Claudio Cameselle Fernández

Catedrático/a de universidade

Departamento

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V06 M120110 Procesos transversais na industria do automóvil OB 3
V12G380V01 G380401 Tecnoloxía medioambiental OB 39
V12G363V01 G363703 Tecnoloxía medioambiental OB 51
V12G360V01 G360703 Tecnoloxía medioambiental OB 59
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V05 M120102 Mantemento e Medioambiente na Automoción OB 3
V12G380V01 G380401 Tecnoloxía medioambiental OB 146
V04M120V06 M120110 Procesos transversais na industria do automóvil OB 3
V11M085V02 M085107 Aspectos medioambientais OB 6
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V05 M120102 Mantemento e Medioambiente na Automoción OB 3
V11M085V02 M085406 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V12G380V01 G380401 Tecnoloxía medioambiental OB 133
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M166V01 M166102 Xestión de Residuos OB 8.00
V04M166V01 M166204 Prácticas en Empresas OB 0.00
V04M166V01 M166201 Xestión da Calidade Ambiental e Evaluación de Impacto Ambiental OB 1.00
V04M166V01 M166103 Xestión Ambiental en Sectores Industriais OB 4.00
V04M166V01 M166105 Xestión e Tratamento de Efluentes e Augas Residuais OB 8.00
V04M166V01 M166205 Traballo Fin de Máster OB 5.00
V04M120V05 M120102 Mantemento e Medioambiente na Automoción OB 3.00
V11M085V02 M085107 Aspectos medioambientais OB 6.00
V12G380V01 G380401 Tecnoloxía medioambiental OB 141.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V05 M120102 Mantemento e Medioambiente na Automoción OB 3.00
V04M046V01 M046104 Xestión Ambiental de Instalacións Industriais OB 0.00
V04M046V01 M046105 Xestión e Tratamento de Residuos e Emisións Industriais OB 0.00
V04M046V01 M046205 Prácticas de Empresas OB 0.00
V04M166V01 M166204 Prácticas en Empresas OB 0.00
V11M085V01 M085403 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V12G380V01 G380401 Tecnoloxía medioambiental OB 155.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M115V01 M115204 Enerxía e Medioambiente OB 11.00
V04M120V05 M120102 Mantemento e Medioambiente na Automoción OB 3.00
V12G380V01 G380401 Tecnoloxía medioambiental OB 135.00
V11M085V01 M085201 Aspectos Medioambientais OB 8
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M046V01 M046205 Prácticas de Empresas OB 10.00
V04M046V01 M046201 Análise e Caracterización de Solos Contaminados OB 1.00
V04M046V01 M046202 Técnicas e Procedementos de Descontaminación de Solos OB 3
V04M046V01 M046204 Tecnoloxía e Instalacións de Depuración de Augas e Verquidos OB 4
V04M046V01 M046206 Traballo Fin de Máster OB 5.00
V04M046V01 M046103 Monitorización e Modelización da Contaminación OB 3
V04M046V01 M046104 Xestión Ambiental de Instalacións Industriais OB 4.00
V04M046V01 M046105 Xestión e Tratamento de Residuos e Emisións Industriais OB 3
V04M046V01 M046101 Caracterización e Clasificación de Residuos Industriais OB 4.00
V04M120V02 M120102 Mantemento e Medioambiente na Automoción OB 3.00
V04M115V01 M115204 Enerxía e Medioambiente OB 11.00
V12G380V01 G380401 Tecnoloxía medioambiental OB 78.00
V12G340V01 G340306 Tecnoloxía medioambiental OB 39.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M046V01 M046202 Técnicas e Procedementos de Descontaminación de Solos OB 3
V04M046V01 M046204 Tecnoloxía e Instalacións de Depuración de Augas e Verquidos OB 2
V04M046V01 M046205 Prácticas de Empresas OB 10.00
V04M046V01 M046206 Traballo Fin de Máster OB 5.00
V04M046V01 M046101 Caracterización e Clasificación de Residuos Industriais OB 4.00
V04M046V01 M046103 Monitorización e Modelización da Contaminación OB 3
V04M046V01 M046104 Xestión Ambiental de Instalacións Industriais OB 0.00
V04M046V01 M046105 Xestión e Tratamento de Residuos e Emisións Industriais OB 4.00
V04M120V02 M120102 Mantemento e Medioambiente na Automoción OB 3.00
V04M115V01 M115204 Enerxía e Medioambiente OB 11.00
V11M085V01 M085201 Aspectos Medioambientais OB 8

