Arturo José Fernández González

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V01 M141324 Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OP 48
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 14
V03M134V01 M134207 Sistemas Normalizados de Xestión: Calidade, Medioambiente, Seguridade e Saúde no Traballo OB 38
V06M092V01 M092102 Dirección de Persoal OB 3
V04M186V01 M186105 Planificación da demanda e as operacións OB 3
V04M186V01 M186104 Lean management, Six Sigma e outros enfoques OB 4
V04M186V01 M186102 Servizo ó cliente e custos OB 7
V04M120V06 M120222 Xestión Lean OB 3
V04M120V06 M120110 Procesos transversais na industria do automóvil OB 6
V12G340V01 G340503 Administración de empresas OB 34
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 18
V12G340V01 G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade OB 42
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G340V01 G340503 Administración de empresas OB 34
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 5
V12G340V01 G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade OB 6
V04M186V01 M186102 Servizo ó cliente e custos OB 7
V04M186V01 M186104 Lean management, Six Sigma e outros enfoques OB 6
V04M186V01 M186105 Planificación da demanda e as operacións OB 3
V04M141V01 M141324 Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OP 48
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 14
V06M092V01 M092102 Dirección de Persoal OB 3
V04M120V06 M120222 Xestión Lean OB 3
V04M120V06 M120110 Procesos transversais na industria do automóvil OB 6
V03M134V01 M134207 Sistemas Normalizados de Xestión: Calidade, Medioambiente, Seguridade e Saúde no Traballo OB 30
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V06M092V01 M092102 Dirección de Persoal OB 3
V12G420V01 G420501 Fundamentos de organización de empresas e xestión sanitaria OB 11
V12G340V01 G340503 Administración de empresas OB 34
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 34
V12G340V01 G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade OB 51
V04M186V01 M186105 Planificación da demanda e as operacións OB 3
V04M186V01 M186104 Lean management, Six Sigma e outros enfoques OB 4
V04M186V01 M186102 Servizo ó cliente e custos OB 7
V04M120V06 M120110 Procesos transversais na industria do automóvil OB 6
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 9
V04M120V06 M120222 Xestión Lean OB 3
V04M141V01 M141324 Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OP 48
V03M134V01 M134207 Sistemas Normalizados de Xestión: Calidade, Medioambiente, Seguridade e Saúde no Traballo OB 40
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V06M092V01 M092102 Dirección de Persoal OB 3
V04M120V06 M120110 Procesos transversais na industria do automóvil OB 6
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 3
V04M120V05 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 9
V12G340V01 G340503 Administración de empresas OB 30
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 41
V12G340V01 G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade OB 35
V04M120V06 M120222 Xestión Lean OB 3
V04M141V01 M141324 Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OP 48
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 9
V03M134V01 M134201 Xestión da Calidade Total OB 13
V03M134V01 M134207 Sistemas Normalizados de Xestión: Calidade, Medioambiente, Seguridade e Saúde no Traballo OB 38
V04M186V01 M186105 Planificación da demanda e as operacións OB 3
V04M186V01 M186104 Lean management, Six Sigma e outros enfoques OB 6
V04M186V01 M186102 Servizo ó cliente e custos OB 7
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G340V01 G340503 Administración de empresas OB 39
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 39
V12G340V01 G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade OB 51
V06M092V01 M092102 Dirección de Persoal OB 6
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 3
V04M120V05 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 9
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 9
V04M141V01 M141324 Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OP 48
V03M134V01 M134201 Xestión da Calidade Total OB 13
V03M134V01 M134207 Sistemas Normalizados de Xestión: Calidade, Medioambiente, Seguridade e Saúde no Traballo OB 31
O04M157V01 M157205 Xestión Medioambiental, de Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporatia. Sistemas Integrados de Xestión da Calidade OB 0.0
O04M157V01 M157206 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB 0.0
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M170V01 M170301 Deseño e Dirección de Sistemas Produtivos e Loxísticos OB 24
V04M170V01 M170302 Dirección Estratéxica OB 24
V03M134V01 M134207 Sistemas Normalizados de Xestión: Calidade, Medioambiente, Seguridade e Saúde no Traballo OB 35
V04M141V01 M141324 Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OP 48
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 9
V06M092V01 M092102 Dirección de Persoal OB 6
V12G340V01 G340503 Administración de empresas OB 51
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 37
V12G340V01 G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade OB 33
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 3
V04M120V05 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 9
O04M157V01 M157205 Xestión Medioambiental, de Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporatia. Sistemas Integrados de Xestión da Calidade OB 0.0
O04M157V01 M157206 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB 0.0
O04M006V01 M006204 Xestión Medioambiental, da Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporativa. Sistemas Integrados de Xestión de Calidade OB 0.0
O04M006V01 M006205 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB 0.0
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04M006V01 M006204 Xestión Medioambiental, da Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporativa. Sistemas Integrados de Xestión de Calidade OB 0.0
O04M006V01 M006205 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB 0.0
V12G340V01 G340503 Administración de empresas OB 56
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 40
V12G340V01 G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade OB 33
O04M157V01 M157205 Xestión Medioambiental, de Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporatia. Sistemas Integrados de Xestión da Calidade OB 0.0
O04M157V01 M157206 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB 0.0
V06M092V01 M092102 Dirección de Persoal OB 6
V04M170V01 M170106 Organización da Produción OB 48
V04M170V01 M170202 Estatística Industrial na Enxeñaría de Organización OB 16
V04M120V05 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 9
V03M134V01 M134207 Sistemas Normalizados de Xestión: Calidade, Medioambiente, Seguridade e Saúde no Traballo OB 35
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 3
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 9
V04M141V01 M141324 Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OP 48
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G340V01 G340503 Administración de empresas OB 42
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 40
V12G340V01 G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade OB 65
O04M157V01 M157205 Xestión Medioambiental, de Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporatia. Sistemas Integrados de Xestión da Calidade OB 8
O04M157V01 M157206 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB 10
V06M092V01 M092102 Dirección de Persoal OB 6
V04M120V05 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 6
V04M146V01 M146304 Dirección da Empresa e dos Recursos Humanos OB 15
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 9
V04M141V01 M141324 Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OP 48
O04M006V01 M006204 Xestión Medioambiental, da Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporativa. Sistemas Integrados de Xestión de Calidade OB 0.0
O04M006V01 M006205 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB 0.0
V03M134V01 M134207 Sistemas Normalizados de Xestión: Calidade, Medioambiente, Seguridade e Saúde no Traballo OB 35
V03M134V01 M134202 Sistemas Normalizados de Xestión de Calidade e das Relacións Laborais OB 0.0

