Programa de Doutoramento en Xeotecnoloxías Aplicadas á Construción, Enerxía e Industria

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Información administrativa

Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Coordinación do título

Henrique Lorenzo Cimadevila

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Silvia María González Collazo

   Nome: Mellora da mobilidade e a seguridade urbanas mediante escenarios virtuais 3D construídos a partir de nubes de puntos de múltiples fontes
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Jesús Balado Frías, Elena González Rodríguez

  • Daniel Lamas Novoa

   Nome: Segmentación automatizada de conxuntos de datos de infraestruturas en servizo adquiridos mediante escaneo láser
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Belén Riveiro Rodríguez, Mario Soilán Rodríguez

  • Zhouyan Qiu

   Nome: Aplicacións de cartografía móbil de técnicas de detección por compresión
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Pedro Arias Sánchez, Henrique Lorenzo Cimadevila, Joaquín Martínez Sánchez

  • Rabia Rashdi

   Nome: Obra civil, operacións e mantemento de infraestruturas urbanas
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Pedro Arias Sánchez, Henrique Lorenzo Cimadevila, Joaquín Martínez Sánchez

  • Pablo del Río Barral

   Nome: Explotación de tecnoloxías de mapeado móbil para a inspección automatizada de pavimentos de estradas.
   Data de lectura:
   Directores:

   Belén Riveiro Rodríguez, Pedro Arias Sánchez

  • Óscar Bouzas Rodríguez

   Nome: Novas metodoloxías para a representación e avaliación da condición estrutural de pontes históricas.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Manuel Cabaleiro Núñez, Borja Conde Carnero

  • Brais Barros González

   Nome: Metodoloxías para o modelado de elementos finitos, calibración y predición de dano en pontes envellecidas usando datos dinámicos experimentais
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Belén Riveiro Rodríguez, Borja Conde Carnero

  • Andrés Justo Domínguez

   Nome: Desenvolvemento de modelos de información de infraestructuras segundo estándares abertos e parametrización automática a partir de datos xeomáticos.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Belén Riveiro Rodríguez, Henrique Lorenzo Cimadevila, Ana Sánchez Rodríguez

  • Hugo Humanes Alava

   Nome: Análise da subsidencia xerada pola escavación de dous túneles utilizando máquinas tuneladoras EPB (Earth Pressure Balance). Estudio da relación entre as variables de perforación e os asentamentos inducidos.
   Data de lectura:
   Directores:

   Pedro Arias Sánchez, Henrique Lorenzo Cimadevila

  • Ernesto Frías Nores

   Nome: OPTIMIZACIÓN DA PLANIFICACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DATOS LIDAR CARA Ó MODELADO 3D DE INTERIORES.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Lucía Díaz Vilariño, Pedro Arias Sánchez, Henrique Lorenzo Cimadevila

  • Ana Novo Gómez

   Nome: Avaliación da vexetación na contorna das estradas mediante o procesamento de datos LiDAR e imaxes multiespectrais
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Higinio González Jorge, Joaquín Martínez Sánchez

  • Roi Otero Alonso

   Nome: Modelado de Edificios: Procesado e Estruturado de Datos,
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Susana Lagüela López, Pedro Arias Sánchez

  • Iván Garrido González

   Nome: AUTOMATIZACIÓN DA INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA: DESENVOLVEMENTO DE ALGORITMOS TÉRMICO- XEOMÉTRICOS PARA DETECCIÓN DE PATOLOXÍAS APOIADO POR ESTRATEXIAS DE MACHINE LEARNING
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Pedro Arias Sánchez, Susana Lagüela López

  • Marcos Fernández Lorenzo

   Nome: CARACTERIZACIÓN ENERXÉTICA DAS PRINCIPAIS ESPECIES FORESTAIS DE GALICIA. MODELIZACIÓN DO PODER CALORÍFICO DA BIOMASA EN FUNCIÓN DA SÚA ANÁLISE ELEMENTAL E COMPOSICIÓN MINERAL
   Data de lectura:
   Directores:

   Luis Ortiz Torres, Daniel José Vega Nieva

  • Luis Miguel González de Santos

   Nome: Deseño e Validación de cargas de pago específicas de Sistemas Aéreos non Tripulados para realizar tarefas de inspección de contacto en grandes estruturas.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Higinio González Jorge, Joaquín Martínez Sánchez

  • Ana Sánchez Rodríguez

   Nome: Inspección automatizada de estruturas asociadas a redes de transporte terrestre a partir de datos xeométricos e radiométricos capturados mediante unidades de escaneado láser.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Belén Riveiro Rodríguez, Pedro Arias Sánchez

  • Jesús Balado Frías

   Nome: Clasificación e modelado de entornos urbanos a partir de nubes de puntos para a diagnose da accesibilidade física e o cálculo de rutas para peóns
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Belén Riveiro Rodríguez, Pedro Arias Sánchez, Lucía Díaz Vilariño

  • Vânia Margarida da Silva Marecos

   Nome: OPTIMIZACIÓN DO XEORRADAR NO TRÁFICO DE VELOCIDADE PARA MONITORES ESTRUTURAIS DE PAVIMENTOS
   Data de lectura:
   Directores:

   María Mercedes Solla Carracelas, SIMONA FONTUL

  • Aimara Reyes Pantoja

   Nome: Aplicación das Xeotecnologías para a análise da paisaxe e influencia da infraestructura viaria
   Data de lectura:
   Directores:

