Máster Universitario en Biodiversidade Terrestre: Caracterización, conservación e xestión

Características

Campus: Vigo
Tipo: Posgrao
Créditos ECTS totais: 90
Modalidade: Presencial
Prazas: 0
Número de cursos: 1.5
Código:
V02M179V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias

Coordinación do título

Luis Navarro Echeverría