Blanca Nieves Miranda Blanco

Profesor/a titular de escola univer.

Departamento

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09G291V01 G291201 Circuitos e máquinas eléctricas OB 28
V12G330V01 G330505 Sistemas trifásicos e máquinas eléctricas OB 100
V12G320V01 G320802 Sistemas eléctricos de potencia OB 18
V04M141V01 M141201 Sistemas de Enerxía Eléctrica OB 13
V04M141V02 M141101 Ampliación de Electrotecnia OP 48
V04M141V02 M141102 Instalacións e Máquinas Eléctricas OP 48
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V01 M141201 Sistemas de Enerxía Eléctrica OB 13
V04M141V02 M141101 Ampliación de Electrotecnia OP 0.0
V04M141V02 M141102 Instalacións e Máquinas Eléctricas OP 48
V12G320V01 G320802 Sistemas eléctricos de potencia OB 10
V12G330V01 G330505 Sistemas trifásicos e máquinas eléctricas OB 124
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330505 Sistemas trifásicos e máquinas eléctricas OB 100
V12G320V01 G320802 Sistemas eléctricos de potencia OB 5
V09G290V01 G290707 Xestión da enerxía eléctrica OP 60
V04M141V02 M141101 Ampliación de Electrotecnia OP 48
V04M141V02 M141102 Instalacións e Máquinas Eléctricas OP 48
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09G290V01 G290604 Instalacións de enerxías renovables OB 10
V12G320V01 G320802 Sistemas eléctricos de potencia OB 42
V04M141V02 M141101 Ampliación de Electrotecnia OP 48
V04M141V02 M141102 Instalacións e Máquinas Eléctricas OP 48
V12G330V01 G330505 Sistemas trifásicos e máquinas eléctricas OB 100
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320802 Sistemas eléctricos de potencia OB 44
V12G320V02 G320801 Xeración eléctrica con enerxías renovables OB 45
V12G330V01 G330505 Sistemas trifásicos e máquinas eléctricas OB 100
V04M141V02 M141101 Ampliación de Electrotecnia OP 48
V04M141V02 M141102 Instalacións e Máquinas Eléctricas OP 48
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330505 Sistemas trifásicos e máquinas eléctricas OB 100
V12G360V01 G360705 Sistemas eléctricos OB 75
V12G320V02 G320801 Xeración eléctrica con enerxías renovables OB 45
V12G320V01 G320703 Liñas eléctricas e transporte de enerxía OB 36
V04M141V02 M141101 Ampliación de Electrotecnia OP 48
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G360V01 G360705 Sistemas eléctricos OB 69
V04M141V02 M141101 Ampliación de Electrotecnia OP 48
V12G330V01 G330505 Sistemas trifásicos e máquinas eléctricas OB 100
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330505 Sistemas trifásicos e máquinas eléctricas OB 100
V12G360V01 G360705 Sistemas eléctricos OB 96
V04M141V02 M141101 Ampliación de Electrotecnia OP 48
V04M115V01 M115101 Enerxía Eólica OB 3

  2022/2023

  Descontaminación da auga por inmobilización de material carbonoso en estruturas xeradas por impresión 3D - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e cálculo da instalación eléctrica dunha fábrica dedicada á producción de pezas para motores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Control e medida de consumo con interface web dunha lavandaría baseado en LOGO - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Liña eléctrica de alta tensión 132 kV “Somozas - subestación de Somozas” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Instalación eléctrica de baixa tensión dun taller de reparacións de vehículos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación eléctrica dunha nave dedicada á fabricación de maquinaria industrial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación Eléctrica e Centro de Transformación dunha nave industrial dedicada á fabricación de adhesivos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación Eléctrica e Centro de Transformación dunha nave industrial dedicada á fabricación de adhesivos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto de execución de local comercial para tenda de venda de roupa e complementos ó por menor. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Instalación eléctrica de baixa tensión dun taller de reparacións de vehículos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo proteccións transformador e liña de media tensión. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aplicación para móbil de cálculos de instalacións eléctricas de media tensión - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Deseño da instalación eléctrica dunha nave adicada á lavandería industrial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo para o aproveitamento da enerxía cinética nun ximnasio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo para o aproveitamento da enerxía cinética nun ximnasio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación eléctrica de piscifactoría de rodaballos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Instalación eléctrica dunha nave industrial (cocedeiro de mexillón) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación eléctrica dunha nave industrial para actividades relacionadas coas artes gráficas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha línea de alta tensión aérea e subterránea a 20 kv e un centro de transformación intemperie sobre apoio de formigon para dotar de suministro eléctrico unha granxa porcina - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño de subestación de parque eólico de 18 MW - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Diseño dunha LMTA e L.MT.S. 20 kV, cedida a U.F. para o fornecemento a 2 CC.TT. de aboado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto da instalación eléctrica dun aserradoiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Instalación eléctrica dunha nave industrial destinada a reparación e exposición de vehículos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto instalación eléctrica de un centro de bombeo de augas residuais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007