Grao en Educación Social

Características

Campus: Ourense
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 75
Número de cursos: 4
Código:
O05G130V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordinación do título

Antonio González Fernández

Descrición

O obxectivo fundamental deste grao é a formación de profesionais capaces de xerar contextos educativos e accións mediadoras que permitan a incorporación das persoas obxectivo ás diversas redes sociais, así como a súa promoción cultural e social mediante accións socioeducativas tanto preventivas como de intervención.

-Educador/a social.

-Transmitir, promover e desenvolver a cultura.
-Xerar redes sociais, contextos, procesos e recursos educativos e sociais.
-Intervir como mediador social, cultural e educativo.
-Coñecer, analizar e investigar os contextos sociais e educativos.
-Deseñar, implementar e avaliar os programas e proxectos socioeducativos.
-Xestionar, dirixir, coordinar e organizar institucións e recursos socioeducativos.
-Desenvolver actividades cunha finalidade educativa, cultural e lúdica.

Considéranse de grande axuda para a aprendizaxe e o posterior exercicio profesional as seguintes características e capacidades persoais: experiencia en actividades de voluntariado social, experiencia en actividades laborais no ámbito social, interese polo traballo con grupos humanos, sensibilidade social, respecto polas persoas e interese polas problemáticas que afectan a distintos grupos sociais, así como formación previa no ámbito humanístico e social.