Carlos Valcárcel Riveiro

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M178V01 M178213 Investigación e innovación en didáctica da língua e a literatura estranxeira (inglés/francés) OP 15
V01M126V01 M126206 Aspectos Socioculturais e Lingüísticos no Ensino de Segundas Linguas OP 15
P02G110V01 G110405 Idioma estranxeiro I: Francés OB 53
P02G110V01 G110508 Aprendizaxe da lingua estranxeira: Francés OB 38
P02G120V01 G120505 Lingua francesa e a súa didáctica OB 61
P02M178V01 M178104 Aprendizaxe integrada de contidos en linguas estranxeiras (AICLE) OB 23
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G120V01 G120505 Lingua francesa e a súa didáctica OB 30
P02M178V01 M178213 Investigación e innovación en didáctica da língua e a literatura estranxeira (inglés/francés) OP 15
P02M178V01 M178104 Aprendizaxe integrada de contidos en linguas estranxeiras (AICLE) OB 23
P02G110V01 G110508 Aprendizaxe da lingua estranxeira: Francés OB 48
P02G110V01 G110405 Idioma estranxeiro I: Francés OB 83
V01M126V01 M126206 Aspectos Socioculturais e Lingüísticos no Ensino de Segundas Linguas OP 15
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M178V01 M178213 Investigación e innovación en didáctica da língua e a literatura estranxeira (inglés/francés) OP 15
P02M178V01 M178102 Análise de experiencias interdisciplinares OB 8
P02M178V01 M178104 Aprendizaxe integrada de contidos en linguas estranxeiras (AICLE) OB 23
P02G120V01 G120505 Lingua francesa e a súa didáctica OB 83
P02G110V01 G110405 Idioma estranxeiro I: Francés OB 83
P02G110V01 G110508 Aprendizaxe da lingua estranxeira: Francés OB 42
V01M126V01 M126206 Aspectos Socioculturais e Lingüísticos no Ensino de Segundas Linguas OP 15
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M126V01 M126206 Aspectos Socioculturais e Lingüísticos no Ensino de Segundas Linguas OP 15
P02G110V01 G110405 Idioma estranxeiro I: Francés OB 83
P02G110V01 G110508 Aprendizaxe da lingua estranxeira: Francés OB 68
P02G120V01 G120505 Lingua francesa e a súa didáctica OB 83
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 44
V01M126V01 M126206 Aspectos Socioculturais e Lingüísticos no Ensino de Segundas Linguas OP 15
P02G110V01 G110405 Idioma estranxeiro I: Francés OB 61
P02G110V01 G110508 Aprendizaxe da lingua estranxeira: Francés OB 53
P02G120V01 G120505 Lingua francesa e a súa didáctica OB 83
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M126V01 M126206 Aspectos Socioculturais e Lingüísticos no Ensino de Segundas Linguas OP 15
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 44
P02G120V01 G120505 Lingua francesa e a súa didáctica OB 60
P02G110V01 G110508 Aprendizaxe da lingua estranxeira: Francés OB 68
P02G110V01 G110405 Idioma estranxeiro I: Francés OB 53
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 30
LEEV01 202211001 Iniciación á lingua francesa LE 0.0
P02G120V01 G120505 Lingua francesa e a súa didáctica OB 75
P02G110V01 G110508 Aprendizaxe da lingua estranxeira: Francés OB 0.0
P02G110V01 G110405 Idioma estranxeiro I: Francés OB 46
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
202211V01 202211302 Idioma estranxeiro e a súa didáctica: Francés TR 0.0
202311V01 202311716 Francés nos seus textos OP 0.0
P02G120V01 G120505 Lingua francesa e a súa didáctica OB 58
P02G110V01 G110405 Idioma estranxeiro I: Francés OB 53
P02G110V01 G110508 Aprendizaxe da lingua estranxeira: Francés OB 68
LEEV01 202211001 Iniciación á lingua francesa LE 0.0
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 30
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G110V01 G110508 Aprendizaxe da lingua estranxeira: Francés OB 53
P02G120V01 G120505 Lingua francesa e a súa didáctica OB 60
P02G110V01 G110405 Idioma estranxeiro I: Francés OB 53
LEEV01 202211001 Iniciación á lingua francesa LE 0.0
202211V01 202211302 Idioma estranxeiro e a súa didáctica: Francés TR 0.0
202311V01 202311207 Idioma estranxeiro e a súa didáctica: Francés TR 0.0
202311V01 202311716 Francés nos seus textos OP 0.0
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
LEEV01 202211001 Iniciación á lingua francesa LE 15
P02G110V01 G110405 Idioma estranxeiro I: Francés OB 53
P02G110V01 G110508 Aprendizaxe da lingua estranxeira: Francés OB 53
P02G120V01 G120505 Lingua francesa e a súa didáctica OB 60
202311V01 202311207 Idioma estranxeiro e a súa didáctica: Francés TR 0.0
202311V01 202311716 Francés nos seus textos OP 0.0
202111V01 202111121 Idioma estranxeiro e a súa didáctica: Francés OB 0.0
202211V01 202211302 Idioma estranxeiro e a súa didáctica: Francés TR 0.0
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G110V01 G110405 Idioma estranxeiro I: Francés OB 75
202311V01 202311716 Francés nos seus textos OP 60
202411V01 202411208 Idioma estranxeiro e a súa didáctica: Francés TR 0.0
202111V01 202111121 Idioma estranxeiro e a súa didáctica: Francés OB 0.0
202211V01 202211302 Idioma estranxeiro e a súa didáctica: Francés TR 45
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
202111V01 202111121 Idioma estranxeiro e a súa didáctica: Francés OB 0.0
202211V01 202211302 Idioma estranxeiro e a súa didáctica: Francés TR 0.0
202411V01 202411208 Idioma estranxeiro e a súa didáctica: Francés TR 0.0
202311V01 202311716 Francés nos seus textos OP 0.0
LEEV01 202211001 Iniciación á lingua francesa LE 0.0
LEEV01 301510013 Lingua francesa I LE 0.0

