Camilo José Carrillo González

Catedrático/a de universidade

Departamento

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M167V01 M167101 Eficiencia nas Tecnoloxías Industriais OB 4
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 5
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 12
V04M167V01 M167203 Obradoiros Prácticos de Realización de Proxectos no Ámbito da Enerxía OB 5
V04M167V01 M167205 Sistemas Avanzados de Análise e Distribución de Enerxía OP 7
V04M141V02 M141302 Sistemas de Enerxía Eléctrica Avanzada OP 24
V04M141V02 M141310 Sistemas de Enerxía Eléctrica OP 24
V04M141V01 M141338 Xeración Eléctrica con Fontes de Enerxía Renovable OP 24
V04M141V01 M141343 Xestión e Calidade da Enerxía Eléctrica OP 36
V04M167V01 M167207 Traballo Fin de Máster OB 1
V12G320V01 G320801 Xeración eléctrica con enerxías renovables OB 25
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 5
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 12
V04M167V01 M167101 Eficiencia nas Tecnoloxías Industriais OB 4
V04M167V01 M167207 Traballo Fin de Máster OB 1
V04M167V01 M167203 Obradoiros Prácticos de Realización de Proxectos no Ámbito da Enerxía OB 5
V04M167V01 M167205 Sistemas Avanzados de Análise e Distribución de Enerxía OP 7
V04M141V01 M141338 Xeración Eléctrica con Fontes de Enerxía Renovable OP 24
V04M141V02 M141302 Sistemas de Enerxía Eléctrica Avanzada OP 24
V04M141V02 M141310 Sistemas de Enerxía Eléctrica OP 24
V12G320V01 G320801 Xeración eléctrica con enerxías renovables OB 21
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320801 Xeración eléctrica con enerxías renovables OB 51
V04M141V02 M141302 Sistemas de Enerxía Eléctrica Avanzada OP 24
V04M141V02 M141310 Sistemas de Enerxía Eléctrica OP 24
V04M141V01 M141338 Xeración Eléctrica con Fontes de Enerxía Renovable OP 24
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 5
V04M167V01 M167101 Eficiencia nas Tecnoloxías Industriais OB 4
V04M167V01 M167203 Obradoiros Prácticos de Realización de Proxectos no Ámbito da Enerxía OB 4
V04M167V01 M167204 Sistemas Enerxéticos no Ámbito Doméstico, Comercial e Industrial OB 5
V04M167V01 M167205 Sistemas Avanzados de Análise e Distribución de Enerxía OP 9
V04M167V01 M167207 Traballo Fin de Máster OB 1
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 15
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M167V01 M167103 Xeración e Almacenamento de Enerxía OB 1
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 6
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 4
V04M167V01 M167101 Eficiencia nas Tecnoloxías Industriais OB 1
V04M141V02 M141302 Sistemas de Enerxía Eléctrica Avanzada OP 24
V04M141V02 M141310 Sistemas de Enerxía Eléctrica OP 24
V04M141V01 M141338 Xeración Eléctrica con Fontes de Enerxía Renovable OP 24
V12G320V01 G320801 Xeración eléctrica con enerxías renovables OB 22
V04M167V01 M167203 Obradoiros Prácticos de Realización de Proxectos no Ámbito da Enerxía OB 2
V04M167V01 M167205 Sistemas Avanzados de Análise e Distribución de Enerxía OP 2
V04M167V01 M167207 Traballo Fin de Máster OB 1
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320801 Xeración eléctrica con enerxías renovables OB 37
V04M141V02 M141302 Sistemas de Enerxía Eléctrica Avanzada OP 18
V04M141V02 M141310 Sistemas de Enerxía Eléctrica OP 24
V04M141V01 M141338 Xeración Eléctrica con Fontes de Enerxía Renovable OP 24
V04M167V01 M167101 Eficiencia nas Tecnoloxías Industriais OB 1
V04M167V01 M167203 Obradoiros Prácticos de Realización de Proxectos no Ámbito da Enerxía OB 3
V04M167V01 M167205 Sistemas Avanzados de Análise e Distribución de Enerxía OP 2
V04M167V01 M167207 Traballo Fin de Máster OB 10
V04M167V01 M167103 Xeración e Almacenamento de Enerxía OB 1
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 6
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 4
V04M161V01 M161109 Instalacións Eléctricas OP 2
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320801 Xeración eléctrica con enerxías renovables OB 26
V04M141V02 M141310 Sistemas de Enerxía Eléctrica OP 24.00
V04M141V01 M141338 Xeración Eléctrica con Fontes de Enerxía Renovable OP 24.00
V04M141V02 M141302 Sistemas de Enerxía Eléctrica Avanzada OP 11
V04M167V01 M167205 Sistemas Avanzados de Análise e Distribución de Enerxía OP 3
V04M167V01 M167207 Traballo Fin de Máster OB 2.00
V04M161V01 M161109 Instalacións Eléctricas OP 2
V04M167V01 M167103 Xeración e Almacenamento de Enerxía OB 1.00
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 10
V04M167V01 M167203 Obradoiros Prácticos de Realización de Proxectos no Ámbito da Enerxía OB 5.00
V04M167V01 M167204 Sistemas Enerxéticos no Ámbito Doméstico, Comercial e Industrial OB 2
V04M167V01 M167101 Eficiencia nas Tecnoloxías Industriais OB 2.00
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 2.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M161V01 M161109 Instalacións Eléctricas OP 2
V04M116V02 M116110 Instalacións Eléctricas OP 0.00
V04M141V01 M141201 Sistemas de Enerxía Eléctrica OB 28.00
V04M141V01 M141338 Xeración Eléctrica con Fontes de Enerxía Renovable OP 18.00
V04M141V01 M141343 Xestión e Calidade da Enerxía Eléctrica OP 10.00
V04M141V02 M141310 Sistemas de Enerxía Eléctrica OP 25.00
V12G320V01 G320801 Xeración eléctrica con enerxías renovables OB 35
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V05 M120214 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V04M115V01 M115202 Eficiencia, Aforro e Auditorías Enerxéticas OB 6.00
V04M115V01 M115205 Traballo Fin de Máster OB 30.00
V04M115V01 M115101 Enerxía Eólica OB 25.00
V04M116V02 M116110 Instalacións Eléctricas OP 3

