Inmaculada Concepción Baez Montero

Profesor/a titular de universidade

Departamento

Docencia

2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M126V01 M126207 Usos Profesionais da Lingua de Signos Española OP 8
V01M126V01 M126209 Ensino da Lingua Oral a Xordos e da Lingua de Signos a Oíntes OP 15
V01G400V01 G400911 Historia e historiografía da lingua española OP 24
V01G400V01 G400914 Variedades do español OP 48
V02M066V10 M066234 Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria OB 25
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M126V01 M126207 Usos Profesionais da Lingua de Signos Española OP 8
V01M126V01 M126209 Ensino da Lingua Oral a Xordos e da Lingua de Signos a Oíntes OP 15
V02M066V10 M066234 Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria OB 25
V01G400V01 G400911 Historia e historiografía da lingua española OP 26
V01G400V01 G400914 Variedades do español OP 48
V01G400V01 G400916 Semántica e léxico OP 3
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M126V01 M126207 Usos Profesionais da Lingua de Signos Española OP 8
V01M126V01 M126209 Ensino da Lingua Oral a Xordos e da Lingua de Signos a Oíntes OP 15
V02M066V10 M066234 Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria OB 25
V01G400V01 G400911 Historia e historiografía da lingua española OP 48
V01G400V01 G400914 Variedades do español OP 18
V01G230VEF G230102 Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Español FB 96
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G160V01 G160913 Lingua de signos española OP 0.0
V01M126V01 M126209 Ensino da Lingua Oral a Xordos e da Lingua de Signos a Oíntes OP 15
V01M126V01 M126210 Procesamento da Linguaxe Oral OP 1
V01M126V01 M126211 Dixitalización e Edición OP 1
V01M126V01 M126212 A Información Lingüística e Internet OP 1
V01M126V01 M126213 Comunicación Escrita OP 1
V01M126V01 M126214 Terminoloxía e Linguaxes Específicas OP 1
V01M126V01 M126216 Políticas Lingüísticas OP 1
V01M126V01 M126217 Planificación Lingüística OP 1
V01M126V01 M126218 Multilingüismo e Internet OP 1
V01G400V01 G400302 Lingua e comunicación oral e escrita: español OB 120
V01G400V01 G400914 Variedades do español OP 3
V01M126V01 M126106 Lingüística de Corpus e Adquisición da Lingua OP 1
V01M126V01 M126107 Avaliación OP 1
V01M126V01 M126109 Deseño e Desenvolvemento de Tecnoloxías Lingüísticas OP 1
V01M126V01 M126110 Comunicación Multimodal OP 1
V01M126V01 M126111 Comunicación Oral OP 1
V01M126V01 M126112 Fundamentos de Lexicoloxía e Lexicografía OP 1
V01M126V01 M126113 Cuestións de Semántica e Sintaxe OP 1
V01M126V01 M126203 Análise da Conversa Aplicada OP 1
V01M126V01 M126204 Creación e Elaboración de Materiais de Aprendizaxe OP 1
V01M126V01 M126205 Estratexias e Métodos de Ensino e Aprendizaxe OP 15
V01M126V01 M126228 Cambio Lingüístico OP 1
V01M126V01 M126229 Prácticas Externas OB 0.0
V01M126V01 M126230 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V01M126V01 M126219 A Elaboración do Dicionario OP 1
V01M126V01 M126220 A Avaliación dos Dicionarios OP 1
V01M126V01 M126222 Dimensións do Significado. Semántica e Pragmática OP 1
V01M126V01 M126223 Gramática e Discurso OP 1
V01M126V01 M126224 Cuestións Actuais da Gramática OP 1
V01M126V01 M126225 Variación Lingüística OP 1
V01M126V01 M126227 Contacto de Linguas e as súas Consecuencias OP 1
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M126V01 M126208 Adquisición e Desenvolvemento da Lingua na Comunidade Xorda OP 5.00
V01M126V01 M126209 Ensino da Lingua Oral a Xordos e da Lingua de Signos a Oíntes OP 15.00
