Máster Universitario en Creación, Dirección e Innovación na Empresa

Características

Campus: Ourense
Tipo: Posgrao
Créditos ECTS totais: 90
Modalidade: Presencial
Prazas: 0
Número de cursos: 1.5
Código:
O04M006V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordinación do título

Ana Isabel Gueimonde Canto