Fernando Cerdeira Pérez

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G380V01 G380501 Enxeñaría térmica I OB 84
V04M167V01 M167101 Eficiencia nas Tecnoloxías Industriais OB 2
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 7
V04M141V02 M141112 Tecnoloxía Térmica I OP 24
V12G350V01 G350913 Calor e frío na industria de proceso OP 51
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 8
V04M167V01 M167101 Eficiencia nas Tecnoloxías Industriais OB 4
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 7
V12G380V01 G380501 Enxeñaría térmica I OB 82
V04M141V02 M141112 Tecnoloxía Térmica I OP 24
V12G350V01 G350913 Calor e frío na industria de proceso OP 51
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G360V01 G360704 Tecnoloxía térmica OB 0.0
V12G380V01 G380501 Enxeñaría térmica I OB 102
V12G350V01 G350913 Calor e frío na industria de proceso OP 51
V04M167V01 M167101 Eficiencia nas Tecnoloxías Industriais OB 4
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 7
V04M141V02 M141112 Tecnoloxía Térmica I OP 24
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M167V01 M167101 Eficiencia nas Tecnoloxías Industriais OB 3
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 5
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 4
V04M141V02 M141112 Tecnoloxía Térmica I OP 24
V12G350V01 G350913 Calor e frío na industria de proceso OP 51
V12G380V01 G380501 Enxeñaría térmica I OB 52
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G350V01 G350913 Calor e frío na industria de proceso OP 51
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3
V04M167V01 M167101 Eficiencia nas Tecnoloxías Industriais OB 3
V04M161V01 M161208 Instalacións Térmicas OP 8
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 5
V04M141V02 M141112 Tecnoloxía Térmica I OP 24
V12G380V01 G380501 Enxeñaría térmica I OB 16
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G380V01 G380991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
V12G340V01 G340991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
V12G350V01 G350913 Calor e frío na industria de proceso OP 51
V12G320V01 G320991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 2.00
V04M167V01 M167101 Eficiencia nas Tecnoloxías Industriais OB 3
V04M166V01 M166104 Xestión Enerxética OB 8.00
V04M161V01 M161208 Instalacións Térmicas OP 1.00
V04M166V01 M166103 Xestión Ambiental en Sectores Industriais OB 6.00
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3.00
V04M141V02 M141112 Tecnoloxía Térmica I OP 24.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M161V01 M161208 Instalacións Térmicas OP 1.00
V04M170V01 M170203 Tecnoloxía Térmica e das Enerxías Renovables OB 48.00
V04M141V02 M141112 Tecnoloxía Térmica I OP 24.00
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3.00
V04M116V02 M116208 Instalacións Térmicas OP 0.00
V12G350V01 G350913 Calor e frío na industria de proceso OP 51
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
V12G380V01 G380991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
V12G380V01 G380501 Enxeñaría térmica I OB 20.00
V12G340V01 G340991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
V12G350V01 G350913 Calor e frío na industria de proceso OP 51
312110V01 312110683 Tecnoloxía enerxética TR 0.00
V04M141V02 M141112 Tecnoloxía Térmica I OP 24.00
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3.00
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 3.00
V04M115V01 M115104 Tecnoloxías Térmicas e da Enerxía Eléctrica OB 17
V04M115V01 M115202 Eficiencia, Aforro e Auditorías Enerxéticas OB 27.00
V04M116V02 M116208 Instalacións Térmicas OP 0.00

  2022/2023

  Estudo comparativo do deseño dun intercambiador de calor de carcasa e tubos mediante ferramentas de cálculo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e cálculo dunha instalación térmica con AQS para unha vivenda unifamiliar mediante medidas pasivas e activas e mellora da súa calificación enerxética. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación experimental de solucións tecnolóxicas específicas para a mellora do ciclo de funcionamento dunha bomba de calor comercializable - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Guía para a mellora de eficiencia enerxética en edificios do sector terciario - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Optimización da eficiencia enerxetica dunha planta madereira a través da xestión industrial dos combustibles - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2021/2022