V01M126V01 M126210 Procesamento da Linguaxe Oral OP 1.00
V01M126V01 M126211 Dixitalización e Edición OP 1.00
V01M126V01 M126212 A Información Lingüística e Internet OP 1.00
V01M126V01 M126213 Comunicación Escrita OP 1.00
V01M126V01 M126214 Terminoloxía e Linguaxes Específicas OP 1.00
V01M126V01 M126216 Políticas Lingüísticas OP 1.00
V01M126V01 M126217 Planificación Lingüística OP 1.00
V01M126V01 M126218 Multilingüismo e Internet OP 1.00
V01M126V01 M126219 A Elaboración do Dicionario OP 1.00
V01M126V01 M126220 A Avaliación dos Dicionarios OP 1.00
V01M126V01 M126222 Dimensións do Significado. Semántica e Pragmática OP 1.00
V01M126V01 M126223 Gramática e Discurso OP 1.00
V01M126V01 M126224 Cuestións Actuais da Gramática OP 1.00
V01M126V01 M126225 Variación Lingüística OP 1.00
V01M126V01 M126227 Contacto de Linguas e as súas Consecuencias OP 1.00
V01M126V01 M126228 Cambio Lingüístico OP 1.00
V01M126V01 M126229 Prácticas Externas OB 0.00
V01M126V01 M126230 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V01M126V01 M126106 Lingüística de Corpus e Adquisición da Lingua OP 1.00
V01M126V01 M126109 Deseño e Desenvolvemento de Tecnoloxías Lingüísticas OP 1.00
V01M126V01 M126110 Comunicación Multimodal OP 1.00
V01M126V01 M126111 Comunicación Oral OP 1.00
V01M126V01 M126112 Fundamentos de Lexicoloxía e Lexicografía OP 1.00
V01M126V01 M126113 Cuestións de Semántica e Sintaxe OP 0.00
V01M126V01 M126203 Análise da Conversa Aplicada OP 1.00
V01M126V01 M126204 Creación e Elaboración de Materiais de Aprendizaxe OP 1.00
V01M126V01 M126205 Estratexias e Métodos de Ensino e Aprendizaxe OP 15.00
V01G400V01 G400942 Introdución á ensinanza do español e do galego como L2/LE OP 0.00
V01G400V01 G400944 Variación lingüística e ensinanza de linguas OP 0.00
V01G400V01 G400945 As tecnoloxías na ensinanza-aprendizaxe de linguas OP 0.00
V01G230VEF G230102 Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Español FB 60.00
V01G160V01 G160903 O español coloquial e as súas variedades OP 0.00
V01G160V01 G160911 O español e o galego como segundas linguas OP 0.00
V01G160V01 G160913 Lingua de signos española OP 0.00
V01G160V01 G160703 O español de américa e o español no mundo OB 0.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V10 M066234 Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria OB 25.00
V01G230VEF G230102 Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Español FB 84.00
V01M126V01 M126209 Ensino da Lingua Oral a Xordos e da Lingua de Signos a Oíntes OP 15.00
V01M126V01 M126210 Procesamento da Linguaxe Oral OP 1.00
V01M126V01 M126211 Dixitalización e Edición OP 1.00
V01M126V01 M126212 A Información Lingüística e Internet OP 1.00
V01M126V01 M126213 Comunicación Escrita OP 1.00
V01M126V01 M126214 Terminoloxía e Linguaxes Específicas OP 1.00
V01M126V01 M126216 Políticas Lingüísticas OP 1.00
V01M126V01 M126217 Planificación Lingüística OP 1.00
V01M126V01 M126218 Multilingüismo e Internet OP 1.00
V01M126V01 M126219 A Elaboración do Dicionario OP 1.00
V01M126V01 M126220 A Avaliación dos Dicionarios OP 1.00
V01M126V01 M126222 Dimensións do Significado. Semántica e Pragmática OP 1.00
V01M126V01 M126223 Gramática e Discurso OP 1.00
V01M126V01 M126224 Cuestións Actuais da Gramática OP 1.00
V01M126V01 M126225 Variación Lingüística OP 1.00
V01M126V01 M126227 Contacto de Linguas e as súas Consecuencias OP 1.00
V01M126V01 M126228 Cambio Lingüístico OP 1.00
V01M126V01 M126229 Prácticas Externas OB 0.00
V01M126V01 M126230 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V01G160V01 G160911 O español e o galego como segundas linguas OP 0.00