  Titorías presenciais concertadas

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2023/2024). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.

  2022/2023

  Estudo de caso sobre motivacións e barreiras para o desenvolvemento de produtos facilmente reparables: aplicación aos fabricantes de dispositivos electrónicos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Dixitalización e mellora da xestión loxística nunha empresa manufactureira do sector do aceiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Melloras na xestión de stocks e deseño de almacén nunha empresa do sector aeronáutico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Implantación de boas prácticas de distribución nunha empresa do sector farmacéutico. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Optimización dunha liña de produción mediante a metodoloxía SW&K nunha empresa de automoción. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise, mellora e estandarización de procesos nunha empresa do sector da siderurxia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise sensorial de viños: revisión bibliográfica e plantexamento dunha metodoloxía aplicable ás denominacións de orixe vitivinícolas de Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Analise e mellora la loxística farmacéutica mediante técnicas Lean nun centro hospitalario. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Actuación de mellora baseadas na metodoloxía 5S nunha pranta productiva dunha empresa do sector da automoción. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Actuacións de mellora baixo o enfoque Lean nunha empresa do sector do mantemento naval. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e desenvolvemento de liñas produtivas para un proxecto dunha empresa de cableados no sector da automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  análise e mellora de procesos no departamento de calidade dunha empresa de servizos de recursos humanos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise e mellora de fluxos e procesos dunha empresa de construcción naval. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Revitalización das actividades de mellora continua nunha empresa do sector da automoción. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e desenvolvemento dun cadro de mando para o seguimento da produtividade nunha empresa de fabricación de embarcacións semirríxidas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño, desenvolvemento e implantación de QM Matrix nunha liña de produción de cartón ondulado. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Desenvolvemento dun modelo de custos nunha empresa fabricante de circuitos impresos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Implantación do Sistema de Certificación de Produto do Consello Regulador DOP Mexillón de Galicia e a súa Acreditación por ENAC - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Minimización dos sobrecustos nunha empresa distribuidora de produtos industrias - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Melloras e implantación de AGVs en rutas de contedores baleiros para unha empresa do sector da automoción. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Utilización de técnicas de visión artificial OCR na identificación, almacenamento, carga e descarga de bultos de grandes dimensións - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Xestión e análise de custos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2021/2022

