Programa de Doutoramento en Estudos Lingüísticos

Área de coñecemento

Área de Artes e Humanidades

Información administrativa

Facultade de Filoloxía e Tradución

Coordinación do título

María del Carmen Cabeza Pereiro

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo
 • Eva Freijeiro Ocampo

  Nome: Lingua de signos e implante coclear: armas comunicativas (de)construción masiva
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Inmaculada Concepción Baez Montero, , , Ana Mineiro Rodrigues Rebello de Andrade

 • Mário Rui Domingues Ferreira da Cruz

  Nome: A heteroxeneidade lingüística de América Latina e reinvestimento didáctico no campo da pedagoxía dos discursos: a aprendizaxe da lingua e variedades culturais do español de América Latina no ensino de español como lingua estranxeira a través de textos li
  Data de lectura:
  Directores:

  Joaquín Sueiro Justel

 • Gervásio Absolone Chambo

  Nome: Revitalización dos ambientes participativos e interactivos na educación bilingüe en Mozambique a través de Translanguaging e do Cross-Cultural Learning
  Data de lectura:
  Directores:

  Fernando Ramallo Fernández

 • Ana Paula da Fonseca Lopes

  Nome: Proposta de Micro-Análise Multimodal de Interacción Cara a Cara: Un Estudo Exploratorio
  Data de lectura:
  Directores:

  María del Carmen Cabeza Pereiro

 • Daniel Pinto Pajares

  Nome: Representacións ideolóxicas das linguas: análise comparativa das ideoloxías lingüísticas nas clases altas galega e catalá
  Data de lectura:
  Directores:

  Susana Rodríguez Barcia

 • Ana Varela Suárez

  Nome: Lingua e demencia. Deseño e aplicación dun protocolo de coherencia discursiva
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Fernando Ramallo Fernández

 • Marta Peláez Torres

  Nome: A DIMENSIÓN PRAGMÁTICA DO ENSINO E APRENDIZAXE DE ELE. ESTRATEXIAS DE CORTESÍA NA FORMULACIÓN BOS DESEXOS E FELICITACIÓNS
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Inmaculada Concepción Baez Montero

Descrición

O programa de doutoramento Estudos lingüísticos está dirixido ás persoas con titulación universitaria que desexan afrontar o reto de facer unha tese relacionada coa linguaxe e as linguas.
As investigacións poderán versar sobre algún tema relacionado con
• A descrición das linguas (en especial a lingua española, a lingua galega e as linguas de signos) en calquera dos seus niveis
• A lingüística aplicada en diferentes vertentes (lexicografía e terminografía, ensino e aprendizaxe de linguas ou tecnoloxías lingüísticas)
• A análise do discurso e de calquera fenómeno relacionado co uso social das linguas
• A Lingüística histórica, a dialectoloxía e a historiografía lingüística
Trátase dun programa interuniversitario no que participa profesorado de Lingua Española, Lingua Galega e Lingüística Xeral das Universidades de Vigo e A Coruña.
Todo o profesorado do programa conta con acreditada experiencia investigadora

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 7

 • Lexicografía/ dicionarios
 • Terminoloxía
 • Neoloxía
 • Onomástica e Toponimia
 • Lexicografía histórica
 • Fraseoloxía e paremioloxía
 • Historiografía lexicográfica
 • Semántica
 • Sintaxe
 • Morfoloxía
 • Lexicoloxía
 • Fonoloxía
 • Lingüística de corpus
 • Aprendizaxe de linguas
 • Modalidades visu-xestuales da linguaxe e linguas de signos
 • Tecnoloxías da linguaxe
 • Historiografía lingüística
 • Análise do discurso
 • Sociolingüística
 • Bilingïsmo e multilingüismo
 • Prágmatica
 • Tradicións discursivas cotiás
 • Gramática histórica
 • Lexicoloxía histórica
 • Edición textual
 • Lingua literaria
 • Dialectoloxía

Aplicacións da Psicolingüística

Conciencia Lingüística (Language Awareness) e Adquisición de Segundas Linguas en Contextos Multilingües

Modelos e Métodos na Lingüística Actual

Lingüística Aplicada

Lingüística de Corpus

Tecnoloxías Lingüísticas

Recursos Bibliográficos e Xéneros Científicos

Terminoloxía e Terminografía

Aspectos socioculturais e lingüísticos no ensino de segundas linguas

Aspectos socioculturais e lingüísticos no ensino de segundas linguas

Temas de lingüística contrastiva

O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.