

  Pragmática e Análise do Discurso en Lingua Inglesa

  Literatura e Diversidade Cultural no Ámbito Anglófono

  Movementos Literarios e Culturais dos Países de Fala Inglesa

  Literaturas e Perspectivas de Xénero no Ámbito Anglófono

  Manifestacións Artísticas e Literarias dos Países de Fala Inglesa

  Xéneros e Modos Literarios en Lingua Inglesa

  Negociacións Textuais e Culturais nos Países de Fala Inglesa

  O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

  Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

  A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.