Francisco Javier Alvarez Lires

Profesor/a axudante doutor/a

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V08 M066227 Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional OB 30
P02G110V01 G110104 Psicoloxía: Psicoloxía do desenvolvemento de 0-6 anos FB 75
P02G120V01 G120204 Psicoloxía: Prevención e tratamento das dificultades de aprendizaxe e os trastornos do desenvolvemento FB 105
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G120V01 G120204 Psicoloxía: Prevención e tratamento das dificultades de aprendizaxe e os trastornos do desenvolvemento FB 90
P02G110V01 G110104 Psicoloxía: Psicoloxía do desenvolvemento de 0-6 anos FB 38
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G110V01 G110205 Psicoloxía: Psicoloxía da educación: Procesos de aprendizaxe infantil FB 30
P02G120V01 G120204 Psicoloxía: Prevención e tratamento das dificultades de aprendizaxe e os trastornos do desenvolvemento FB 105
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V08 M066227 Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional OB 30.00
P02G120V01 G120204 Psicoloxía: Prevención e tratamento das dificultades de aprendizaxe e os trastornos do desenvolvemento FB 105.00
P02G110V01 G110402 Psicoloxía: Identificación, prevención e tratamento dos trastornos do desenvolvemento e da conduta FB 15.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 2.00
V02M066V08 M066229 Formación e Orientación Laboral OB 1.00
V02M066V08 M066227 Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional OB 30.00
P02G120V01 G120204 Psicoloxía: Prevención e tratamento das dificultades de aprendizaxe e os trastornos do desenvolvemento FB 105.00
P02G120V01 G120205 Psicoloxía: Psicoloxía da educación: Procesos de aprendizaxe escolar FB 8
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G120V01 G120204 Psicoloxía: Prevención e tratamento das dificultades de aprendizaxe e os trastornos do desenvolvemento FB 105.00
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 2.00
V02M066V08 M066227 Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional OB 30.00
V02M066V08 M066229 Formación e Orientación Laboral OB 1.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G120V01 G120204 Psicoloxía: Prevención e tratamento das dificultades de aprendizaxe e os trastornos do desenvolvemento FB 105.00
P02G110V01 G110305 Psicoloxía: Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe infantil FB 30.00
V02M066V08 M066227 Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional OB 30.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G120V01 G120204 Psicoloxía: Prevención e tratamento das dificultades de aprendizaxe e os trastornos do desenvolvemento FB 120
V02M066V08 M066227 Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional OB 30

  2020/2021

  A transexualidade infantil. Estudo de caso. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Transexualidade e escola: unha aproximación teórica sobre o estado da transexualidade nas aulas de Educación Primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O acoso escolar nas aulas de Educación Primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mulleres nun mundo de homes: A perspectiva de xénero no ámbito do Ciclo Medio Profesional de Electromecánica de Vehículos e Automóbiles - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo sobre o abandono escolar en Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A linguaxe icónica nos contos infantís animados dende unha perspectiva de xénero. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Marcas de xénero na violencia escolar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Unha experiencia coeducativa con contos infantís nunha aula de 4º de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  As saídas didácticas na educación primaria para o ensino das ciencias con enfoque coeducativo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A visión do alumnado do Grao en Educación Infantil acerca da linguaxe inclusiva - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A filmografía Disney: un produto de consumo para a infancia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estereotipos de xénero nos contos infantís - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A necesidade de referentes femininos nas aulas de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise de recursos online para a aula de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Sensibilización e formación en igualdade de xénero do profesorado de formación profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A situación do alumnado trans no ensino secundario en Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  "A figura humana vista polo alumnado de Educación Infantil" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Segregación Ocupacional de Xénero - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Achegamento ao cyberbullying na Educación Secundaria Obrigatoria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Persistencia de estereotipos de xénero na elección de ciclos formativos. Caso da familia profesional Agraria. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  “Trazos de Xénero na Elección de Estudos na Familia profesional de Administracion e Xestión” - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Linguaxe sexista nos libros de texto de Formación e Orientación Laboral. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Revisión bibliográfica: cara a unha educación en igualdade de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Analise e intervención nun caso con dislexia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Intervención educativa nunha alumna con trastorno de espectro autista - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Analise da presenza de micromachismos nas aulas de educación concertada - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  A linguaxe icónica nos libros de texto desde unha perspectiva de xénero e a súa evolución desde EXB ata Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Intervención psicoeducativa a unha persoa con TEA basada no modelo TEACCH - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Acoso escolar e xénero na Educación Primaria, a loita do profesorado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Detección de dificultades lectoras nun aula de 3º de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A educación emocional e o desenvolvemento das competencias emocionais a través da música - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007