  Titorías presenciais concertadas

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 1º Cuatrimestre (2023/2024). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 2º Cuatrimestre (2023/2024). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.

  2022/2023

  Estudo de viabilidad dunha instalación híbrida para “Camping a Paixase I” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de viabilidade de instalación fotovoltaica para a alimentación eléctrica dos edificios e instalacións municipais do Concello de Pontevedra en réxime de autoconsumo colectivo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Diseño dunha instalación aislada para o aproveitamento da auga que desborda do canal de Pastrelo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación fotovoltaica en vivenda unifamiliar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación fotovoltaica para autoconsumo sobre a cuberta dunha nave industrial. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación fotovoltaica para o pavillón municipal de Ribadavia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación eléctrica de baixa tensión de nova fábrica de conservas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación fotovoltaica para produción de hidróxeno como combustible para camións. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación solar fotovoltaica en réxime de autoconsumo colectivo en edificio en Cangas do Morrazo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto de instalación fotovoltaica de autoconsumo para unha lonxa pesqueira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Sistema de almacenamento con baterías para mellorar a continuidade de suministro en redes rurais de Galicia ante interrupcións de longa duración - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  El Plan de monitoreo ambiental del Proyecto Magallanes ATIR - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Dimensionamento dun sistema híbrido para a subministración dunha estación de recarga de vehículos eléctricos no porto de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise da hibridación dun autobús con placas solares. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e instalación dun parque eólico offshore - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha instalación de producción de ozono e hidróxeno a partir dos excendentes enerxéticos dunha caldeira de biomasa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Dimensionamento de unha instalación híbrida, eólica e fotovoltaica para autoconsumo industrial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Dimensionamento dunha instalación fotovoltaica para o autoconsumo en dous institutos de Gondomar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación da viabilidade económica do 'proxecto de xestión dunha comunidade de enerxías renovables' - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2021/2022

