Francisco Sánchez Pons

Externo

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V06 M120220 O vehículo autónomo e conectado OB 9
V04M120V06 M120106 A industria do automóvil OB 7
V04M120V06 M120219 Sistemas eléctricos e electrónicos OB 6
V04M120V06 M120112 Sistema motopropulsor OB 1
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V06 M120106 A industria do automóvil OB 8
V04M120V06 M120219 Sistemas eléctricos e electrónicos OB 7
V04M120V06 M120220 O vehículo autónomo e conectado OB 9
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V06 M120106 A industria do automóvil OB 8
V04M120V06 M120220 O vehículo autónomo e conectado OB 9
V04M120V06 M120219 Sistemas eléctricos e electrónicos OB 7
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 5
V04M120V05 M120206 Ensaios e Tendencias Futuras OP 4
V04M120V05 M120205 Sistemas Eléctricos e Electrónicos OP 11
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 3
V04M120V05 M120214 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M120V05 M120216 Traballo Fin de Máster (Especialidade en Tecnoloxías) OP 0.0
V04M120V06 M120106 A industria do automóvil OB 8
V04M120V06 M120220 O vehículo autónomo e conectado OB 9
V04M120V06 M120219 Sistemas eléctricos e electrónicos OB 7
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 3
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 5
V04M120V05 M120206 Ensaios e Tendencias Futuras OP 4
V04M120V05 M120214 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M120V05 M120216 Traballo Fin de Máster (Especialidade en Tecnoloxías) OP 0.0
V04M120V05 M120205 Sistemas Eléctricos e Electrónicos OP 11
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V05 M120205 Sistemas Eléctricos e Electrónicos OP 12
V04M120V05 M120206 Ensaios e Tendencias Futuras OP 4
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 5
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 3
V04M120V05 M120214 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M120V05 M120216 Traballo Fin de Máster (Especialidade en Tecnoloxías) OP 0.0
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V05 M120206 Ensaios e Tendencias Futuras OP 4
V04M120V05 M120205 Sistemas Eléctricos e Electrónicos OP 12
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 5
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 3
V04M120V05 M120214 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M120V05 M120216 Traballo Fin de Máster (Especialidade en Tecnoloxías) OP 0.0
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M115V01 M115103 Enerxía da Xeotermia, a Tecnoloxía do Hidróxeno e outras Tecnoloxías de Aproveitamento de Recursos Naturais OB 5
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 7
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 3
V04M120V05 M120205 Sistemas Eléctricos e Electrónicos OP 10
V04M120V05 M120214 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M120V05 M120206 Ensaios e Tendencias Futuras OP 4

  2022/2023

  Pre-desenvolvemento dunha berlina premium con SOP en 2030.Deseño interior e exterior (G1). Deseño de HMI, mandos e consola central. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre-desenvolvemento dunha berlina premium con SOP no ano 2030. Grupo 4: Dinámica vehicular. Desenvolvemento de sistemas eléctricos de asistencia na dirección. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre-desenvolvemento dunha berlina premium con SOP no ano 2030. Sistema motopropulsor (G3). Análise da viabilidade do combustible sintético como alternativa sostible para a alimentación do motor térmico do vehículo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre-Desenvolvemento Berlina Premium con SOP 2030. Electrónica (G5). Sistema de HMI baseado en funcionalidades de Realidad Aumentada. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre-desenrolo dunha berlina premium con SOP no ano 2030. Sistema Motopropulsor (G3). Dimensionado e mellora da eficiencia da propulsión nunha motorización eléctrica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre-Desarrollo Berlina Premium con SOP 2030. G5-Electrónica. Módulo RGB con tecnoloxías CAN e LIN e protocolo ASPICE - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre-desenvolvemento dunha Berlina Premium con SOP 2030. Sistemas Eléctricos e Electrónicos (G5). Deseño e desenvolvemento dun sistema de detección de intrusos baseado en intelixencia artificial para un coche autónomo con tecnoloxía V2X-5G - Traballo...
  Predesenvolvemento dunha berlina premium con SOP en 2030. Sistema Motopropulsor (Grupo 3). Cálculo de prestacións do sistema motopropulsor dunha berlina premium. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Desenvolvemento previo dun berlina premium con SOP en 2030. Deseño interior e exterior (G1). Deseño do cadro de mandos e da porta. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Desenvolvemento previo dunha berlina premium con SOP en 2030. Deseño interior e exterior (G1). Deseño do asento. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2021/2022

