Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao

O Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao ten como misión impulsar e coordinar as actuacións administrativas relacionadas co alumnado e necesarias para a xestión dos estudos de posgrao na Universidade de Vigo.

 

 

Funcións

 • Propor as instrucións de matrícula e admisión, planificar e coordinar os procesos e resolver incidencias
 • Elaborar propostas de normas e criterios de aplicación sobre a materia, resolver incidencias
 • Tramitar a elaboración e modificación de plans de estudos, elaborar e actualizar o catálogo de títulos de máster e doutoramento
 • Colaborar e prestar apoio ao sistema de garantía de calidade nos centros, singularmente nos procesos de verificación, seguimento e acreditación das titulacións oficiais dos centros
 • Coordinar a intervención das diferentes unidades colaboradoras e asistir tecnicamente ao persoal da unidade e dos centros, ámbitos e campus nas tarefas específicas da xestión académica
 • Xestionar e expedir os títulos de máster, doutoramento e outros documentos relacionados
 • Xestionar as propostas de títulos propios e expedir os títulos e diplomas
 • Prestar apoio, coordinar e xestionar os acordos da Escola Internacional de Doutoramento
 • Elaborar estudos e informes
 • Tramitar reclamacións e impugnacións e elaborar propostas de resolución
 • Actuar con criterios de colaboración e asistencia con outras administracións e entidades relacionadas coa universidade

Responsable

José Luis Gómez Reboiro
Xefe de Servizo

 

Persoal do Servizo

Ver

 

Onde estamos?

Edificio Filomena Dato
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
Mapa

Horario de atención

De 9.00 a 14.00 h de luns a venres


 

Correos electrónicos

Teléfonos