Máster Universitario en Desafíos das Cidades Atlánticas (pendente de verificación)

Características

Campus: Ourense
Tipo: Posgrao
Créditos ECTS totais: 90
Modalidade: Presencial
Prazas: 0
Número de cursos: 2
Código:
O05M190V01

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Contacto

Coordinación do título

María Carmen Ricoy Lorenzo