  Pre-desenvolvemento dun vehículo urbano eléctrico, 4 prazas, segmento A. Deseño e simulación da dinámica do vehículo dun coche compacto eléctrico. Desenvolvemento do sistema de suspensión. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre-desenvolvemento dun vehículo urbano eléctrico, 4 prazas, segmento A. Deseño e simulación da dinámica do vehículo dun coche compacto eléctrico. Dimensionamento dos compoñentes do subsistema de control do sistema de freo. - Traballo Fin de Máster ...
  Pre-desenvolvemento dun vehículo urbano eléctrico de 4 prazas e segmento A. Deseño e modelado da estrutura xeral do vehículo (G2). Análisis de ensaios de validación e homologación e elección de materiais. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesenrolo dun vehículo urbán eléctrico, 4 prazas, segmento A. Deseño e simulación da dinámica do vehículo dun turismo compacto eléctrico. Deseño e análise do sistema de dirección dun vehículo turismo compacto eléctrico. - Traballo Fin de Máster R...
  Predesenvolvemento dun vehículo urbano eléctrico de 4 prazas e segmento A. Deseño e modelado da estrutura xeral do vehículo (G2). Caracterización da estrutura vehicular: torsión, flexión e análise modal. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesenvolvemento dun vehículo urbano eléctrico de 4 prazas, segmento A. Deseño e arquitectura eléctrico-electrónica do vehículo. Comunicación V2X – MCDM - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesarrollo de vehículo urbano eléctrico, 4 prazas, segmento A. Sistema Motopropulsor (G3). Selección da tecnoloxía do motor eléctrico. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesarrollo dun vehículo urbán eléctrico, 4 plazas, petence ó segmento A. Deseño e simulación da dinámica vehicular dun turismo compacto eléctrico, Dimensionado dos elementos actuadores do sistema de frenado e simulación do reparto. - Traballo Fin...
  Pre deseño de vehiculo eléctrico urbán, 4 prazas, segmento A. Sistema motopropulsor (G3) Selección da tecnoloxía de batería - Química da batería, elección das celdas e arquitectura. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre desenvolvemento de vehículo urbano eléctrico, 4 prazas, segmento A. Sistema Motopropulsor ( G3). Motor de combustión de hidróxeno como extensor de autonomia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2020/2021

  Predesarrollo dun superdeportivo biplaza eléctrico dirixido ao segmento Premium. Deseño arquitectura EE do vehículo. Sistema de climatización e confort térmico do usuario. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesarrollo dun superdeportivo biplaza eléctrico dirixido ao segmento Premium. Definición global do sistema motopropulsor. Package. Sistemas de refrixeración para baterías dun Vehículo Eléctrico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesarrollo dun superdeportivo biplaza eléctrico dirixido ao segmento premium. Dinámica vehicular e sistemas de unión ao chan ( G4). Deseño dos compoñentes dun sistema de dirección. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesarrollo dun superdeportivo biplaza eléctrico dirixido ao segmento Premium. Definición global do sistema motopropulsor. Package. Tecnoloxía de baterías - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesarrollo dun superdeportivo biplaza eléctrico dirixido ao segmento Premium. Deseño exterior, interior, package e realización de maqueta a escala. Deseño do cadro de mandos (Funcionalidade, iluminación e HMI). Deseño experiencia de usuario. - T...
  Pre-desenvolvemento dun superdeportivo eléctrico biplaza dirixido ao segmento premium. Deseño arquitectura EE do vehículo: Deseño e implementación dunha aplicación que permita a interacción do usuario coa consola central mediante control xestual. - ...
  Predesenvolvemento dun superdeportivo bipraza eléctrico dirixido ó segmento Premium. Deseño da estrutura xeral do vehículo e selección dos materiais. Deseño das portas e do mecanismo de apertura. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesenvolvemento dun superdeportivo eléctrico biplaza dirixido ao segmento Premium. Deseño dos diferentes sistemas de dinámica do vehículo. Package. Deseño e cálculo de sistemas de freada. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesenvolvemento dun superdeportivo eléctrico bipraza dirixido ao segmento Premium. Deseño da estrutura xeral do vehículo e selección de materiais. Torsión, flexión e análise modal da estrutura vehicular. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre-desenvolvemento dun vehículo do segmento C híbrido enchufable con range extender. Sistemas eléctricos e electrónicos (G5). Ciberseguridade aplicada ó vehículo actual. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Desenvolvemento previo dun vehículo híbrido enchufable do segmento C con extensor de gama. Estrutura e carrozaría (G2). Deseño e análise inicial da carrocería autoportante - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesarrollo dun superdeportivo biplaza eléctrico dirixido ao segmento Premium. Deseño exterior, interior, package e realización de maqueta a escala. Titulo Grupal-Deseño e Acabados. Titulo Persoal-Deseño de faros dianteiros - Traballo Fin de ...

