Programa de doutoramento en Protección do Patrimonio Cultural pola Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura
Área de Artes e Humanidades

Información administrativa

Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Coordinación do título

Julia Armesto González

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Descrición

O Programa de Doutoramento Interuniversitario en Protección do Patrimonio Cultural das Universidades de Vigo, Santiago de Compostela e A Coruña pretende xerar un espazo de encontro interprofesional entre os distintos axentes que participan na protección do patrimonio nas súas diferentes perspectivas: documentación e valoración, caracterización dos materiais e da contorna que o rodea, mecanismos de deterioro e diagnóstico e finalmente intervención directa ou indirecta sobre o patrimonio co obxecto de protexelo.

Ano comezo impartición: 2019
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 5

  • Caracterización de materiais e contorna, diagnóstico e intervención directa
  • Xeotecnoloxías aplicadas ao patrimonio
  • Patrimonio cultural: Territorio, identidade e memoria

O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.