Imaxe de dúas investigadoras nun laboratorio

Investigar

A investigación configúrase na Universidade de Vigo como fundamento da docencia e como medio para o desenvolvemento científico e cultural da sociedade.

A Universidade de Vigo promove como un dos obxectivos esenciais da súa actividade a formación de investigadores e o fomento e coordinación da investigación científica, técnica, humanística e artística.

máquina?

Transferencia do coñecemento

Conscientes da importancia do coñecemento como motor da innovación, poñemos ao servizo da sociedade todo o noso potencial científico e tecnolóxico
Man sostendo un vaso de precipitado

Difusión da investigación

Como axente xerador e transmisor de coñecemento, consideramos fundamental o achegamento á sociedade mediante a divulgación e transferencia