Máster Universitario en Dirección e Administración de Empresas (MBA)

Características

Campus: Vigo
Tipo: Posgrao
Créditos ECTS totais: 90
Modalidade: Presencial
Prazas: 0
Número de cursos: 1.5
Código:
V55M075V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Máster promovido por un centro privado:

A matrícula nas titulacións deste centro non se rexe polo sistema de prezos públicos. Visita a súa web para ter máis información

Coordinación do título

Eduardo García Erquiaga
Florinda Gómez Nóvoa
Anabel Caneda González
María Jesús González Doiro