  Proxecto de introdución dunha empresa do sector veterinario no mercado da implantoloxía humana a medida: análise dos requisitos legais e regulamentarios. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Reducción do tempo de cambio de formato aplicando a metodoloxía SMED nunha línea de embutido dunha empresa de fabricación de envases metálicos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Posta en marcha nova plataforma de frescos Vegalsa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Optimización do Proceso Produtivo nun proveedor do Sector Automovilístico mediante implantación de Ferramentas Lean e Xestión Automática de Procesos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O camiño cara un mundo máis sostible: o caso dunha empresa de ascensores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Mellora da sistemática actual de medición de defectos nun proceso do sector de automoción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Unha pegada de carbono e voluntariado en Borwarner - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Como facer o Camiño de Santiago un modelo de desenvolvemento sostible - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Desenvolvemento e implantación dun modelo 6 sigma para a mellora dun proceso de fabricación no sector de automoción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño, desenvolvemento e implantación do OEE nunha empresa do sector alimentario - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estandarización de códigos e deseño de ferramenta de aprovisionamento para garantir a subministración de materiais comerciais just in time - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo de prevención de riscos laborais nunha explotación porcina - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A auditoría interna de calidade: unha ferramenta organizativa para a mellora continua - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño e desenvolvemento dun novo proceso de control de calidade para elementos de motonería nunha empresa do sector auxiliar da construción naval. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento e implantación dun sistema de xestión da calidade segundo a Norma IATF 16949:2016 nunha empresa do sector auxiliar do automóbil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento dun sistema de avaliación da conformidade segundo a norma UNE-EN ISO/IEC 17021:2015 nunha empresa do sector da enxeñería. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Actuacións baixo filosofía Lean e de mellora continua nunha empresa de compoñentes de automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Actuacións de mellora da loxística interna baseadas na dixitalización da información nunha empresa cementeira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise, mellora e estandarización de procesos dunha empresa do sector do peixe conxelado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Estudio e mellora dunha liña de corte de atún. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento e implementación dun Plan Xeral de Mantemento para unha planta de produción do sector auxiliar do automóbil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento dun sistema de avaliación da conformidade segundo a norma UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 nunha empresa do sector da enxeñaría. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño, desenvolvemento e implantación dun sistema de xestión da calidade nunha empresa de mobilidade eléctrica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto Lean nunha empresa do sector de transformación da madeira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Reestruturación e mellora da área produtiva dunha empresa do sector auxiliar do automóbil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Implantación da Metodoloxía 5’S nunha empresa do sector automoción. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora no proceso de xestión e redución de defectos de pintura nunha empresa do sector de automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo implantación dun ERP en unha empresa de curtido de peles con indicadores por escenario - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo para a optimización do inventario dunha empresa do sector da au-tomoción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Implantación dun grupo de mellora nunha empresa subministradora de fontanería, calefacción e saneamento de piscinas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Implantación da metodoloxía Lean Manufacturing nunha empresa do sector da automoción. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Mellora de procesos en planta de ultraconxelado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Memoria de Prácticas: en la Empresa Eixo Sostenibilidad SL - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Mellora da calidade e redución do impacto ambiental mediante a aplicación de soldadura MFAA na ensamblaxe de carrocerías. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise de riscos e plan de continuidade de negocio nunha empresa do sector das tecnoloxías da información - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Xestión de riscos durante a pandemia covid 19 nas empresas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Proxecto de Estruturación e Mellora do Departamento de Calidade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Productividade loxística dentro do sector do automobil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Redeseño dos fluxos de información e materiais na cadea de submintro dunha PYME - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Reducción do tempo de cambio de utillaje mediante metodología SMED - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise e mellora do indicador da OEE dunha prensa de estampaxe metálica nunha empresa auxiliar do sector do automóvil mediante a aplicación de ferramentas Lean - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise do impacto económico da improdutividade en unha obra de construción industrial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Actuacións de mellora no marco Lean Management nunha empresa de mecanizados industriais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Adaptación dos procedementos do departamento de Enxeñaría aos estándares dunha multinacional do automóbil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Analise de accións de mellora nunha planta de producción de latas para a industria conserveira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Sistemas de xestión da calidade como ferramenta de contribución á responsabilidade social empresarial en España e México - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Ampliación e restruturación das instalacións dunha fábrica de parques e xogos infantís - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estandarización de procesos dunha escola de baile - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Implementación de técnicas de mellora continua nunha empresa do sector da automoción. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Implantación das 5'S nunha empresa de venda de material de construción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora do proceso produtivo de inxección plástica e montaxe dunha peza nunha empresa do sector auxiliar de automoción. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora da eficiencia no taller de pintado bitono e nunha liña de producción dunha empresa do sector da automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e desenvolvemento dun Cadro de Mando Integral no Departamento de Construción dunha compañía enerxética. