Cristina Rodríguez Rodríguez

Externo

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 28
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 28
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 28
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 28
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 20

  2022/2023

  A coavaliación e o feedback na Escola Oficial de Idiomas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O enfoque por tarefas como ferramenta no proceso de ensino-aprendizaxe dunha lingua estranxeira - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2021/2022

  Proposta de avaliación formativa nunha UD - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Ensinanza de Reported Speech explicado na lingua materna e a lingua estranxeira a un alumnado adulto - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A mediación e a tradución e interpretación. Converxencias e diverxencias para a docencia da competencia mediadora - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A mediación lingüística mediante actividades de aula: proposta de actividade de mediación oral nunha aula de educación secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2020/2021

  A mediación no eido educativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño de actividades de mediación lingüística e posta en práctica na Ensinanza Secundaria Obrigatoria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Advantage 1. Student’s Book (Grant e Carter, 2019). Análise da orientación didáctica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Metodoloxías activas: fomento da destreza oral mediante o traballo por proxectos e tarefas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  Proposta de avaliación formativa dunha unidade didáctica orixinal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  "Flipped Classroom" e a súa posible aplicación na aula - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Introdución do enfoque por tarefas no aula - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O enfoque por tarefas como metodoloxía de cambio: deseño e implementación dunha unidade didáctica na materia de inglés. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O uso da mediación lingüística para fomentar a oralidade na aula de linguas estranxeiras - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Mediando a temática do traballo de coidados na aula de inglés: co-construíndo novas realidades igualitarias - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Lusofalantes nunha clase de ELE. Programa de intervención ante o desafío intercomprensión-corrección - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Achegamento ao enfoque por tarefas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007