  Titorías presenciais horario fixo

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:

  Día da semana
  Mércores
  Rango de horas
  10:30 - 12:30
  Lugar
  Despacho Enxeñeria Química, Escola de Enxeñaría Industrial
  Cuadrimestre
  1º Cuatrimestre (2021/2022)

  Titorías presenciais concertadas

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 2º Cuatrimestre (2021/2022). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2021/2022). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

  2021/2022

  Diálisis e electrodiálisis para a valorización de efluentes industriais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Tratamento fotoquímico e electroquímico de efluentes con pesticidas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Construción dun sistema de absorción a escala de laboratorio para depuración de augas de buques con residuos MARPOL - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Construción dun sistema de absorción a escala de laboratorio para depuración de augas de buques con residuos MARPOL - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Construción dun reactor tubular de oxidación fotoquímica a escala de laboratorio para depuración de augas de buques con residuos MARPOL - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Recuperación de ácido sulfúrico residual en efluentes industriais por electrodiálise. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Optimización dun proceso de recuperación de ácido residual por electrdiálisis. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Procesos de oxidación fotoquímicos para a eliminación de pesticidas: Acetamiprid e Thiacloprid - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Influencia da concentración de contaminantes na eficiencia da purificación por métodos fotoquímicos de augas coloreadas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Revisión bibliográfica e desenvolvemento dun método para a realización de estudos de vida útil acelerados en produtos da pesca - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Influenza do uso da vitamina C na estabilidade sensorial e na seguridade alimentaria do atún refrixerado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Eliminación de fósforo en augas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Eliminación de pesticidas en efluentes industriais mediante procesos fotoquímicos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Avaliación dos mecanismos de transmisión de alérxenos desde as superficies alimentarias aos alimentos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Avaliación Da Actividade Anti-Biofilms Bacterianos De Novas Formulacións Industriais Baseadas En Residuos Mariños - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Eliminación de contaminantes en augas sanitarias por métodos fotoquímicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Estudo da aplicación do campo eléctrico para a mellora da fitorremediación dos solos contaminados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aplicación da tecnoloxía de oxidación fotoquímica á descontaminación de auga do muelle portuario. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Evaluación do impacto ambiental nun laboratorio físico-químico e microbiolóxico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Fitorremediación e electrorremediación de chans contaminados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Selección de residuos orgánicos como adsorbentes de baixo custo para a eliminación de contaminantes en augas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Procesos avanzados de oxidación para a eliminación de compostos orgánicos en efluentes industriales - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Deseño da red de recollida e xestión de augas dunha unidad de servizo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Xestión e valorización da FORM mediante compostaxe comunitaria no Concello de Ponteareas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Recuperación de chans contaminados en campos de tiro por electrorremediación e fitorremediación. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Efectos da aplicación de campos eléctricos nun proceso de fitorremediación - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Hidróxeno como combustible sostible: Métodos de produción convencionais e alternativos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Proxecto de execución de Melloras nos Procesos Existentes de Depuración de Lixiviados nas instalacións de Ecocelta - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  Tratamento de dexeccións gandeiras dunha explotación vacún e a súa valoración enerxética - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2013/2014

  Elaboración do dimensionado e estudio de explotación para unha EDAR de 12.000 H-E. Plantexamento de distintas tecnoloxías e comparación de custes de explotación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Automatización de depuradora de augas residuais de reducido coste de explotación para núcleos urbáns - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007