Programa de Doutoramento en Física Aplicada

Área de coñecemento

Área de Ciencias

Información administrativa

Facultade de Ciencias do Mar

Coordinación do título

Manuel Martínez Piñeiro

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Pablo Barreiro Castro

   Nome: Aplicación de técnicas láser na conservación e restauración de xacementos arqueolóxicos
   Data de lectura:
   Directores:

   Pio Manuel González Fernández, José Santiago Pozo Antonio

  • David Robles Torres

   Nome: Estudo comparativo do diagnóstico de desnutrición seguindo evolución de parámetros físicos en poboación maior de 65 anos: criterios GLIM versus MNA
   Data de lectura:
   Directores:

   José Luís Legido Soto, Natividad Lago Rivero

  • Víctor Manuel Chávez Pérez

   Nome: Sensibilidade do quecemento estratosférico súbito ás condicións de simulación e análise en modelos
   Data de lectura:
   Directores:

   Laura De la Torre Ramos, Juan Antonio Añel Cabanelas

  • María Carmen Villanueva Pérez

   Nome: José Rodríguez González (1770- 1824), matemático, xeodesta, astrónomo, naturalista e viaxeiro científico por Europa
   Data de lectura:
   Directores:

   José Ángel Docobo Durántez

  • Luis Otero Millán

   Nome: CARACTERIZACIÓN TERMOFÍSICA DE MEZCLAS TERNARIAS DE NUTRICIÓN PARENTERAL: SEGURIDADE E ESTABILIDADE
   Data de lectura:
   Directores:

   José Luís Legido Soto, Natividad Lago Rivero

  • Sara Pérez Davila

   Nome: BIOCOMPOSITES POR IMPRESIÓN 3D BASEADOS EN ÁCIDO POLILÁCTICO E HIDROXIAPATITA
   Data de lectura:
   Directores:

   Pio Manuel González Fernández, Julia Asunción Serra Rodríguez

  • Ángel Manuel Fernández Fernández

   Nome: Estudo computacional de hidratos de gas en medio mariño empregando Dinámica Molecular
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Manuel Martínez Piñeiro, Martín Pérez Rodríguez

  • José Ignacio Iglesias Prado

   Nome: Materiais nanomellorados para aplicación de almacenamento de frío: un enfoque do deseño, perfil termofísico e comportamento reolóxico
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Jose Fernández Seara, Luis Lugo Latas, Luis Lugo Latas

  • Martín Testa Anta

   Nome: Uso da correlación entre estrutura magnética e cristalina para o deseño de nanocristais multifuncionais de óxidos de metais de transición
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Verónica Salgueiriño Maceira

  • Esteban Paredes Barros

   Nome: ESTUDO DE FENÓMENOS INDUTIVOS EN ENFRENTAMENTOS COAXIAIS ENTRE ELEMENTOS SUPERCONDUTORES DE ALTA TEMPERATURA CRÍTICA
   Data de lectura:
   Directores:

   Luís Romani Martínez, Gerardo Domarco Alvarez

  • Francisco Miguel Bellas Alaez

   Nome: Métodos numéricos de aprendizaxe automática supervisados aplicados á predición de floracións masivas de Pseudo-nitzschia spp. nas Rías Baixas galegas.
   Data de lectura:
   Directores:

   Jesús Manuel Torres Palenzuela, Luis González Vilas

  • Marco Antonio Marcos Millán

   Nome: Desenrolo de nanofluidos para o almacenamento de enerxía térmica baseada en materiais de cambio de fase.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Luis Lugo Latas, David Cabaleiro Álvarez

  • Francisco Javier Yebra Ferro

   Nome: Determinación da condutividade térmica e a velocidade do son de líquidos iónicos.
   Data de lectura:
   Directores:

   Jacobo Antonio Troncoso Casares

  • Estefanía López Senra

   Nome: Andamios e biomoléculas de orixe mariña para rexeneración de tecidos do sistema osteoarticular
   Data de lectura:
   Directores:

