Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde

Características

Campus: Ourense
Tipo: Posgrao
Modalidade: Presencial
Prazas: 0
Número de cursos: 1
Código:
O04M097V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordinación do título

José Antonio Fraiz Brea