Amadeo Gonzalo Constenla Bergueiro

Externo

Contacto

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V09 M066230 As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional OB 40
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 12
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V09 M066230 As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional OB 40
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 12
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V09 M066230 As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional OB 40
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 12
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V09 M066230 As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional OB 40
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 12
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 12
V02M066V09 M066230 As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional OB 40
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V09 M066230 As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional OB 40.00
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 12.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V09 M066230 As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional OB 20.00
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 12.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M094V01 M094105 Técnicas de Redacción en Inglés OP 0.00
V02M066V09 M066230 As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional OB 20.00

  2022/2023

  O inglés e outras linguas: motivación e actitudes do alumnado de inglés de nivel avanzado na Escola Oficial de Idiomas de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Profesorado nativo e non nativo: percepcións do alumnado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  As crenzas sobre a aprendizaxe de inglés de estudantes de nivel B1 na Escola Oficial de Idiomas de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2021/2022

  Un Estudo Empírico do Programa de Auxiliares de Conversa no Ensino Secundario en Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O papel da aptitude e da motivación na aprendizaxe de linguas estranxeiras - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O papel da cooperación na aula de linguas estranxeiras para o fomento da autonomía de aprendizaxe - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O impacto da avaliación formativa no desempeño, a motivación e a brecha no logro académico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2020/2021

  A motivación na aula de inglés - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Aplicacións da didáctica translingüe nas aulas de Portugués Lingua Estranxeira (PLE) da Galiza - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras: o compoñente afectivo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O emprego das TIC na aula para aumentar a motivación do alumnado no ensino do inglés como segunda lingua - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O mantemento da motivación como aspecto clave: Unha investigación cuantitativa nas aulas de linguas estranxeiras - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  Motivación e actitudes cara o aprendizaxe de inglés e outras linguas estranxeiras en estudantes da Escola Oficial de Idiomas de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Motivos para seguir adiante: un estudo sobre a motivación do alumnado de 2º de Bacharelato do IES A Xunqueira I - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pensamento, aprendizaxe e quiet mind - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Proposta de actividades para a atención á diversidade no proceso de ensino-aprendizaxe das linguas estranxeiras. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Chegar ó máis alto - Estudo das motivación do alumnado da EOI de Pontevedra para acadar o nivel C2 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Proposta de intervención: actividades innovadoras para un curso intensivo de ELE para inmigrantes (A1-A2) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Viaxando a través dos Estados Unidos: Unha experiencia educativa de aprendizaxe baseado en proxectos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Autenticidade, Impacto e Destrezas Lingüísticas para a Vida Cotiá nos Exames Orais de Cambridge: B1 Preliminary e B2 First - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A motivación na aula de linguas estranxeiras a través das artes. Unha proposta innovadora. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A teoría da multicompetencia fronte ao falante nativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  Una comparación crítica de exámenes de expresión oral en Cambridge Assessment English, International English Language Testing System y las escuelas oficiales de idiomas de Galicia en relación con el Marco Común Europeo de Referencia para lenguas niv...
  Posta en Práctica dunha Metodoloxía Motivadora: Unha proposta de intervención educativa para 3º de ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Comunicación, cultura e confusión: o programa galego de auxiliares de conversa a través dos ollos dos auxiliares estranxeiros. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Canto antes, mellor? A aprendizaxe de linguas estranxeiras a idades temperás e o seu efecto en estudantes da ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O papel da motivación na adquisición do inglés como segunda lingua: estudo comparado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O elemento cultural na ensinanza de linguas estranxeiras - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Os erros de expresión oral nas aulas de lingua estranxeira - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A situación do ensino do portugués como lingua estranxeira na educación secundaria tres anos despois da aprobación da Lei Paz-Andrade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise dun cuestionario de motivación na aprendizaxe de inglés - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise do impacto do uso das tabletas dixitais no alumnado: Estudio de caso dunha experiencia no Colexio Miralba (Vigo) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  As intelixencias múltiples en Secundaria e Bacharelato: en búsqueda dunha ensinanza individualizada - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007