Arturo José Fernández González

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V01 M141324 Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OP 48
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 3
V04M120V05 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 9
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 9
V06M092V01 M092102 Dirección de Persoal OB 6
V12G340V01 G340503 Administración de empresas OB 39
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 39
V12G340V01 G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade OB 51
V03M134V01 M134207 Sistemas Normalizados de Xestión: Calidade, Medioambiente, Seguridade e Saúde no Traballo OB 31
V03M134V01 M134201 Xestión da Calidade Total OB 13
O04M157V01 M157205 Xestión Medioambiental, de Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporatia. Sistemas Integrados de Xestión da Calidade OB
O04M157V01 M157206 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03M134V01 M134207 Sistemas Normalizados de Xestión: Calidade, Medioambiente, Seguridade e Saúde no Traballo OB 35
V06M092V01 M092102 Dirección de Persoal OB 6
V12G340V01 G340503 Administración de empresas OB 51
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 37
V12G340V01 G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade OB 33
V04M141V01 M141324 Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OP 48
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 9
V04M170V01 M170301 Deseño e Dirección de Sistemas Produtivos e Loxísticos OB 24
V04M170V01 M170302 Dirección Estratéxica OB 24
O04M157V01 M157205 Xestión Medioambiental, de Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporatia. Sistemas Integrados de Xestión da Calidade OB
O04M157V01 M157206 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB
O04M006V01 M006204 Xestión Medioambiental, da Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporativa. Sistemas Integrados de Xestión de Calidade OB
O04M006V01 M006205 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 3
V04M120V05 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 9
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04M006V01 M006204 Xestión Medioambiental, da Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporativa. Sistemas Integrados de Xestión de Calidade OB
O04M006V01 M006205 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB
O04M157V01 M157205 Xestión Medioambiental, de Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporatia. Sistemas Integrados de Xestión da Calidade OB
O04M157V01 M157206 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB
V06M092V01 M092102 Dirección de Persoal OB 6
V12G340V01 G340503 Administración de empresas OB 56
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 40
V12G340V01 G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade OB 33
V04M170V01 M170106 Organización da Produción OB 48
V04M170V01 M170202 Estatística Industrial na Enxeñaría de Organización OB 16
V04M141V01 M141324 Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OP 48
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 9
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 3
V04M120V05 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 9
V03M134V01 M134207 Sistemas Normalizados de Xestión: Calidade, Medioambiente, Seguridade e Saúde no Traballo OB 35
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V06M092V01 M092102 Dirección de Persoal OB 6
O04M006V01 M006204 Xestión Medioambiental, da Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporativa. Sistemas Integrados de Xestión de Calidade OB
O04M006V01 M006205 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB
O04M157V01 M157205 Xestión Medioambiental, de Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporatia. Sistemas Integrados de Xestión da Calidade OB 8
O04M157V01 M157206 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB 10
V04M120V05 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 6
V12G340V01 G340503 Administración de empresas OB 42
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 40
V12G340V01 G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade OB 65
V03M134V01 M134202 Sistemas Normalizados de Xestión de Calidade e das Relacións Laborais OB
V03M134V01 M134207 Sistemas Normalizados de Xestión: Calidade, Medioambiente, Seguridade e Saúde no Traballo OB 35
V04M141V01 M141324 Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OP 48
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 9
V04M146V01 M146304 Dirección da Empresa e dos Recursos Humanos OB 15
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04M006V01 M006204 Xestión Medioambiental, da Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporativa. Sistemas Integrados de Xestión de Calidade OB
V12G340V01 G340503 Administración de empresas OB 35
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 33
V12G340V01 G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade OB 51
V06M092V01 M092102 Dirección de Persoal OB 5
V04M112V01 M112102 Xestión da Prevención e Outras Técnicas Afíns OB 9
V04M120V02 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 6
V03M134V01 M134202 Sistemas Normalizados de Xestión de Calidade e das Relacións Laborais OB 45
V04M141V01 M141324 Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OP 48
V04M146V01 M146101 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 24
V04M146V01 M146106 Dirección da Seguridade e a Saúde no Traballo OB 39
V04M141V01 M141221 Dirección Estratéxica. Produción e Loxística OB 48
312110V01 312110677 Organización industrial TR
312110V01 312110636 Xestión da calidade, a seguridade e o medio ambiente OP
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G340V01 G340503 Administración de empresas OB 63
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 33
V12G340V01 G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade OB 87
O04M006V01 M006204 Xestión Medioambiental, da Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporativa. Sistemas Integrados de Xestión de Calidade OB 8
O04M006V01 M006205 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB 8
