Área de Normalización Lingüística

A Área de Normalización Lingüística é a unidade de traballo da Universidade de Vigo encargada de promover e darlle soporte técnico ao proceso de extensión do uso da lingua galega no ámbito docente, investigador, administrativo e de servizos.

  • Organizar e impartir cursos de lingua galega para os membros da comunidade universitaria.
  • Informar e asesorar permanentemente a todos os órganos da universidade no referente ao uso do galego.
  • Propoñer as actuacións que considere máis axeitadas para o proceso de normalización da lingua galega na universidade.
  • Corrixir, por instancia do órgano competente, os documentos e escritos oficiais.
  • Canalizar as relacións con entidades extrauniversitarias relacionadas coa lingua galega.

 

Responsable:

Susana Reboreda Morillo
Vicerreitora de Extensión Universitaria

Correos electrónicos

Teléfonos