  2019/2020

  Predesenvolvemento dun vehículo do segmento c híbrido enchufable con range extender. Estructura e carroceria (G2). Simulacion dos ensaios de torsión, flexón e modos propios da carrocería. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre-desenvolvemento de vehículos do segmento C híbrido enchufable con extensión de rango. Dinámica do vehículo (G4). estudo e simulación do sistema de suspensión nun vehículo eléctrico prototipo cunha autonomía estendida. - Traballo Fin de Máster RD...
  Pre-desenvolvemento de vehículos do segmento C híbrido enchufable con extensión de rango. Estilo exterior, estilo interior, paquete e conceptos. Acabados interiores e exteriores (G1). Deseño, desenvolvemento e modelaxe de iluminación exterior e pneu...
  Predesarrollo de vehículo de segmento C híbrido enchufable con range estender. G3. Sistema motopropulsor. Estimación das prestacións - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesarrollo dun vehículo de segmento c híbrido enchufable con range estender. Sistema motopropulsor. Estudo e dimensionamiento do pack de baterias. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesarrollo de vehículo de segmento C híbrido enchufable con range estender. Dinámica vehicular e sistemas de unión ao chan ( G4). Implementación do sistema Steer- by- wire na dirección. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesenrolo de vehículo de segmento C híbrido enchufable con range extender. Estilo exterior, estilo interior, package e conceptos. Acabados interiores e exteriores (G1). Deseño dos retrovisores exteriores con cámara. - Traballo Fin de Máster RD 13...
  Predesenrolo dunha Plataforma Eléctrica para flotas urbanas e periurbandas. Estructura e Carrocería (G2). Estudio dinámico de abrintes de vehículo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre-desenrolo de vehículo híbrido de segmento C enchufable con range extender. Dinámica do vehículo (G4). Análise de novas tecnoloxías en neumáticos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre desenvolvemento de vehículo de segmento C híbrido enchufable con range extender. Estrutura e Carrocería (G2). Definición e modelado de plataforma modular multienerxía. Definición e deseño de estrutura do pack de baterías. - Traballo Fin de Mást...
  Desenvolvemento de vehículo ‘BERLINA 2030’. Plan de produto e benchmarking dos sistemas electrónicos. Implementación dun sistema ‘Drive by wire’ nun vehículo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Definición de vehículo de segmento C híbrido enchufable con range estender. Estilo exterior, estilo interior, package e conceptos. Acabados interiores e exteriores ( G1). Deseño de HMI e mandos interiores. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Predefinição dunha plataforma eléctrica para flotas urbanas e periurbanas. Sistemas eléctricos e electrónicos (G4). Simulación e verificación de funcionalidades para a condución autónoma, controlando o seu comportamento en escenarios definidos - Tra...
  Predesarrollo dunha Plataforma Eléctrica para Frotas Urbano e Periurbanas. Motopropulsión e Sistema Dinámico ( G3). Deseño da suspensión dianteira e traseira e análise do sistema empregando o Software CarSim - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesarrollo de unha plataforma eléctrica para flotas urbanas e periurbanas. Motopropulsión e sistemas dinámicos (G3). Estudo e deseño dos sistemas de dirección e freado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre-desenvolmento dunha plataforma electrica para frotas urbanas e periurbanas. Motopropulsión e Sistema Dinámico (G3) Deseño do sistema de baterías - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre-desenvolvemento dunha plataforma eléctrica para flotas urbanas e periurbanas. Deseño e concepto. Package e acabados (G1). Adaptación e deseño interior orientado a transporte de mercadorías e actividades empresariais. - Traballo Fin de Máster RD ...
  Predesenvolvemento dunha plataforma eléctrica para frotas urbanas e periurbanas. Deseño e concepto. Package e acabados (G1). Deseño exterior, modelado e desenvolvemento da maqueta. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesenvolvimento dunha Plataforma Eléctrica para Frotas Urbana e Periurbana. Sistemas eléctricos e electrónicos (G4). Caracterización dunha arquitectura electrónica por dominio - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesenvolvemento dunha Plataforma Eléctrica para Frotas Urbanas e Periurbanas. Sistemas Eléctricos e Electrónicos (G4). Análise de Servizos Cooperativos e a súa Integración no Vehículo para o Estudo e Especificación dun Servizo de Carga e Descarga...
  Predesarrollo dunha plataforma eléctrica para frotas urbanas e periurbanas. Estrutura e Carrocería ( G2). Deseño e dimensionado da estrutura do vehículo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007