V01M126V01 M126103 Lingüística Aplicada OB 10.00
V01M126V01 M126106 Lingüística de Corpus e Adquisición da Lingua OP 1.00
V01M126V01 M126107 Avaliación OP 15.00
V01G400V01 G400942 Introdución á ensinanza do español e do galego como L2/LE OP 0.00
V01G400V01 G400944 Variación lingüística e ensinanza de linguas OP 0.00
V01G400V01 G400945 As tecnoloxías na ensinanza-aprendizaxe de linguas OP 24.00
V01M126V01 M126109 Deseño e Desenvolvemento de Tecnoloxías Lingüísticas OP 1.00
V01M126V01 M126110 Comunicación Multimodal OP 1.00
V01M126V01 M126111 Comunicación Oral OP 1.00
V01M126V01 M126112 Fundamentos de Lexicoloxía e Lexicografía OP 1.00
V01M126V01 M126113 Cuestións de Semántica e Sintaxe OP 0.00
V01M126V01 M126203 Análise da Conversa Aplicada OP 1.00
V01M126V01 M126204 Creación e Elaboración de Materiais de Aprendizaxe OP 1.00
V01M126V01 M126205 Estratexias e Métodos de Ensino e Aprendizaxe OP 15.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M126V01 M126109 Deseño e Desenvolvemento de Tecnoloxías Lingüísticas OP 1.00
V01M126V01 M126110 Comunicación Multimodal OP 1.00
V01M126V01 M126111 Comunicación Oral OP 1.00
V01M126V01 M126112 Fundamentos de Lexicoloxía e Lexicografía OP 1.00
V01M126V01 M126106 Lingüística de Corpus e Adquisición da Lingua OP 1.00
V01G400V01 G400942 Introdución á ensinanza do español e do galego como L2/LE OP 48.00
V01G400V01 G400944 Variación lingüística e ensinanza de linguas OP 24.00
V01G160V01 G160911 O español e o galego como segundas linguas OP 0.00
V01G160V01 G160913 Lingua de signos española OP 24.00
V01G180V01 G180103 Lingua: Comunicación escrita e oral en lingua española FB 72.00
V01M126V01 M126113 Cuestións de Semántica e Sintaxe OP 0.00
V01M126V01 M126203 Análise da Conversa Aplicada OP 1.00
V01M126V01 M126204 Creación e Elaboración de Materiais de Aprendizaxe OP 1.00
V01M126V01 M126205 Estratexias e Métodos de Ensino e Aprendizaxe OP 15.00
V01M126V01 M126209 Ensino da Lingua Oral a Xordos e da Lingua de Signos a Oíntes OP 15.00
V01M126V01 M126210 Procesamento da Linguaxe Oral OP 1.00
V01M126V01 M126211 Dixitalización e Edición OP 1.00
V01M126V01 M126212 A Información Lingüística e Internet OP 1.00
V01M126V01 M126213 Comunicación Escrita OP 1.00
V01M126V01 M126214 Terminoloxía e Linguaxes Específicas OP 1.00
V01M126V01 M126216 Políticas Lingüísticas OP 1.00
V01M126V01 M126217 Planificación Lingüística OP 1.00
V01M126V01 M126218 Multilingüismo e Internet OP 1.00
V01M126V01 M126219 A Elaboración do Dicionario OP 1.00
V01M126V01 M126220 A Avaliación dos Dicionarios OP 1.00
V01M126V01 M126222 Dimensións do Significado. Semántica e Pragmática OP 1.00
V01M126V01 M126223 Gramática e Discurso OP 1.00
V01M126V01 M126224 Cuestións Actuais da Gramática OP 1.00
V01M126V01 M126225 Variación Lingüística OP 1.00
V01M126V01 M126227 Contacto de Linguas e as súas Consecuencias OP 1.00
V01M126V01 M126228 Cambio Lingüístico OP 1.00
V01M126V01 M126229 Prácticas Externas OB 0.00
V01M126V01 M126230 Traballo de Fin de Máster OB 0.00

  2021/2022

  Lingua de signos española en Estremadura: documentación dunha variedade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2020/2021

  A anotación dun corpus signado: o caso do corpus CORALSE - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Estudo teórico da toponimia na lingua de signos española - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  A cultura dos manuais de lingua estranxeira ou segunda lingua - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007