Elena Martínez Hens

Profesor/a titular de universidade

Departamento

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 0.0
P04M110V11 M110211 Práctica Civil II OB 6
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 0.0
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 3
V08M042V01 M042103 Adopción Nacional e Internacional de Menores OB 9
V08M110V11 M110211 Práctica Civil II OB 14
V08G081V01 G081404 Dereito civil II. Dereitos reais OB 58
V08G081V01 G081501 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 96
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 14
V08M042V01 M042103 Adopción Nacional e Internacional de Menores OB 4
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 1
V08G081V01 G081404 Dereito civil II. Dereitos reais OB 35
V08G081V01 G081501 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 96
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 6
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 6
V08G081V01 G081934 Responsabilidade civil da actividade empresarial e profesional OP 2
V08G081V01 G081404 Dereito civil II. Dereitos reais OB 51
V08G081V01 G081501 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 96
V08M042V01 M042103 Adopción Nacional e Internacional de Menores OB 4
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 14
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 2
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 1
V08M042V01 M042103 Adopción Nacional e Internacional de Menores OB 6
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 4
V08G081V01 G081404 Dereito civil II. Dereitos reais OB 56
V08G081V01 G081501 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 22
V08G081V01 G081301 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 3
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 14
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 7
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042103 Adopción Nacional e Internacional de Menores OB 4
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 14
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 8
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 1
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 3
V08G081V01 G081404 Dereito civil II. Dereitos reais OB 56
V08G081V01 G081501 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 66
V03G720V01 G720223 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 6
V03G720V01 G720422 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 3
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G211V01 G211913 Dereito civil patrimonial OP 51
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 1
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 8
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 14
V08M042V01 M042103 Adopción Nacional e Internacional de Menores OB 4
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 7
V08G081V01 G081501 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 53
V03G720V01 G720422 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 66
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 8
V08G081V01 G081404 Dereito civil II. Dereitos reais OB 9
V08G081V01 G081501 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 102
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 2
V08M042V01 M042103 Adopción Nacional e Internacional de Menores OB 4
V08G080V01 G080502 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 0.0
V03G720V01 G720422 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 66
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 14
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 7
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 8
V08M042V01 M042103 Adopción Nacional e Internacional de Menores OB 8
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 2
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 14
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 7
V08G081V01 G081501 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 162
V03G720V01 G720223 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 15

  Titorías presenciais concertadas

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 1º Cuatrimestre (2023/2024). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.

  2022/2023

  Problemática da pensión de alimentos nas crisis matrimoniais ou convivenciáis - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Problemática en torno á reprodución asistida - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O interese superior do menor nas situacións de separación ou divorcio - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise xurisprudencial da vivenda familiar nos casos de crise matrimoniais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A xestación subrogada: problemática actual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Tutela e garda dos fillos nos casos de separación, divorcio e nulidade. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A garda e custodia dos fillos cando non conviven os seus proxenitores. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A pensión compensatoria e alimenticia na nosa xurisprudencia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pensión alimenticia e pensión compensatoria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise xurisprudencial da custodia compartida - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Un Estudo Sobre a Pensión Compensatoria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A custodia compartida e o interese superior do menor nas situacións de crise familiar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Análise do marco legal da parella de feito - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Análise xurídica da pensión alimenticia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  A custodia compartida e o uso da vivenda familiar en casos de nulidade, separación e divorcio. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Problemática arredor da custodia compartida - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Capitulacións matrimoniais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A pensión de alimentos: cuestións jurisprudenciais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Parellas de feito en Galicia. Análise xurisprudencial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  A pensión de alimentos: desenvolvemento xurisprudencial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B

  2018/2019

  A garda e custodia dos/ as fillos/ as en casos de separación, divorcio e nulidade dos seus proxenitores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo xurisprudencial das pensións compensatoria e alimenticia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  Mediación Familiar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Unha visión xurisprudencial sobre as pensións compensatoria e alimenticia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Análise xurídico das pensións compensatoria e alimenticia en materia de separación ou divorcio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O testamento mancomunado no Dereito civil de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A asignación da vivenda familiar nos casos de separación ou divorcio. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Evolución xurisprudencial na modificación e extinción da pensión compensatoria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  El interés superior del menor en los supuestos de no convivencia de sus progenitores. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O sistema de guarda e custodia compartida. Un estudo doctrinal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Os criterios de atribución da custodia compartida na práctica xudiciai - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O interese do menor nos casos de non convivencia dos seus proxenitores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Unha visión xursiprudencial da pensión compensatoria e alimenticia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  Casuística sobre propiedade horizontal na xurisprudencia do Tribunal Supremo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A parella de feito no Dereito civil galego - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  As causas de extinción das pensións compensatoria e alimenticia. Unha perspectiva xurisprudencial. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  A pensión alimenticia, pensión compensatoria e a atribución da vivenda familiar nos casos de separación e divorcio. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Garda e custodia dos fillos. A corresponsabilidade parental - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007