2019/2020

What's the craic with slang? Unha investigación sobre as crenzas dos profesores de EFL sobre a xerga irlandesa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise de recursos web para a ensinanza do vocabulario dunha L2 (inglés) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A competencia lingüística en galego adquirida no período de infanitl vista a través do alumnado en prácticas. Análise de 8 centros da privincia de Pontevedra. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O papel da familia no contacto do alumnado do segundo ciclo da Educación Infantil coa lingua estranxeira nunha escola da cidade de Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Valoracións da aplicación do binormativismo na Galiza - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Xogos de mesa e FLE; análise dunha relación dende unha perspectiva comunicativa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

Ensinar música coa metodoloxía AICLE: análise da experiencia de tres docentes en educación primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A diversidade familiar na actualidade: Familias monoparentais e homoparentais nas escolas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O perfil do profesorado AICLE en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A formación do profesorado de Inglés en Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de caso da produción oral en primeira lingua estranxeira en Educación Primaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Estudo da presenza da competencia en comunicación lingüística e da competencia matemática no nivel 1 de Tatou le Matou - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Xogando a aprender - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Beneficios dos videoxogos na aprendizaxe da primeira lingua estranxeira inglés - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O esino dun idioma a través de contidos musicais na etapa da Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Unidade Didáctica « Soyez les bienvenus ! ». Módulo Profesional Segunda Lingua Estranxeira. Ciclo Superior en Xestión de Aloxamentos Turísticos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O uso do dicionario por parte do alumnado de francés dunha sección da Escola Oficial de Idiomas (Tui). - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño dun proxecto colaborativo empregando Wikipedia na aprendizaxe de linguas estranxeiras - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise de materiais curriculares en soporte papel para o ensino-aprendizaxe do francés como lingua estranxeira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Aplicación didáctica dun conto orixinal na aula de inglés de 5º curso de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño de material didáctico cara o ensino do idioma extranxeiro na Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A música como elemento integrador dunha L2 en educación infantil: deseño e aplicación dunha intervención educativa en portugués - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A metodoloxía language awareness para un traballo integral co galego e o inglés en educación infantil: análise dunha intervención pedagóxica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Posibilidades de interacción en muros dixitais(Padlet e Linoit) no ámbito educativo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

AICLE e os colexios plurilingües na provincia de Pontevedra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Adquisición do galego como lingua ambiental no concello de Vigo: metodoloxía e usos das TIC - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Traballo por proxectos en inglés - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A aprendizaxe de linguas estranxeiras en Galicia e Portugal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007