Javier de Vicente Remesal

Catedrático/a de universidade

Departamento

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G720V01 G720222 Dereito penal I OB
V08M042V01 M042106 O Menor como Infractor OB 41
V08G081V01 G081302 Dereito penal I OB 100
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G720V01 G720222 Dereito penal I OB
V08G081V01 G081302 Dereito penal I OB 87
V08M042V01 M042106 O Menor como Infractor OB 41
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042106 O Menor como Infractor OB 42
V08G081V01 G081302 Dereito penal I OB 78
V03G720V01 G720222 Dereito penal I OB
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G081V01 G081302 Dereito penal I OB 98
V08M042V01 M042106 O Menor como Infractor OB 36
V03G720V01 G720222 Dereito penal I OB
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G720V01 G720222 Dereito penal I OB 11
V08M042V01 M042106 O Menor como Infractor OB 37
V08M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
V08G081V01 G081302 Dereito penal I OB 184
V08M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 3
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 3
V08M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 10
V08M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 10
V08G081V01 G081302 Dereito penal I OB 86
V08G081V01 G081402 Dereito penal II OB 41
V08M042V01 M042106 O Menor como Infractor OB 33
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 3
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 3
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 3
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 3
V08M042V01 M042106 O Menor como Infractor OB 16
V08M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 10
V08M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB
V08M110V01 M110301 Prácticas Externas OB
V08M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB
V08M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 10
V08G080V01 G080304 Dereito penal I OB 102
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 3
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 3
308010V01 308010301 Dereito penal II TR
308010V01 308010406 Practicum I TR
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M004V01 M004103 Disciplina Urbanística OB 2
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 5
V08M042V01 M042106 O Menor como Infractor OB 20
V08M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 3
V08M110V01 M110101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 4
V08G080V01 G080304 Dereito penal I OB 139
V08M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 3
308010V01 308010406 Practicum I TR
308010V01 308010202 Dereito penal I TR
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 3
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 3
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
308010V01 308010202 Dereito penal I TR
O03M004V01 M004103 Disciplina Urbanística OB 2
V08G080V01 G080304 Dereito penal I OB 143
V08M042V01 M042106 O Menor como Infractor OB 17
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 5
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 9
V08M042V01 M042106 O Menor como Infractor OB 17
V08G080V01 G080304 Dereito penal I OB 164
308010V01 308010202 Dereito penal I TR
P04G090V01 G090903 Ética pública e responsabilidade xurídica do empregado público OP 8
O03M004V01 M004103 Disciplina Urbanística OB 2
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
394010V01 394010127 Dereito policial OB
394010V01 394010227 Policía científica OB
308010V01 308010202 Dereito penal I TR
O03M004V01 M004103 Disciplina Urbanística OB 2
V08M042V01 M042105 O Menor como Vítima de Feitos Delitivos OB 14
V08M042V01 M042106 O Menor como Infractor OB 14
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 4

2018/2019

¿Hacía dónde camina el Derecho Penal de Menores? - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Falta de provocación suficiente por parte do defensor na lexítima defensa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Los modelos de justicia restaurativa su aplicación en el Derecho penal de menores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Onde vai a lei penal xuvenil? - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

"La Justicia Reparadora o Restaurativa y su aplicación en el Derecho Penal de menores español: especial referencia a la Mediación" - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Cara onde avanza o Dereito Penal de Menores? - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
a dcotrina xurisprudencial sobre a circunstancia dealteracion grave da conciencia dende o nacementoou a infancia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
La alteración de la percepción como eximente - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Anomalía ou alteración psíquica non transitoria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Delimitación entre dolo eventual e imprudencia consciente - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O trastorno mental transitorio Especial referencia ao seu tratamento xurisprudencial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O requisito na lexítima defensa, da 'falla de provocación suficiente polo defensor' - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O exercicio lexítimo da profesión médica como causa de atipicidade o de xustificación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

O erro de prohibición - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O exercicio lexítimo da profesión médica como causa de atipicidade o de xustificación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007