V03M134V01 M134202 Sistemas Normalizados de Xestión de Calidade e das Relacións Laborais OB 35
V04M112V01 M112102 Xestión da Prevención e Outras Técnicas Afíns OB 9
312110V01 312110636 Xestión da calidade, a seguridade e o medio ambiente OP
312110V01 312110677 Organización industrial TR
V06M092V01 M092102 Dirección de Persoal OB 8
V04M120V02 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 6
V04M141V01 M141221 Dirección Estratéxica. Produción e Loxística OB 48
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04M006V01 M006204 Xestión Medioambiental, da Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporativa. Sistemas Integrados de Xestión de Calidade OB 8
O04M006V01 M006205 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB 8
O04M006V01 M006111 Traballo de Fin de Máster OB
V12G340V01 G340501 Xestión de produtos e servizo ao cliente OB 36
V12G340V01 G340503 Administración de empresas OB 51
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 11
V12G340V01 G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade OB 69
312110V01 312110677 Organización industrial TR
312110V01 312110632 Deseño, planificación e xestión de sistemas loxísticos OP 60
312110V01 312110634 Organización do traballo e factor humano OP 60
V04M112V01 M112102 Xestión da Prevención e Outras Técnicas Afíns OB 9
V04M120V02 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 6
V03M134V01 M134202 Sistemas Normalizados de Xestión de Calidade e das Relacións Laborais OB
V04M059V01 M059102 Sistemas de Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OB 14
V04M059V01 M059103 Enfoques Avanzados en Xestión da Calidade OB 6
V04M059V01 M059203 Mellora Continua: Lean Production e Just in Time OB
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M112V01 M112102 Xestión da Prevención e Outras Técnicas Afíns OB 9
V04M024V01 M024106 Xestión da Prevención de Riscos Laborais OB 10
V04M024V01 M024107 Técnicas Afíns OB 2
V04M059V01 M059102 Sistemas de Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OB 18
V04M059V01 M059103 Enfoques Avanzados en Xestión da Calidade OB 8
V04M023V02 M023201 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 7
V12G340V01 G340501 Xestión de produtos e servizo ao cliente OB 36
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 24
V12G340V01 G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade OB 87
V12G340V01 G340603 Organización do traballo e factor humano OB 11
O04M006V01 M006204 Xestión Medioambiental, da Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporativa. Sistemas Integrados de Xestión de Calidade OB 7
O04M006V01 M006205 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB 10
312110V01 312110632 Deseño, planificación e xestión de sistemas loxísticos OP 74
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04M006V01 M006204 Xestión Medioambiental, da Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporativa. Sistemas Integrados de Xestión de Calidade OB 7
O04M006V01 M006205 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB 10
V04M023V01 M023201 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 7
V04M059V01 M059102 Sistemas de Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OB 15
V04M059V01 M059103 Enfoques Avanzados en Xestión da Calidade OB 8
V04M059V01 M059203 Mellora Continua: Lean Production e Just in Time OB 5
312110V01 312110636 Xestión da calidade, a seguridade e o medio ambiente OP 60
312110V01 312110677 Organización industrial TR 120
V04M024V01 M024106 Xestión da Prevención de Riscos Laborais OB 10
V04M024V01 M024107 Técnicas Afíns OB 2
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110677 Organización industrial TR 120
312110V01 312110636 Xestión da calidade, a seguridade e o medio ambiente OP 90
V04M024V01 M024106 Xestión da Prevención de Riscos Laborais OB 10
V04M024V01 M024107 Técnicas Afíns OB 2
V04M059V01 M059102 Sistemas de Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OB 15
V04M059V01 M059103 Enfoques Avanzados en Xestión da Calidade OB 8
V04M059V01 M059203 Mellora Continua: Lean Production e Just in Time OB 5
V04M023V01 M023201 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 7
O04M006V01 M006204 Xestión Medioambiental, da Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporativa. Sistemas Integrados de Xestión de Calidade OB 15
O04M006V01 M006205 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB 18
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04M006V01 M006204 Xestión Medioambiental, da Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporativa. Sistemas Integrados de Xestión de Calidade OB 15
O04M006V01 M006205 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB 18
V04M023V01 M023201 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 7
V04M059V01 M059102 Sistemas de Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OB 15
V04M059V01 M059103 Enfoques Avanzados en Xestión da Calidade OB 8
V04M024V01 M024106 Xestión da Prevención de Riscos Laborais OB 10
V04M024V01 M024107 Técnicas Afíns OB 2
312110V01 312110636 Xestión da calidade, a seguridade e o medio ambiente OP
312110V01 312110677 Organización industrial TR

2018/2019

“Actualización e mellora do Sistema da Xestión da Calidade e o Medio Ambiente según os requisitos da ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 nunha empresa de proxectos TIC” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estandarización do proceso de montaxe de coxinetes industriais nunha empresa do sector auxiliar naval - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Actuacións de mellora organizativa nunha empresa productora de alimentos de pesca refrixerados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e desenvolvemento dun manual para a xestión documental das adegas adscritas a unha Denominación de Orixe vitivinícola galega - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento e implantación dunha aplicación informática para a xestión da cualificación e a polivalencia do persoal dunha empresa do sector do automóbil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora da implantación do Sistema de Xestión da Calidade baseado na norma ISO 9001:2015 nunha empresa do sector da información e as comunicacións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora e estandarización dun proceso de estampación en quente mediante a metodoloxía 6sigma. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Redeseño do Layout e implantación de melloras organizativas nunha empresa do sector agroalimentario. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Planificación, análise e mellora organizativa dos procesos de control da vendima nun Consello Regulador Vitivinícola galego - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Xestión Visual sobre indicadores de calidade dunha empresa do sector automobilístico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora do TPM en instalación de soldadura robotizada nunha empresa do sector da automoción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño, desenvolvemento e implantación dun Sistema de Xestión da Calidade según UNE-EN ISO 9001:2015 nun operador loxístico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño dun plano estratéxico integral para o lanzamento dunha empresa dedica a transformación de contedores marítimos en espazos comerciais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Traballo fin de máster sobre enquisas de satisfacción de clientes e clima laboral dunha empresa de traballo temporal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Mellora na xestión do almacén e desenvolvemento dun sistema de picking por voz nunha empresa do sector téxtil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estandarización de procesos nunha entidade de transferencia de coñecemento e tecnoloxía - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Actuacións de mellora baseadas na filosofía Lean nunha empresa de mecanizado. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Actuacións de mellora baseadas na filosofía Lean nunha empresa de procesado de peixe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Actuacións de mellora loxística produtiva en Direct-Knocked-Down (DKD) nunha empresa de automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Actuacións de mellora organizativa no departamento de calidade e medio ambiente dunha empresa do sector naval - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora do TPM en instalación de soldadura robotizada nunha empresa do sector da automoción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Estudio da integración entre enxeñeria de desarrollo e de proceso mediante a aplicación de ferramentas Seis Sigma nunha empresa do sector auxiliar de automoción. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proceso de control de xestión de accidentes de traballo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Aplicación de ferramentas de Lean Management nunha empresa do sector téxtil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análisis, diagnóstico e plan de mellora de productividade nunha empresa do sector de mobiliario exterior - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e implantación dunha liña de ensamblado de capós para un vehículo comercial lixeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e desenvolvemento dun Sistema de Xestión da Calidade para unha empresa de alugueres vacacionais basado na nova norma UNE-EN ISO 9001:2015 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Revisión e adaptación á nova norma UNE-EN ISO 9001:2015 do sistema de xestión da calidade dun centro educativo galego - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e simulación dun sistema para o control a tempo real de parámetros relativos a produción e mantemento de varias liñas dedicadas a produción de conserva - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño, desenvolvemento e implantación dun sistema de xestión de calidade según a nova normativa iso 9001:2015 nunha empresa de servizos do sector de automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño, desenvolvemento e implantación dun sistema de xestión medioambiental segundo a Norma ISO 14001:2015 nunha empresa do sector da cerámica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de renovación tecnolóxica do proceso de impresión nunha empresa metalgráfica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise e implantación de melloras nun almacén dunha empresa de distribución - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise económica, desenvolvemento e implantación dun sistema de corte por láser nunha liña de termo-conformado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Creación dun modelo de distribución para diminuír o prezo do transporte de lubricante dunha empresa de enerxías de Chile - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento dun Plan de Marketing Dixital para unha empresa e-commerce do sector da automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento e aplicación dun Sistema de Análise de Perigos e Puntos de Control Críticos (APPCC) para unha empresa minorista de alimentación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Implantación de técnicas Lean nunha empresa do sector auxiliar da automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Implantación de tren loxístico e redeseño do layout nunha empresa do sector auxiliar do automóbil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Implantación da dinámica TPM nunha planta de inxección de pezas plásticas para a decoración de vehículos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Reorganización e estandarización de postos de traballo nun grupo de traballo nunha empresa do sector automobilístico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de Marchas Degradadas e Repintados en PSA Peugeot Citroën Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2013/2014

Deseño dun cadro de mando integral para a xestión dun área nunha empresa tecnolóxica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio comparativo de custos dos almacéns dunha empresa distribuidora de material deportivo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Introdución no mercado estranxeiro dunha empresa galega distribuidora de material deportivo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007