   Julia Asunción Serra Rodríguez, Miriam López Álvarez

  • Ricardo Jose Aveledo Anzola

   Nome: Estudo termodinámico de crecemento bacteriano baixo o efecto de metais usados en cirurxía ortopédica.
   Data de lectura:
   Directores:

   José Luís Legido Soto, Marta María Mato Corzón

  • Danica Ciric

   Nome: Vínculos entre Precipitacións Extremas e Transporte de Humidade
   Data de lectura:
   Directores:

   Luís Gimeno Presa, Raquel Olalla Nieto Muñiz

  • Milica Stojanovic

   Nome: O papel do transporte de humidade atmosférico en episodios de secas
   Data de lectura:
   Directores:

   Luís Gimeno Presa, Anita Rodrigues de Moraes Drumond

  • Pablo Breogán Sánchez Vázquez

   Nome: Caracterización termofísica de novos absorbentes baseados en líquidos iónicos para o refrixerante natural, auga
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Josefa Garcia Sanchez, Agilio A. H. Pádua

  • Antonio Paulo Gonçalves Fernandes Ferreira

   Nome: Sobre o perfil de temperatura na baixa estratosfera e a agudeza da tropopausa nos extratrópicos
   Data de lectura:
   Directores:

   Luís Gimeno Presa, José Manuel Henriques Castanheira

  • Carolina Natalia Hermida Merino

   Nome: Nanofluidos de grafeno: propiedades viscoelásticas e termofísicas
   Data de lectura:
   Directores:

   Manuel Martínez Piñeiro, María José Pastoriza Gallego

  • Roberto Valdés Pons

   Nome: Técnicas de espectroscopia de Raman para o estudo da mucosa oral.
   Data de lectura:
   Directores:

   Pio Manuel González Fernández, Miriam López Álvarez

  • Salvador Humberto Canzonieri

   Nome: Propiedades termofísicas de las mezcla líquidas binarias éster-nitrilo

   Thermophysical Properties of Binary Liquid Mixtures Ester-Nitrile

   Propiedades termifíscas das misturas líquidas binarias éster-nitrilo
   Data de lectura:
   Directores:

   Luís Romani Martínez

  • Eva Aguiar Fernández

   Nome: Circulación na zona de transición entre a costa e as dúas rías situadas máis ó sur das Rías Baixas (NW Spain)
   Data de lectura:
   Directores:

   Silvia Piedracoba Varela, Gabriel Roson Porto

  • Katerina Zemánková

   Nome: Hidrofobicidade y derivadas termodinámicas para solucións diluidas acuosas de anfífilas
   Data de lectura:
   Directores:

   Jacobo Antonio Troncoso Casares, Claudio Cerdeiriña Álvarez

  Ano comezo impartición: 2013
  Data publicación no DOG:
  Data publicación no BOE:
  Prazas de novo ingreso: 15

  • Nanofluídos
  • Propiedades Dieléctricas
  • Física aplicada ao medio ambiente
  • Refrixerantes
  • Nanopartículas
  • Fenómenos críticos en líquidos e mesturas líquidas
  • Caracterización Termofísica de líquidos iónicos a alta temperatura
  • Simulación molecular en líquidos e mesturas líquidas
  • Correntes persistentes en superconductores de alta temperatura crítica
  • Reología e análise térmico dos biopolímeros
  • Metroloxía óptica
  • Novos materiais
  • Aplicacións industriais dos láseres
  • Análise termodinámico de mesturas poliméricas
  • Polímeros híbridos orgánicos/inorgánicos
  • Procesado de materiais poliméricos
  • Propiedades mecánicas e análise termodinámico de materiais poliméricos
  • Modelización
  • Análise climático
  • Fotónica
  • Astrobioloxía
  • Oceanografía física
  • Oceanografía operacional
  • Modelización hidrodinámica
  • Medida de propiedades físicas de líquidos iónicos puros e mesturados con disolventes orgánicos, sales inorgánicas e polímeros
  • Medida de propiedades físicas de mesturas de líquidos moleculares
  • Astrobioloxía
  • Química analítica do plástico e tecnoloxía de elastómeros
  • Cambio climático e dinámica do clima e variabilidade
  • Reconstrución climática e análise climático

  O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

  Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

  A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.