Ana Belén Barragáns Martínez

Adscrito

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381506 Actividade formativa complementaria OB 0.0
P52G382V01 G382107 Informática: Informática para a enxeñaría FB 154
P52G381V01 G381107 Informática: Informática para a enxeñaría FB 0.0
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G382V01 G382107 Informática: Informática para a enxeñaría FB 90
P52G381V01 G381506 Actividade formativa complementaria OB 0.0
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381107 Informática: Informática para a enxeñaría FB 90
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381107 Informática: Informática para a enxeñaría FB 116
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381107 Informática: Informática para a enxeñaría FB 90
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381107 Informática: Informática para a enxeñaría FB 84.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G380V01 G380203 Informática: Informática para a enxeñaría FB 90.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G380V01 G380991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
P52G380V01 G380203 Informática: Informática para a enxeñaría FB 96.00

  2022/2023

  Predición de tipo de buque utilizando información de áreas de actividade e técnicas de intelixencia artificial. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Validaci ó n dunha selecc i ó n de par á metros est á ticos e din á micos para a predi ci ó n de tipo de buque utilizando t é cnicas de intelix encia artificial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Despregue e configuración de plataforma web para a xeolocalización e seguimento de alumnos CIM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Predición do tipo de buque mediante datos AIS e técnicas de intelixencia artificial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Desprege de motor analítico e ferramenta de visualización de datos (Big Data) para o coñecemento da contorna marítima en tempo real. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e implementación dunha aplicación web para a xestión de ficheiros de impresión 3D de repostos da Armada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Securización dunha aplicación Android para xeolocalización e comunicacións en despregues de Infantería de Mariña. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Análise de vulnerabilidades dunha rede corporativa mediante Shodan e OpenVAS - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e desenvolvemento dunha aplicación Android para a xestión de amarres en portos deportivos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e desenvolvemento dunha aplicación Android para xeolocalización e comunicacións nos despregues de Infantería de Mariña empregando unha rede local - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Selección e implantación dunha ferramenta para o deseño de dashboards de aplicación ao COVAM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Análise do modelo de seguridade e proposta de configuración segura para dispositivos Android - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Implantación de sistemas de posicionamento en interiores baseados en tecnoloxías Bluetooth e/ou Wi-Fi en buques da Armada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Sistema de localización de persoal a bordo baseado en técnicas de aprendizaxe automática e Bluetooth Low Energy - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aplicación das políticas de seguridade do ENS en redes sen fíos WiFi - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e implementación dun ciberexercicio de ataque sobre unha maqueta de máquinas virtuais en rede - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Analise da rede Wi-Fi dos cuarteis de alumnos da Escola Naval Militar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Sistema de video-vixilancia basado en Raspberry Pi e Pi Camera - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Despregamento do xestor de contidos WISE e análise de vulnerabilidades - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e implementación dunha maqueta de máquinas virtuais en rede para simulación de exercicios de ciberdefensa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Sistema automático de xeolocalización baseado nos astros: Módulo de adquisición de datos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Sistema automático de xeolocalización baseado nos astros: Módulo de procesamento e presentación de datos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Sistema de control de persoal a bordo: Implementación dun sistema iBeacon-BLE baseado en Raspberry Pi - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise de vulnerabilidades de seguridade na rede do CUD - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Configuración segura dunha contorna Windows. Elaboración dun documento de boas prácticas de seguridade en contornas Windows - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007