Proxectos de contido socioeconómico e empresarial aplicados ao entorno do alumnado de bacharelato

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais oferta diversos proxectos de investigación en colaboración con centros de educación secundaria da comunidade autónoma de Galicia, no marco do programa STEMbach.
 

Coordinadora STEMbach da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais:

Proxectos vixentes 
 

Creación dun xogo sobre coñecementos de dirección de empresas e marketing

 • Centro asignado: pendente de asignación
   

Máis información

 

Criterios para a ordenación de conxuntos de alternativas

 • Centro asignado: pendente de asignación
   

Máis información

 

Proposta de valor no mercado

 • Centro asignado: IES República Oriental do Uruguai e Colexio Miralba

Máis información

 

Economía circular: máis aló da reciclaxe

 • Centro asignado: pendente de asignación


Máis información

 

Creación dun modelo de negocio a partir dunha idea de negocio

 • Centro asignado: Colexio Miralba

Máis información

 

Analizando a dieta alimentaria no meu IES: vendo máis alá do prato

 • Centro asignado: IES Torrente Ballester
   

Máis información

 

Desigualdades laborais por razón de xénero

 • Centro asignado: Colexio Miralba


Máis información

 

Reflexionando sobre os conceptos de desigualdade e pobreza económica

 • Centro asignado: Colexio Miralba
   

Máis información