Emma Rodríguez Rodríguez

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M104V01 M104219 Prácticas Externas OB 0.0
V08M104V01 M104107 Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade OB 9
V08M104V01 M104205 Empresas, Traballadores e Dereito Tributario Transnacional OP 0.0
V08M104V01 M104210 Liderado e Habilidades Directivas OP 0.0
V08M104V01 M104213 Iniciativa Emprendedora OP 0.0
V08M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.0
V08M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.0
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 21
V08M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V08G211V01 G211501 Dereito da seguridade social II OB 36
V08G211V01 G211502 Dereito sindical I OB 15
V08G211V01 G211601 Dereito sindical II OB 36
P04M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
P04M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.0
P04M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.0
P04M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G720V01 G720411 Dereito do traballo e da seguridade social OB 27
V08G210V01 G210502 Dereito sindical I OB 0.0
V08G210V01 G210601 Dereito sindical II OB 0.0
V08G211V01 G211601 Dereito sindical II OB 36
V08G211V01 G211701 Dereito do emprego OB 5
V08G211V01 G211502 Dereito sindical I OB 60
V08M104V01 M104107 Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade OB 10
V08M104V01 M104205 Empresas, Traballadores e Dereito Tributario Transnacional OP 0.0
V08M104V01 M104210 Liderado e Habilidades Directivas OP 0.0
V08M104V01 M104213 Iniciativa Emprendedora OP 0.0
V08M104V01 M104219 Prácticas Externas OB 0.0
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 21
P04M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 21
V08M104V01 M104205 Empresas, Traballadores e Dereito Tributario Transnacional OP 0.0
V08M104V01 M104210 Liderado e Habilidades Directivas OP 0.0
V08M104V01 M104213 Iniciativa Emprendedora OP 0.0
V08M104V01 M104217 Medidas de Solución de Conflitos OP 1
V08M104V01 M104218 Administración Laboral e Dereito Sancionador do Traballo OP 1
V08M104V01 M104219 Prácticas Externas OB 4
V08G210V01 G210601 Dereito sindical II OB 0.0
V08G211V01 G211601 Dereito sindical II OB 85

2018/2019

Os traballadores atípicos na economía dixitalizada - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O concepto de traballador no contexto da nova economía dixital - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
As empresas multiservizos e a sua problemática no eido das relacións laborais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Discriminación da muller por razón de sexo e xénero no traballo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

A participación dos traballadores na empresa nos procesos de despedimento colectivo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A pensión de viuvez, diferenzas e similitudes entre as xeradas por matrimonios e parellas de feito - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A tutela dos dereitos de liberdade sindical e folga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A conciliación da vida laboral, persoal e familiar: especial estudo das prestacións da seguridade social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Outras medidas de igualdade laboral e social: a análise da discriminación multinivel - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A contratación temporal e as axencias privadas de emprego - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Envellecemento activo: O seu impacto sobre a pensión de xubilación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Medidas de igualdade por mor de xénero na negociación colectiva - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A Participación dos Traballadores na empresa nos Procesos de despidos colectivos: As medidas sociais de acompañamento. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A pensión de viuvedade nas parellas de feito - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Igualdade entre homes e mulleres no emprego. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Tutela dos dereitos de liberdade sindical e a folga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Determinación da idade de xubilación. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O impacto da reforma laboral no dereito da conciliación da vida persoal, familiar e laboral. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A igualdade por razón de sexo no emprego. A xurisprudencia do TJUE e a súa repercusión no ordenamento nacional. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

A tutela dos dereitos de liberdade sindical e folga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

O proceso de tutela de dereitos fundamentais de libertade sindical e folga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
--- - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
a Discriminación por Razón de Xénero no Emprego - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A conciliación da vida persoal, familiar e laboral. Especial referencia á función pública. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A negociación colectiva tras as últimas reformas laborais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007