Cristina Rodríguez Rodríguez

Externo

Docencia

2018/2019

Mediando a temática do traballo de coidados na aula de inglés: co-construíndo novas realidades igualitarias - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Lusofalantes nunha clase de ELE. Programa de intervención ante o desafío intercomprensión-corrección - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Achegamento ao enfoque por tarefas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007