Programa de Doutoramento en Estudos Lingüísticos

Área de coñecemento

Área de Artes e Humanidades

Información administrativa

Facultade de Filoloxía e Tradución

Coordinación do título

María del Carmen Cabeza Pereiro

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Miren Begoña Uruburu Rodríguez

   Nome: Sobre as formas de tratamento no sur de Galicia e no norte de Portugal: unha visión sociolingüística e contrastiva.
   Data de lectura:
   Directores:

   José María García-Miguel Gallego, María Carmen Sampedro Mella

  • María Suárez Rodríguez

   Nome: Estratexias de aprendizaxe e procesos cognitivos no contexto de español como lingua extranxeira
   Data de lectura:
   Directores:

   Ana María Fernández Soneira, Inmaculada Concepción Baez Montero

  • Reyes Rodríguez Rodríguez

   Nome: Contribución á sociodialectoloxía galega: a fala da Limia Baixa.
   Data de lectura:
   Directores:

   Xosé Henrique Costas González, Alexandre Rodríguez Guerra

  • Carla María Míguez Álvarez

   Nome: Habilidades cognitivas e metacomprensión lectora en lingua española. Estudo do alumnado de educación primaria de entre 8 e 11 anos.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Miguel Cuevas Alonso, Ramón González Cabanach

  • Paula Isabel Marques Martins Baptista Querido

   Nome: O ensino da gramática e as falsas verdades gramaticais nos manuais de PLE adoptados en Galicia - unha experiencia no EPE
   Data de lectura:
   Directores:

   Alberto Álvarez Lugrís

  • Celia Fernández Vasco

   Nome: Diccionario, formación e información. Deseño dun recurso lexicográfico escolar para o século XXI
   Data de lectura:
   Directores:

   Antonio Rifón Sánchez, Susana Rodríguez Barcia

  • Marta Díaz Ferro

   Nome: Socialización bilingüe infantil nunha escola de Vigo (Galicia). Estudo lonxitudinal de nenos de 4 e 5 anos de contornas familiares castelán-falantes alfabetizados en galego: análise etnográfico-interaccional das prácticas alfabetizadoras na aula
   Data de lectura:
   Directores:

   Xoan Paulo Rodríguez Yáñez

  • Fernando Groba Bouza

   Nome: O LÉXICO DA HIPOLOXÍA NO GALEGO ORAL
   Data de lectura:
   Directores:

   Alexandre Rodríguez Guerra, Patricia Fernández de Trocóniz Revuelta

  • Eva Freijeiro Ocampo

   Nome: Lingua de signos e implante coclear: armas comunicativas (de)construción masiva
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Inmaculada Concepción Baez Montero, Ana Mineiro Rodrigues Rebello de Andrade

  • Mário Rui Domingues Ferreira da Cruz

   Nome: A heteroxeneidade lingüística de América Latina e reinvestimento didáctico no campo da pedagoxía dos discursos: a aprendizaxe da lingua e variedades culturais do español de América Latina no ensino de español como lingua estranxeira a través de textos li
   Data de lectura:
   Directores:

   Joaquín Sueiro Justel

  • Gervásio Absolone Chambo

   Nome: Revitalización dos ambientes participativos e interactivos na educación bilingüe en Mozambique a través de Translanguaging e do Cross-Cultural Learning
   Data de lectura:
   Directores:

   Fernando Ramallo Fernández

  • Ana Paula da Fonseca Lopes

   Nome: Proposta de Micro-Análise Multimodal de Interacción Cara a Cara: Un Estudo Exploratorio
   Data de lectura:
   Directores:

   María del Carmen Cabeza Pereiro

  • Daniel Pinto Pajares

   Nome: Representacións ideolóxicas das linguas: análise comparativa das ideoloxías lingüísticas nas clases altas galega e catalá
   Data de lectura:
   Directores:

   Susana Rodríguez Barcia

  • Ana Varela Suárez

   Nome: Lingua e demencia. Deseño e aplicación dun protocolo de coherencia discursiva
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Fernando Ramallo Fernández

  • Marta Peláez Torres

   Nome: A DIMENSIÓN PRAGMÁTICA DO ENSINO E APRENDIZAXE DE ELE. ESTRATEXIAS DE CORTESÍA NA FORMULACIÓN BOS DESEXOS E FELICITACIÓNS
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Inmaculada Concepción Baez Montero

  Descrición

  O programa de doutoramento Estudos lingüísticos está dirixido ás persoas con titulación universitaria que desexan afrontar o reto de facer unha tese relacionada coa linguaxe e as linguas.
  As investigacións poderán versar sobre algún tema relacionado con
  • A descrición das linguas (en especial a lingua española, a lingua galega e as linguas de signos) en calquera dos seus niveis
  • A lingüística aplicada en diferentes vertentes (lexicografía e terminografía, ensino e aprendizaxe de linguas ou tecnoloxías lingüísticas)
  • A análise do discurso e de calquera fenómeno relacionado co uso social das linguas
  • A Lingüística histórica, a dialectoloxía e a historiografía lingüística
  Trátase dun programa interuniversitario no que participa profesorado de Lingua Española, Lingua Galega e Lingüística Xeral das Universidades de Vigo e A Coruña.
  Todo o profesorado do programa conta con acreditada experiencia investigadora

  Ano comezo impartición: 2013
  Data publicación no DOG:
  Data publicación no BOE:
  Prazas de novo ingreso: 7

  • Lexicografía/ dicionarios
  • Terminoloxía
  • Neoloxía
  • Onomástica e Toponimia
  • Lexicografía histórica
  • Fraseoloxía e paremioloxía
  • Historiografía lexicográfica
  • Semántica
  • Sintaxe
  • Morfoloxía
  • Lexicoloxía
  • Fonoloxía
  • Lingüística de corpus
  • Aprendizaxe de linguas
  • Modalidades visu-xestuales da linguaxe e linguas de signos
  • Tecnoloxías da linguaxe
  • Historiografía lingüística
  • Análise do discurso
  • Sociolingüística
  • Bilingïsmo e multilingüismo
  • Prágmatica
  • Tradicións discursivas cotiás
  • Gramática histórica
  • Lexicoloxía histórica
  • Edición textual
  • Lingua literaria
  • Dialectoloxía

  Aplicacións da Psicolingüística

  Conciencia Lingüística (Language Awareness) e Adquisición de Segundas Linguas en Contextos Multilingües

  Modelos e Métodos na Lingüística Actual

  Lingüística Aplicada

  Lingüística de Corpus

  Tecnoloxías Lingüísticas

  Recursos Bibliográficos e Xéneros Científicos

  Terminoloxía e Terminografía

  Aspectos socioculturais e lingüísticos no ensino de segundas linguas

  Aspectos socioculturais e lingüísticos no ensino de segundas linguas

  Temas de lingüística contrastiva

  Estratexias e Métodos de Ensino e Aprendizaxe

  Creación e elaboración de materiais de aprendizaxe

  O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

  Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

  A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.