  Monitorización e análise de combustibles para mellora da eficiencia enerxética dunha industria madereira - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Simulación do funcionamento dunha bomba de calor en pitón - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise enerxético de tecnoloxías nunha instalación térmica centralizada - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño e cálculo dunha instalación de calefacción e AQS para unha vivenda plurifamiliar utilizando aerotermia con apoio de enerxía solar térmica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  “Estudio e deseño dunha instalación experimental para o análise dun fluxo a través de materiais de cambio de fase encapsulados” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  “Estudio e deseño dunha instalación experimental para o análise dun fluxo a través de materiais de cambio de fase encapsulados” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Deseño de instalación de calefacción e AQS en vivenda unifamiliar reformada con enerxías renovables. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da viabilidade da aplicación de distintos polietilenglicoles como materiais de cambio de fase en táboas MDF para hans radiantes. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Sistema de calefacción e AQS con refrescamento pasivo para vivenda unifamiliar alimentado por enerxías renovables - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Rehabilitación enerxética de un edificio plurifamiliar existente de vivendas en A Guarda, Pontevedra. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  “Estudo e analise do aumento de temperatura do aire primario para a combustión de biomasa nunha caldeira de aceite térmico” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Proxecto de deseño e dimensionamiento das instalacións dun centro de saúde en Escairón - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudio y diseño de sistemas de climatización, ACS y ventilación de vivienda unifamiliar en Marcosende - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo da transferencia de calor con materiais de cambio de fase en diferentes xeometrías para a acumulación de auga quente sanitaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e cálculo dunha instalación para satisfacer as necesidades de calefacción e ACS dunha vivenda no municipio de Noia e estudo das aportacións renovables. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e cálculo dunha instalación de calefacción e AQS para vivenda unifamiliar utilizando aerotermia con apoio solar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Modificacións e avaliación experimental da producción de auga quente sanitaria nun banco de probas para bombas de calor de líquido-auga. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Deseño e cálculo dunha instalación fotovoltaica para autoconsumo na industria automóbil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño e cálculo dunha instalación fotovoltaica para o autoconsumo na industria conserveira - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Certificación enerxética, análise de ciclo de vida e optimización dunha bomba de calor xeotérmica para unha vivenda unifamiliar tipo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Adaptación e mellora da instalación térmica en edificio de vivendas situado en Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo de viabilidade da valorización enerxética da celulosa extraída de Styela clava - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Dimesionamento de captación vertical xeotérmica e análise de cilo de vida dunha bomba de calor auga-auga para diferentes zonas climáticas de Galiza - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Detección de defectos en pezas soldadas a través de termografía infravermella basada no análisis de compoñentes principais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e dimensionado de unha nova instalación de suministro tanto de auga quente sanitaria como de electricidade nun complexo deportivo municipal. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Revalorización dos residuos plásticos dos alimentos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Cálculo da instalación de almacenamento de frío nun edificio industrial para o almacenamento de peixe e marisco. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise do comportamento dunha bomba de calor líquido-auga frente a variacións de carga do refrixerante R410A. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Caracterización de produtos construtivos incorporando materiais de cambio de fase en distintas proporcións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Climatización de vivenda unifamiliar con chan radiante mediante enerxía geotérmica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo e análise de refrixerantes en bombas de calor e os seus parámetros ambientais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo e cálculo das instalacións de calefacción e ACS dunha vivenda unifamiliar e mellora da eficiencia mediante un sistema de enerxía solar térmica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo económico e enerxético da implantación dun sistema colectivo con caldeiras de microcoxeración e biomasa para unha urbanización composta por 10 chalés individuais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de viabilidade da creación dunha planta de produción de bioetanol a partir de soro de queixo procedente da D.O.P Arzúa-Ulloa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha instalación de calefacción e AQS para pequena vivenda unifamiliar rústica en Carballeda de Avia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Diseño de una instalacion de calefacción y acs mediante una caldera de astillas para una vivienda unifamiliar en Cualedro, (Ourense) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo teórico e experimental dunha bomba de calor xeotérmica con R407C como refrixerante - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Proxecto de deseño e implantación dun programa de mantemento preventivo e seguimento de incidencias nunha planta química. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Asistencia con enerxía solar a bomba de calor e implementación de control con módulo HMI - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise pormenorizado da normativa implicada na determinación da eficiencia enerxética e o seu cálculo en equipos da bomba de calor salmoira-auga. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Climatización dun edificio de oficinas mediante bomba de calor auga-auga con aproveitamento de enerxías residuais do proceso industrial e enerxías renovables - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha instalación de calefacción e auga quente sanitaria nunha vivenda rural unifamiliar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e cálculo dunha instalación de calefacción e auga quente sanitaria para unha casa formada por varias vivendas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da aplicación de materiais de cambio de fase en elementos construtivos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Plan de Medida e Verificación da instalación de iluminación pública do concello de Catoira 2016 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Utilización da Ferramenta Unificada Lider e Calener (HULC) nun edificio novo de vivendas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  Deseño de un sistema mixto de calefacción e producción de A.C.S. para un edificio residencial bioclimático mediante enerxía xeotérmica e enerxía solar térmica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño de unha instalación frigorífica para conxelación de atún usando R-744 como refrixerante de baixa no circuito en casacada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e cálculo da instalación de climatización dun hotel en Palencia aplicando xeotermia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha práctica de laboratorio para o estudo de procesos de fluxo en condutos de ventilación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Diseño de unha instalación frigorífica para conxelación de atún roxo a -45 ºC usando un circuito en cascada. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo teórico sobre a viabiliadade técnica de bombas de calor eléctricas para automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aplicación de novas técnicas de termografía infravermella para a detección de defectos sobre aplacados de pedra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Auditoría enerxética nun hotel de catro estrelas en Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aumento da transferencia de materia na captura de CO2 por absorción en disolucións acuosas de N-Metildietanolamina mediante a adición de Metanol ó proceso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Auditoría enerxética nun centro de investigación e desenvolvemento do sector de automoción galego - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Variacións nunha instalación de bombeo de calor auga/auga e resultados obtidos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño Dun Sistema Solar Térmico para a Producción de Acs nun Hotel en Madrid - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2013/2014

  Simulación, validación e análise dunha bomba de calor comercial auga-auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto de eficiencia enerxética nun hotel de catro estrelas en Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007