Ata o 16 de maio

Para estudantes con circunstancias económicas ou familiares especiais

Curso 2018/2019

Universidade / UVigo - Bolsas 11/05/2019

A Universidade de Vigo ten aberta ata o 16 de maio unha convocatoria de axudas para o estudantado con circunstancias económicas ou familiares especiais que lle impiden ou dificultan afrontar os gastos derivados da actividade académica. Estas bolsas están destinadas ao alumnado matriculado no presente curso en estudos oficiais de grao, mestrado e doutoramento.

Ver convocatoria