Grao en Linguas Estranxeiras

Características

Campus: Vigo
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 0
Código:
V01G181V01

Área de coñecemento

Área de Artes e Humanidades

Coordinación do título

María Dolores González Álvarez