Belén Díaz Fernández

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G360V01 G360301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 18
V12G363V01 G363502 Enxeñaría de materiais OB 51
V12G363V01 G363301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 18
V12G350V01 G350305 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 28
V09G310V01 G310634 Control de calidade de materiais OP 50
V09G290V01 G290303 Tecnoloxía de materiais OB 7
V09G310V01 G310621 Plantas de fabricación de materiais de construción OP 25
V09G310V01 G310624 Degradación e reciclaxe de materiais OP 20
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 6
V04M120V06 M120108 Materiais na automoción OB 5
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 6
V12G340V01 G340301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 18
V12G340V01 G340803 Enxeñaría de materiais OP 15
V12G350V01 G350305 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 36
V12G360V01 G360301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 18
V12G363V01 G363301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 18
V12G360V01 G360502 Enxeñaría de materiais OB 31
V09G310V01 G310523 Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos OP 5
V09G310V01 G310621 Plantas de fabricación de materiais de construción OP 45
V09G310V01 G310634 Control de calidade de materiais OP 50
V12G380V01 G380301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 33
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G340V01 G340301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 18.00
V12G330V01 G330301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 33
V09G310V01 G310523 Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos OP 10.00
V09G310V01 G310621 Plantas de fabricación de materiais de construción OP 45.00
V09G310V01 G310634 Control de calidade de materiais OP 30.00
V12G350V01 G350305 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 36.00
V12G360V01 G360301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 36.00
V12G360V01 G360502 Enxeñaría de materiais OB 0.0
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 6.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G360V01 G360301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 37
O07G410V01 G410304 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 68.00
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 6.00

2019/2020

Estudo, caracterización e optimización do proceso de fabricación automatizado de materiais compostos reforzados con fibra de carbono de matriz termoestable. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Optimización dos recubrimentos de fosfato de zinc sobre aceiro de alta resistencia: influencia do decapado. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo e caracterización de películas de fosfato de manganeso: análise das variables que afectan ó proceso de formación do recubrimento. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Inspección mediante espectroscopía de impedancia do dano producido por esforzos mecánicos en morteiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo e caracterización de pezas fabricadas por impresión 3D con materiais de altas prestacións. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo e caracterización de pezas fabricadas por impresión 3D con materiais de altas prestacións. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dispersión de fibras de carbono en pasta de cemento: estudo mediante Espectroscopia de Impedancia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Emprego da técnica de Espectroscopía de Impedancia na caracterización de cementos reforzados con fibras de carbono - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Estudo da corrosión en superficies de aceiro fosfatado por tratamento con ácido fítico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Estudo da protección fronte á corrosión en superficies de aceiro por tratamento con ácido etidrónico. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007