   Henrique Lorenzo Cimadevila, María Mercedes Solla Carracelas

  • Francisco Javier Prego Martínez

   Nome: Análisis da viabilidade e caracterización do sinal GPR para a avaliación de obras de infraestructuras do transporte.
   Data de lectura:
   Directores:

   María Mercedes Solla Carracelas, Pedro Arias Sánchez

  • Mario Soilán Rodríguez

   Nome: Recoñecemento de obxectos en ámbitos urbanos e de estrada a partires de datos obtidos por sensores de mapeado móbil.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Pedro Arias Sánchez, Belén Riveiro Rodríguez

  • Martín Rodrigo Bueno Esposito

   Nome: Procesado automático de datos xeoespaciais ea súa representación final empregando técnicas de machine learning.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Higinio González Jorge, Joaquín Martínez Sánchez

  • María Rosa Varela González

   Nome: Desenvolvemento de un sistema SIX de xestión de estradas baseado en datos xeorreferenciados 3D de alta densidade
   Data de lectura:
   Directores:

   Belén Riveiro Rodríguez, Higinio González Jorge

  • Juan Luis Rodríguez Somoza

   Nome: “OPTIMIZACIÓN DOS SITEMAS E PROCESOS DE CONTROL DE CALIDADE DE PRODUCTOS BIOMÁSICOS RESIDUAIS”
   Data de lectura:
   Directores:

   Luis Ortiz Torres

  • Borja Conde Carnero

   Nome: Avaliación estrutural de pontes arcos de fábrica a partir da combinación de técnicas de ensaios non destrutivos e modelización numérica avanzada
   Data de lectura:
   Directores:

   Belén Riveiro Rodríguez, Pedro Arias Sánchez

  • Manuel Cabaleiro Núñez

   Nome: NOVOS AVANCES NO MODELADO 3D DE ESTRUTURAS DE BARRAS A PARTIR DE DATOS LIDAR: INSPECCIÓN E CONTROL ESTRUTURAL
   Data de lectura:
   Directores:

   Pedro Arias Sánchez, Belén Riveiro Rodríguez, José Carlos Caamaño Martínez

  • Xavier Núñez Nieto

   Nome: Potencialidade do sistema GPR para aplicacións militares e de seguridade.
   Data de lectura:
   Directores:

   María Mercedes Solla Carracelas, Henrique Lorenzo Cimadevila

  Descrición

  Este Programa de Doutoramento interuniversitario entre as Universidades de Vigo e Salamanca contribúe a encher un espazo baleiro ata o momento no ámbito das Xeotecnologías aplicadas a sectores crave como son a industria, a enerxía e a construción. As Xeotecnologías abarcan diferentes ámbitos de coñecemento dunha forma transversal, de forma que poden constituírse en compoñentes clave para a súa mellora tecnolóxica e competitividade no mercado. Actividades como a obtención de cartografía, os sistemas de posicionamento, a verificación cuantitativa e cualitativa na execución e mantemento de obras e edificacións, ou o control dimensional en diferentes campos da industria ou relacionados coa enerxía son actividades de gran importancia económica nas cales este ámbito de coñecemento está chamado a contribuír á súa mellora.
  Obxectivos do Programa:
  - Formar investigadores e tecnólogos con excelente base científica e criterio adecuado na selección de solucións tecnolóxicas a problemas relacionados coas Xeotecnologías.
  - Formar investigadores que poidan acceder con facilidade ao mercado laboral, tanto no ámbito nacional como internacional.
  - Fomentar o intercambio entre universidades no ámbito internacional.
  - Formar doutores capacitados para iniciar unha carreira académica que garanta a calidade docente e investigadora e a permanente renovación tecnolóxica no campo das Xeotecnologías aplicadas á Construción, a Enerxía e a Industria.

  Ano comezo impartición: 2013
  Data publicación no DOG:
  Data publicación no BOE:
  Prazas de novo ingreso: 2

  • Cámaras RGB: caracterización e calibración
  • Cámaras termográficas: caracterización e calibración
  • Láser escáner terrestre (TLS)
  • Sistemas láser móbil (MLS)
  • Sistemas inerciais de posicionamiento: odómetros, acelerómetros e giróscopos
  • Caracterización estrutural xeométrica e mecánica. Análise estrutural
  • Sistemas radar de subsuelo: GPR
  • Integración de técnicas no destrutivas(xeofísica, xeoquímica, e termografía) en enxeñaría civil e medioambiental. Actualización, optimización e normalización das distintas aplicacións
  • Procesado de imaxe e visión por computador
  • Vehículos aéreos non tripulados(UAV)
  • Sistemas de información xeográfica
  • Teledetección
  • Biomasa e enerxía
  • Prevención de riscos
  • Fotogrametría UAV e láser escáner aplicadas a enxeñaría e arquitectura
  • Da nube de puntos aos modelos CAD: infraestructuras críticas
  • Modelado urbano mediante LIDAR
  • Infografía forense
  • Desenvolvemento e aplicación de técnicas matemáticas en detección e extinción de incendios
  • Modelización matemática
  • Laser Remote Sensing
  • Computer Visión techniques in remote Sensing
  • Earth Observation, Energy Balance, Radiative Transfer
  • Sensores e plataformas
  • Análise estrutural e NDT
  • Teledetección e SIG
  • Biomasa, enerxía e medio ambiente
  • Xeointelixencia computacional

  O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

  Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

  A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.