Ángela Coello Pulido

Profesor/a contratado/a interino/ a

Departamento

Docencia

2017/2018

O mediador familiar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Manifestacións do principio de oportunidade previas á sentenza no Proceso Penal de Menores español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A actuación do mediador civil e mercantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As medidas cautelares no proceso penal de menores español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O interese da muller vítima de violencia de xénero no proceso penal de menores español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O papel do Ministerio Fiscal no proceso penal de menores español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007