Elena Beatriz Martín Ortega

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O07G410V01 G410981 Prácticas en empresas OP 0.0
O07M197V01 M197104 Mecánica de fluídos avanzada OB 48
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 24
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 43
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V04M120V06 M120111 Estructura, carrocería e acabados OB 3
V04M120V06 M120107 Deseño e simulación numéricos OB 5
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 2
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 24
V04M120V06 M120111 Estructura, carrocería e acabados OB 3
V04M120V06 M120107 Deseño e simulación numéricos OB 5
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 26
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 2
O07G410V01 G410981 Prácticas en empresas OP 0.0
O07G410V01 G410922 Mecánica de fluídos II e CFD OP 45
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V04M120V06 M120107 Deseño e simulación numéricos OB 5
V04M120V06 M120111 Estructura, carrocería e acabados OB 2
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 2
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 26
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 24
O07G410V01 G410922 Mecánica de fluídos II e CFD OP 45
O07G410V01 G410981 Prácticas en empresas OP 0.0
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O07G410V01 G410922 Mecánica de fluídos II e CFD OP 45
O07G410V01 G410981 Prácticas en empresas OP 0.0
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 2
V04M141V01 M141329 Enxeñaría Fluidomecánica OP 6
V04M120V06 M120111 Estructura, carrocería e acabados OB 2
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
V04M120V06 M120107 Deseño e simulación numéricos OB 3
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 24
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 26
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 2
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 24
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 24
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V04M161V01 M161207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 11
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 2
O07G410V01 G410981 Prácticas en empresas OP 0.0
O07G410V01 G410922 Mecánica de fluídos II e CFD OP 42
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 4
V04M161V01 M161207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 7
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 2
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 32
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 21
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
O07G410V01 G410922 Mecánica de fluídos II e CFD OP 41
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 1
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 21
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 32
V04M116V02 M116207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 0.0
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V04M161V01 M161207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 8
O07G410V01 G410402 Mecánica de fluídos OB 70
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
V04M116V02 M116207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 8
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
V04M115V01 M115101 Enerxía Eólica OB 2
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 32
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V04M141V01 M141329 Enxeñaría Fluidomecánica OP 24
V04M141V02 M141105 Máquinas de Fluídos OP 30
V04M155V01 M155102 Fundamentos do Modelado Numérico de Procesos Termofluidodinámicos OB 0.0
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 24
V12G380V01 G380405 Mecánica de fluídos OB 33
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 1
312110V01 312110675 Máquinas hidráulicas TR 0.0

  2022/2023

  Modelos CFD para a caracterización de fluxos de vento arredor de aeroxeradores mariños - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Modelos de orde reducida basados en CFD para predición rápida de fluxos de vento en vertiportos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo numérico da segregación de po de metal na produción de fío encapsulado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Implementación de modelos térmicos precisos para a simulación de procesos de forxado de cigüeñais na industria da automoción. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise e caracterización dunha cabina de tratamiento superficial para a produción de torres eólicas de tipo Onshore/Nearshore - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise mediante ferramentas CFD do fluxo arredor dunha hélice dun cuadricóptero - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2021/2022

  Xeración de modelos xeométricos de vertiport para a execución de simulacións CFD - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación CFD de fluxos de vento nun entorno urbano: Validación de modelo e parámetros de implementación numérica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación CFD en dispositivos multicanle: efecto da relación de aspecto na transferencia local de calor - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación numérica CFD de fluxo arredor de emprazamento urbano costeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  “Estudio e deseño dunha instalación experimental para o análise dun fluxo a través de materiais de cambio de fase encapsulados” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  “Estudio e deseño dunha instalación experimental para o análise dun fluxo a través de materiais de cambio de fase encapsulados” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Estudio numérico das cargas sobre UAVs no interior de estelas aerodinámicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Predición mediante CFD da propagación de aerosois en contornas pechadas baixo distintas condicións de ventilación con HVAC. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación numérica (CFD) de procesos de detonación e deflagración. Parametrización dos resultados e comparación entre distintos solvers de resolución. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise da dispersión de contaminantes en espacios abertos ou recintos cerrados - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Modelo simplificado de predición do proceso de secado dunha liña de papel - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Simulación dun obxeto flotante captador de enerxía mediante métodos SPH - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análisis mediante CFD de diferentes configuracións de ventilación en aulas docentes pos-Covid - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Simulación numérica dun forno de secado de papel para a industria da madera - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo da transferencia de calor con materiais de cambio de fase en diferentes xeometrías para a acumulación de auga quente sanitaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora da eficiencia do fluxo no interior de autoclaves de tratamento de pezas de material composto do sector aeronáutico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación de procesos de curado en autoclaves de pezas de material composto do sector aeronáutico. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Estudo de aeroxeradores de eixe vertical mediante software de simulación numérica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  Predición da propagación de contaminantes en ambientes urbanos e industriais mediante ferramentas de simulación numérica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Simulación CFD do quecemento de pezas de aluminio en forno para o sector do automóbil. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Análise numérica de dispositivos microfluidodinámicos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise de fluxos de fluidos en canais mediante software libre. Aplicación ao fluxo sanguíneo en bifurcacións. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Modelado e simulación do proceso de solidificación no recheo de moldes. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Modelado e simulación numérica do tratamento térmico de temple. Aplicación ao temple industrial de mangas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2014/2015

  Análise CFD do efecto térmico sobre micro-resoadores mecánicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007