A nosa idea de calidade está cada vez máis integrada coa de responsabilidade social para contribuír ao desenvolvemento sostible e reducir o impacto medioambiental da sociedade á que prestamos servizo.
.
.
#somosuvigo #universityofvigo
#universidadedevigo #uvigo #calidade
#esforzo #constancia #auniversidadedaspersoas #persoas
A Universidade de Vigo aspira a ser un referente innovador dentro do sistema universitario na docencia, a investigación básica e aplicada, a xestión e a transferencia da ciencia e o coñecemento, a internacionalización das nosas actividades, en especial en Latinoamérica ...
Somos unha universidade pública, galega e de calidade, que quere consolidarse como unha institución igualitaria, plural e participativa, comprometida coa cooperación institucional, coa solidariedade e coa preservación do medio natural, recoñecida e valorada pola formación integral do seu alumnado, tanto ...
Somos unha universidade nova e dinámica, que cambia contigo.
.
A oferta formativa da Universidade de Vigo é ampla. Novos graos, mestrado e programas de doutoramento para cubrir as demandas da sociedade e do mercado laboral. Novas metodoloxías docentes: plataformas ...
Os nosos fins prioritarios son a consecución das máximas cotas de calidade de docencia e investigación, así coma o fomento da procura de novos coñecementos e a transferencia destes á sociedade, a creación artística e o desenvolvemento científico e tecnolóxico.
...
O esforzo, a creatividade, a excelencia e a constancia leváronnos, nestes anos de actividade, a consolidármonos como a universidade moderna e innovadora que somos.
.
.
#somosuvigo #universityofvigo
#universidadedevigo #uvigo #calidade
#esforzo #creatividade #constancia