Programa de Doutoramento en Neurociencia e Psicoloxía Clínica pola Universidade de A Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo

Área de coñecemento

Área de Ciencias da Saúde

Información administrativa

Facultade de Bioloxía

Coordinación do título

Lilian Rosana Ferreira Faro

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Társila Romero Rodríguez

   Nome: Avaliación dos efectos neuroquímicos dos funxicidas triazolicos sobre a neurotransmisión dopaminérxica no núcleo estriado de ratas. Un estudo in vivo mediante microdiálise cerebral.
   Data de lectura:
   Directores:

   Lilian Rosana Ferreira Faro

  • Marta Iglesias Martínez-Almeida

   Nome: Caracterización e estudo de proteínas periféricas en linfocitos na esquizofrenia
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Carlos Spuch Calvar, José Manuel Olivares Diez

  • Patricia Fernández Palleiro

   Nome: Caracterización neurofisiolóxica dos Trastornos Mentais Graves
   Data de lectura:
   Directores:

   José Manuel Olivares Diez, Carlos Spuch Calvar

  • María Aránzazu Penedo Fernández-Bujarrabal

   Nome: Seguimento dos receptores de dopamina en PBMC de pacientes con esquizofrenia durante a súa hospitalización por descompensación psicótica aguda
   Data de lectura:
   Directores:

   José Manuel Olivares Diez, Roberto Carlos Agis Balboa

  • María del Carmen Vallejo Curto

   Nome: Atención da Síndrome Metabólico en pacientes crónicos con trastornos mentáis graves. Relación das neurohormonas hipotalámicas coa psicose
   Data de lectura:
   Directores:

   Carlos Spuch Calvar, José Manuel Olivares Diez

  • Daniela Sofia Rodrigues Amorim

   Nome: Esquizofrenia: a busca de potenciais biomarcadores periféricos
   Data de lectura:
   Directores:

   Carlos Spuch Calvar, José Manuel Olivares Diez

  • Salvador Herrera Pérez

   Nome: Canles de potasio de dobre dominio de poro(K2P-TREK) en neuronas parasimpáticas do Ganglio Intracardíaco de rato
   Data de lectura:
   Directores:

   José Antonio Lamas Castro

  • Lola Rueda Ruzafa

   Nome: Caracterización das canles de potasio de dobre dominio de poro (K2P) en neuronas do ganglio nodoso e o seu possible papel na sensibilidade visceral
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Antonio Reboreda Prieto, José Antonio Lamas Castro

  • Sandra Vicente González

   Nome: Actitudes dos profesionais sanitarios cara á enfermidade mental
   Data de lectura:
   Directores:

   José Manuel Olivares Diez

  • María Blanco Formoso

   Nome: Plataformas plasmónicas complexas para diagnóstico e monitorización ambiental mediante SERS
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Miguel Ángel Correa Duarte, Carlos Spuch Calvar

  Descrición

  Este Programa de Doutoramento ten como obxectivo a formación de investigadores nas áreas da Neurociencia básica e aplicada, a Psicoloxía Clínica e a Psiquiatría, primando a interdisciplinariedade. Con esta perspectiva, o programa inclúe investigadores adscritos a diferentes áreas de coñecemento dos campos da Neurobioloxía, a Neurociencia Cognitiva, a Psicoloxía Clínica e da Saúde e a Psiquiatría. Trátase dun programa interuniversitario, organizado conxuntamente polas Universidades de Santiago de Compostela (que o coordina), A Coruña e Vigo.
  Preténdese proporcionar a formación técnica e os coñecementos específicos para a investigación nestes ámbitos e facilitar un marco de interrelación entre os doutorandos e doutorandas vinculados a elas. Aspírase a fomentar un espazo científico integrador de carácter multidisciplinar, que aborde o estudo do cerebro desde o punto de vista morfolóxico, estrutural, funcional, computacional e do desenvolvemento, ademáis da súa relación recíproca con variables psicosociais. Todo co fin de comprender o comportamento humano e de facilitar estratexias preventivas e terapéuticas para as principais enfermidades neurolóxicas e trastornos psiquiátricos.
  O estudo do sistema nervoso en xeral, e do encéfalo humano en particular, é unha das áreas prioritarias de investigación en todo o mundo. Un dos maiores retos desta investigación é descubrir os misterios do cerebro, desde o funcionamento molecular até os mecanismos que sustentan procesos como a memoria, a intelixencia ou a acción consciente e a súa interacción co medio. O progreso no coñecemento do sistema nervoso permitirá combater as enfermidades que o afectan e mellorar a calidade de vida. Desde a perspectiva máis clínica, este programa integra liñas que se ocupan da comprensión, prevención e tratamento dos trastornos mentais, abordándoos desde unha perspectiva biopsicosocial.
  Este Programa forma parte da 'Network of European Neuroscience Schools' (NENS), unha estrutura creada no marco da FENS (Federation of European Neuroscience Societies) para facilitar información sobre a formación posgraduada no ámbito da Neurociencia e promover a colaboración entre os programas de estudos europeos.

  Ano comezo impartición: 2013
  Data publicación no DOG:
  Data publicación no BOE:
  Prazas de novo ingreso: 6

  • Neurobioloxía.Estructura, evolución, desenvolvemento e rexeneración do sistema nervioso
  • Farmacoxenómica en neurociencias
  • Neurofisioloxía
  • Neurociencia Cognitiva. Estudo psicofisiolóxico e neuropiscolóxico dos procesos psíquicos superiores en poboación xeral e en poboacións especiais
  • Psicoloxía Clínica e da Saúde e Psiquiatría
  • Mecanismos de Neurodexeneración e neuroprotección dopaminérxica na enfermidade de Parkinson e novas estratexias terapéuticas
  • Estudos PET e SPECT en Neuroloxía. Fusión de imaxes morfolóxicas e funcionais

  Bioloxía Celular do Sistema Nervioso

  Neuroquímica

  Neurofarmacoloxía

  Fundamentos de Xenómica e Proteómica en Neurociencias

  Neuroanatomía

  Fisioloxía do Sistema Nervioso

  Neurociencia do Comportamento

  Técnicas Psicofisiolóxicas

  Investigación Aplicada en Neurociencia Cognitiva

  Procesos Psíquicos Superiores

  Condutas Aditivas

  Exploracións Nucleares en Neuroloxía: SPET e PET. Neuroimaxe Dixital

  Neurodexeneración e Neurorreparación

  Fundamentos de Neurofisioloxía Clínica

  Fundamentos de Psiquiatría

  Fundamentos de Neuroloxía

  Neurociencia Computacional

  Modelos Biolóxicos e Computacionais de Representación do Coñecemento

  Técnicas en Neurobioloxía Molecular

  Desenvolvemento do Sistema Nervioso

  Evolución do Sistema Nervioso

  Neuroanatomía Comparada

  Técnicas Neuroanatómicas

  Canles Iónicos e Comportamento Neuronal. Introdución ás Canlepatías

  Neuroendocrinoloxía

  Técnicas Electrofisiolóxicas

  Neurotoxicoloxía

  O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

  Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

  A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.