  Proposta de instalación de almacenamento de enerxía mediante bombeo reversible no encoro de ‘Os Peares’ - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Desenvolvemento do sistema de control dunha planta de tratamento de augas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño e cálculo dun sistema híbrido de xeración eléctrica para unha granxa de produción de leite - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño e cálculo dunha instalación híbrida illada para unha casa rural de montaña en Lugo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño dunha instalación fotovoltaica con conexión en autoconsumo con baterías para complexo industrial en Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estimación do consumo enerxético e diseño de un sistema de supervisión enerxética en Stellantis Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Reducción do consumo de combustible dun camión destinado ao transporte refrixerado mediante unha instalación fotovoltaica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Dimensionamento dunha instalación hidráulica-fotovoltaica híbrida para unha casa de turismo rural. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da viabilidade dun parque eólico offshore na costa de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e estudo da viabilidade dun parque eólico nas Encrobas, Cerceda (A Coruña). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha instalación híbrida para autoconsumo no parque tecnolóxico de Santa Comba. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Dimensionamento dunha electrolinera renovable no campus da Universidade de Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha instalación renovable para subministración dunha plantación de aguacate en Tenerife - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dun sistema eólico-fotovoltaico para unha vivenda rural illada en Tomiño - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudio de viabilidade dun parque eólico offshore flotante na costa de A Coruña. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da viabilidade do autoabastecemento mediante enerxía fotovoltaica de varias naves bioclimáticas no Polígono Industrial de Porto do Molle. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Parque eólico no Galiñeiro con produción de hidróxeno para o almacenamento enerxético. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto dunha instalación solar fotovoltaica de autoconsumo para o suministro de enerxía eléctrica a unha nave industrial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Repotenciación Parque Eólico Experimental de Sotavento. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Repotenciación do Parque Eólico A Ruña - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dun parque eólico en Monfero (A Coruña) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño e análise económica dunha planta fotovoltaica flotante conectada á rede no encoro de Zamáns - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Modelo de simulación para un xerador de enerxía mareomotriz xa existente - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo de unha instalación de unha central hidráulica reversible en Santa María de Oia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  “Sistema de regadío agrícola mediante bombeo solar para zona de produción de pataca.” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación e dimensionado dun sistema de xeración basado en BUTU. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Sistema de enerxía híbrida (Eólico-FV-Baterías) para subministración eléctrica en autoconsumo de complexo industrial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo en planta industrial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño e cálculo dunha instalación fotovoltaica para autoconsumo nunha nave industrial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Instalación eléctrica en illa mediante fontes de enerxías renovables dunha explotación gandeira en Rois. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación Fotovoltaica en Réxime de Autoconsumo para unha Planta Acuícola - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación fotovoltaica illada para a alimentación de unha estación de carga de bicicletas eléctricas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Hidropedal eléctrico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e implantación de un parque eólico na comarca de Viana do Bolo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha instalación aislada con enerxía renovable nas instalacións deportivas do Candeán. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da eficiencia enerxética da iluminación interior da Facultade de Ciencias Xurídicas de Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de implantación dun parque eólico offshore na costa de Carnota - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de viabilidade sobre a implementación dunha fachada fotovoltaica en Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Instalación de aeroxeradores reacondicionados en instalacións de autoconsumo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Instalación fotovoltaica de autoconsumo en planta de fabricación de moldes - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Instalación fotovoltaica para autoconsumo en concesionario de vehículos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo do aproveitamento de enerxía mareomotriz nas Salinas de Ulló - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación fotovoltaica para a protección da insolación mediante lamas solares no Centro de Saúde de Coia (Vigo). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación híbrida renovable para o Pantín Classic Galicia Pro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación Solar para o camping Illas Cíes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Plataforma fotovoltaica para a recarga de baterías de VANTs en zonas ailladas da rede eléctrica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto das instalacións interiores dun supermercado situado en Meis - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e instalación dun parque eólico no Porto Exterior de Ferrol - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento do prototipo dun controlador de carga para módulos fotovoltaicos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e cálculo dun parque eólico en Coto Agudo (concello de Ponte Caldelas) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Auditoría enerxética e proposta de melloras na eficiencia dunha planta de estampación. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Autoabastecemento da aldea de Trascastro mediante o emprego de enerxías renovables - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Automatización de líña elevada para o transporte de perfís de aluminio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Auditoría enerxética dAuditoría enerxética de unha fábrica de piensos e unha fábrica de piensos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  Análise de eficiencia en iluminación nunha biblioteca pública - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Iluminación dun tramo dunha ruta situada na Cidade Universitaria de Vigo alimentada mediante módulos fotovoltaicos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación renovable para xeración de enerxía eléctrica no ECIMAT - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estación de recarga de vehículos eléctricos alimentada con enerxía eólica e solar fotovoltaica para vivendas unifamiliares - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudio da ampliación do parque eólico de Graiade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Eficiencia enerxética no alumeado público. LED - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto das instalacións interiores dun supermercado situado en Meis - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Parque fotovoltaico de 500 kw na comarca da limia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Xeración eléctrica mediante enerxías renovábeis para a aldea de As Quintas de San Trocado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación fotovoltaica para autoconsumo nun edificio de servicios - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Instalación híbrida de autoconsumo para o Centro de Investigación Tecnolóxico Industrial (MTI) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño do suministro eólico illado para o alumeado público do paseo da praia de Samil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Estudo e análise dun parque eólico offshore na costa oeste de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo e simulación da instalación de aeroxeneradores offshore na costa de Lugo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha instalación fotovoltaica de autoconsumo na residencia de estudantes do Campus Universitario de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dun parque eólico offshore con plataforma flotante en Santa María de Oia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Alimentación dunha boia de sinalización mediante enerxías renovables - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Ferramenta de ordenador para calcular as perdas en parques eólicos offshore - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo do potencial eólico mariño en Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Instalación fotovoltaica para alimentación a instalación xeotérmica en vivenda unifamiliar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Instalación fotovoltaica para autoconsumo con batería nun centro autorizado de tratamento de vehículos en Silleda - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Instalación fotovoltaica para autoconsumo con baterías nunha vivenda unifamiliar en Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Intalación fotovoltaica para autoconsumo en un hipermercado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Instalacións de Enerxías Renovables nun edificio en Ribadavia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación eólica e fotovoltaica en illa para unha vivenda con baixo consumo en Caión. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Auditoria enerxética dunha empresa conserveira - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  Validación experimental do modelo para a pila de combustible PEM H-TEC J101 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño de instalación híbrida para abastecer enerxéticamente a unha aldea illada da rede eléctrica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  "Iluminación da ""Ruta da pedra e da auga"" (Meis) alimentada por xeradores nos muiños de auga" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise do potencial de aforro na facturación de enerxía eléctrica dunha vivenda - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Instalación solar fotovoltaica para unha vivenda unifamiliar con cafetería - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Evaluación da sustitución da iluminación convencional por iluminación LED nun Hospital - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo enerxético do encoro de marea "O Esteiro" en Vilanova de Arousa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Climatización dunha vivenda con enerxía eólica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2013/2014

  Aproveitamento da enerxía eólica e fotovoltaica para unha vivenda aislada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007