Grao en Enfermaría

Características

Campus: Pontevedra
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 50
Número de cursos: 4
Código:
P51G140V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias da Saúde

Coordinación do título

María Paz Diéguez Montes

Descrición

O desenvolvemento da profesión de enfermaría contribúe a promover, protexer e mellorar a saúde, a seguridade e o benestar da poboación, previr as enfermidades e as súas consecuencias así como favorecer a sostibilidade do sistema sanitario. Con estes obxectivos nace o novo Grao en Enfermaría impartido nos tres campus da Universidade de Vigo.

-Enfermeiro/a: asistencia (nivel primario de saúde, atención especializada ou atención sociosanitaria).

-Docencia.

-Investigación.

-Xestión.

-Coñecer e aplicar os fundamentos e principios técnicos e metodolóxicos da enfermaría.

-Protexer a saúde e o benestar das persoas, familia ou grupos atendidos, garantindo a súa seguridade.

-Coñecer os principios de financiamento sanitario e utilizar adecuadamente os recursos dispoñibles.

-Coñecer os sistemas de información sanitaria.

-Fomentar estilos de vida saudables, o autocoidado, apoiando o mantemento de condutas preventivas e terapéuticas.

A mobilidade estudantil céntrase no programa Erasmus, un programa da Unión Europea que fomenta o intercambio de estudantes para a cooperación en materia educativa. As estadías que se leven a cabo por medio deste programa non poderán ser inferiores aos tres meses.

Recoméndase que o alumnado que desexe cursar esta titulación posúa as seguintes características: actitude de axuda ás persoas, responsabilidade, equilibrio, madurez persoal, boa saúde, capacidade para o traballo en equipo, capacidade de análise, síntese e liderado, coñecementos de bioloxía, estatística, física e química, capacidade para ler e escribir en inglés e capacidade de busca en fontes bibliográficas.