Francisco Javier López Corrales

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04G091V01 G091601 Cálculo financeiro aplicado ao sector público OB 57
P04G091V01 G091501 Contabilidade pública OB 57
P04G091V01 G091302 Empresa: Contabilidade financeira OB 69

2017/2018

A Lei de Transparencia nas Universidades Públicas: un estudo empírico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O Principio de Prudencia Financiera nas Entidades Locais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As primeiras contas de entidades locais en aplicación da nova instrución de contabilidade. Un estudo empírico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As primeiras contas de entidades locais en aplicación da nova instrución de contabilidade. Un estudo empírico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

A Lei de Transparencia nos concellos galegos. Un estudo empírico. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da transparencia económico-financeira e dos informes de auditoría dos equipos de fútbol de primeira división española. Un estudio empírico. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Auditoria púbica: unha perspectiva comparada España - Brasil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os informes de auditoría das fundaciones públicas estatais: unha analise descriptiva das suas cracteristicas máis relevantes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os abusos das entidades financeiras nos préstamos hipotecarios. A problemática da cláusula chan. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

A Normativa Contable en España e no Brasil. Unha Perspetiva Comparada. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O Fondo de Reserva da Seguridade Social en España: unha comparativa con Francia e Portugal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Evolución da Normativa Contable Reguladora dos Partidos Políticos. Un Estudo Descritivo sobre o Contido das súas Contas Anuais (2009 - 2014) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Endebedamento Local. Custo efectivo como criterio de selección das diferentes alternativas de financiamento. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A auditoría externa privada das universidades públicas: un estudio empírico no noso país. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O sistema de pensións da Seguridade Social en España: a cuestión da sustentabilidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise económica, financeira, patrimonial e orzamentaria das deputacións provinciais en España. Un estudo empírico en épocas de crise. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise económica, financeira, patrimonial e orzamentaria dos concellos galegos. Un estudo empírico. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007