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de optimización do proceso de pesca nun buque palangreiro de fondo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Redución de tempos de preparación mediante técnicas SMED nunha empresa auxiliar do automóbil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Deseño dun plano estratéxico integral para o lanzamento dunha empresa dedicada a transformación de contedores marítimos en espazos comerciais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Xestión Visual sobre indicadores de calidade dunha empresa do sector automobilístico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño, desenvolvemento e implantación dun Sistema de Xestión da Calidade según UNE-EN ISO 9001:2015 nun operador loxístico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Redeseño do Layout e implantación de melloras organizativas nunha empresa do sector agroalimentario. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estandarización do proceso de montaxe de coxinetes industriais nunha empresa do sector auxiliar naval - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Planificación, análise e mellora organizativa dos procesos de control da vendima nun Consello Regulador Vitivinícola galego - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora da implantación do Sistema de Xestión da Calidade baseado na norma ISO 9001:2015 nunha empresa do sector da información e as comunicacións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora e estandarización dun proceso de estampación en quente mediante a metodoloxía 6sigma. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e desenvolvemento dun manual para a xestión documental das adegas adscritas a unha Denominación de Orixe vitivinícola galega - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento e implantación dunha aplicación informática para a xestión da cualificación e a polivalencia do persoal dunha empresa do sector do automóbil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Actuacións de mellora organizativa nunha empresa productora de alimentos de pesca refrixerados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  “Actualización e mellora do Sistema da Xestión da Calidade e o Medio Ambiente según os requisitos da ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 nunha empresa de proxectos TIC” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Traballo fin de máster sobre enquisas de satisfacción de clientes e clima laboral dunha empresa de traballo temporal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Mellora do TPM en instalación de soldadura robotizada nunha empresa do sector da automoción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  Actuacións de mellora baseadas na filosofía Lean nunha empresa de mecanizado. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Actuacións de mellora baseadas na filosofía Lean nunha empresa de procesado de peixe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Actuacións de mellora loxística produtiva en Direct-Knocked-Down (DKD) nunha empresa de automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Actuacións de mellora organizativa no departamento de calidade e medio ambiente dunha empresa do sector naval - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora na xestión do almacén e desenvolvemento dun sistema de picking por voz nunha empresa do sector téxtil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estandarización de procesos nunha entidade de transferencia de coñecemento e tecnoloxía - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora do TPM en instalación de soldadura robotizada nunha empresa do sector da automoción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Deseño e implantación dunha liña de ensamblado de capós para un vehículo comercial lixeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e desenvolvemento dun Sistema de Xestión da Calidade para unha empresa de alugueres vacacionais basado na nova norma UNE-EN ISO 9001:2015 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aplicación de ferramentas de Lean Management nunha empresa do sector téxtil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análisis, diagnóstico e plan de mellora de productividade nunha empresa do sector de mobiliario exterior - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudio da integración entre enxeñeria de desarrollo e de proceso mediante a aplicación de ferramentas Seis Sigma nunha empresa do sector auxiliar de automoción. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Proceso de control de xestión de accidentes de traballo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  Creación dun modelo de distribución para diminuír o prezo do transporte de lubricante dunha empresa de enerxías de Chile - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e simulación dun sistema para o control a tempo real de parámetros relativos a produción e mantemento de varias liñas dedicadas a produción de conserva - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño, desenvolvemento e implantación dun sistema de xestión de calidade según a nova normativa iso 9001:2015 nunha empresa de servizos do sector de automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño, desenvolvemento e implantación dun sistema de xestión medioambiental segundo a Norma ISO 14001:2015 nunha empresa do sector da cerámica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento dun Plan de Marketing Dixital para unha empresa e-commerce do sector da automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento e aplicación dun Sistema de Análise de Perigos e Puntos de Control Críticos (APPCC) para unha empresa minorista de alimentación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Implantación de técnicas Lean nunha empresa do sector auxiliar da automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Implantación de tren loxístico e redeseño do layout nunha empresa do sector auxiliar do automóbil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Implantación da dinámica TPM nunha planta de inxección de pezas plásticas para a decoración de vehículos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto de renovación tecnolóxica do proceso de impresión nunha empresa metalgráfica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Revisión e adaptación á nova norma UNE-EN ISO 9001:2015 do sistema de xestión da calidade dun centro educativo galego - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise económica, desenvolvemento e implantación dun sistema de corte por láser nunha liña de termo-conformado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise e implantación de melloras nun almacén dunha empresa de distribución - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Reorganización e estandarización de postos de traballo nun grupo de traballo nunha empresa do sector automobilístico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de Marchas Degradadas e Repintados en PSA Peugeot Citroën Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2013/2014

  Estudio comparativo de custos dos almacéns dunha empresa distribuidora de material deportivo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dun cadro de mando integral para a xestión dun área nunha empresa tecnolóxica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Introdución no mercado estranxeiro dunha empresa galega distribuidora de material deportivo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007