Jesús García Arca

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G420V01 G420501 Fundamentos de organización de empresas e xestión sanitaria OB 17
V04M141V01 M141336 Xestión de Compras e Distribución Física OP 36
V04M120V06 M120222 Xestión Lean OB 3
V04M120V06 M120221 Montaxe e pintura OB 4
V04M186V01 M186204 E-commerce e as súas implicacións na cadea de subministración OB 0.0
V04M186V01 M186207 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V04M186V01 M186104 Lean management, Six Sigma e outros enfoques OB 3
V04M186V01 M186107 Deseño da rede de distribución física. Xestión de almacéns OB 5
V04M186V01 M186201 Deseño eficiente e sostible de envases e embalaxes OB 5
V12G340V01 G340603 Organización do traballo e factor humano OB 33
V12G340V01 G340912 Xestión de almacéns e do transporte OP 15
V12G340V01 G340991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G420V01 G420501 Fundamentos de organización de empresas e xestión sanitaria OB 17
V12G340V01 G340912 Xestión de almacéns e do transporte OP 15
V12G340V01 G340603 Organización do traballo e factor humano OB 33
V04M186V01 M186107 Deseño da rede de distribución física. Xestión de almacéns OB 5
V04M186V01 M186201 Deseño eficiente e sostible de envases e embalaxes OB 5
V04M120V06 M120221 Montaxe e pintura OB 4
V04M120V06 M120222 Xestión Lean OB 3
V04M141V01 M141336 Xestión de Compras e Distribución Física OP 36
V04M120V05 M120210 Montaxe OP 5
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 3
V04M120V05 M120102 Mantemento e Medioambiente na Automoción OB 4
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G340V01 G340603 Organización do traballo e factor humano OB 28
V12G340V01 G340912 Xestión de almacéns e do transporte OP 36
V04M120V05 M120210 Montaxe OP 5
V04M161V01 M161102 Xestión de Proxectos OB 4
V04M141V01 M141336 Xestión de Compras e Distribución Física OP 36
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 3
V04M120V05 M120102 Mantemento e Medioambiente na Automoción OB 4
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G340V01 G340912 Xestión de almacéns e do transporte OP 27
V12G340V01 G340603 Organización do traballo e factor humano OB 25
V04M161V01 M161102 Xestión de Proxectos OB 4
V04M141V01 M141336 Xestión de Compras e Distribución Física OP 36
V04M120V05 M120102 Mantemento e Medioambiente na Automoción OB 4
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 3
V04M120V05 M120210 Montaxe OP 5
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M161V01 M161102 Xestión de Proxectos OB 4
V04M170V01 M170101 Dirección de Recursos Humanos OB 24
V04M120V05 M120102 Mantemento e Medioambiente na Automoción OB 4
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 3
V04M120V05 M120210 Montaxe OP 5
V12G340V01 G340603 Organización do traballo e factor humano OB 33
V12G340V01 G340912 Xestión de almacéns e do transporte OP 39
V04M141V01 M141336 Xestión de Compras e Distribución Física OP 36
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312310V01 312310614 Xestión de compras e de distribución física OP 0.0
312110V01 312110638 Xestión de compras e da distribución física OP 0.0
V04M146V01 M146303 Deseño e Dirección de Sistemas Produtivos e Loxísticos OB 16
V04M141V01 M141336 Xestión de Compras e Distribución Física OP 36
V04M116V02 M116102 Xestión de Proxectos OB 4
V04M120V05 M120102 Mantemento e Medioambiente na Automoción OB 4
V04M120V05 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 3
V12G340V01 G340603 Organización do traballo e factor humano OB 33
V12G340V01 G340912 Xestión de almacéns e do transporte OP 10
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110638 Xestión de compras e da distribución física OP 0.0
V12G340V01 G340603 Organización do traballo e factor humano OB 33
V12G340V01 G340912 Xestión de almacéns e do transporte OP 57
V04M141V01 M141221 Dirección Estratéxica. Produción e Loxística OB 12
V04M141V01 M141336 Xestión de Compras e Distribución Física OP 36
312310V01 312310614 Xestión de compras e de distribución física OP 0.0
312310V01 312310903 Introdución aos sistemas produtivos TR 0.0
V04M116V02 M116102 Xestión de Proxectos OB 5
V04M120V02 M120102 Mantemento e Medioambiente na Automoción OB 4
V04M120V02 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 3
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V01 M141221 Dirección Estratéxica. Produción e Loxística OB 12
312110V01 312110638 Xestión de compras e da distribución física OP 0.0
312110V01 312110707 Introdución aos sistemas produtivos OP 0.0
312310V01 312310614 Xestión de compras e de distribución física OP 0.0
312310V01 312310903 Introdución aos sistemas produtivos TR 0.0
V12G340V01 G340603 Organización do traballo e factor humano OB 70
V12G340V01 G340912 Xestión de almacéns e do transporte OP 51
V04M116V02 M116102 Xestión de Proxectos OB 5
V04M120V02 M120102 Mantemento e Medioambiente na Automoción OB 4
V04M120V02 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 3

  Titorías presenciais concertadas

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 1º Cuatrimestre (2021/2022). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 2º Cuatrimestre (2021/2022). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

  2021/2022

  Desenrolo dun taller KAIZEN para a implementación da metodoloxía SMED aplicada a unha máquina curvadora nunha empresa do sector de automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e desenvolvemento dun plan de mellora nunha empresa do sector téxtil galego. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora e optimización do almacén de materias primas e remodelación do almacén anexo para operacións auxiliares á produción nunha empresa do sector do metal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2020/2021

  Deseño e implementación da metodoloxía 5S nunha empresa de transformación de peixe conxelado. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Optimización de procesos productivos e mellora continua nunha planta de elaborados conxelados procedentes do mar. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Os envases e embalaxes sostibles no comercio electrónico: un estudio de benchmarking no sector do enxoval. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desarrollo e implantación do modelo EFQM - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño de layout industrial para a nova operación de EPM México - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Melloras no proceso de xestión de utillaxes nunha empresa do sector da automoción. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora do traballo de oficina dunha empresa automobilística - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise e proposta de melloras no sistema loxístico dos procesos de fresco dunha empresa do sector da distribución - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise e diagnose do concepto loxístico dunha nave de producción do sector da automoción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise e implementación de melloras nos fluxos loxísticos nunha empresa do sector da automoción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Integración e adaptación dun novo formato de gamas de traballo nunha empresa de automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora competititiva dunha instalación frigorífica a través dun equipo de mellora - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño e desenvolvemento de melloras produtivas e ergonómicas nunha liña de embutición - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo e mellora da xestión dun almacén do sector industrial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Optimización e redeseño dun almacén de elementos para a fabricación de equipos de calefacción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Redeseño do sistema productivo e loxístico en obradoiro de mástiles - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora da Cadencia de Produción nunha Empresa de Automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora da loxística interna dunha empresa procesado de productos do mar. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Implantación e deseño de un sistema de Autocontrol para o control de procesos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Racionalización do almacenaxe nunha empresa de suministros industriales - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Racionalización dos procesos productivos dunha empresa do sector alimentario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Innovación nun grupo empresarial de proxectos de construcción, enerxías renovables e mellora de procesos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto de mellora e optimización de recursos nun almacén de materias primas no sector textil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto de mellora continua aplicado nunha pranta de produción de hidrocoloides - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Racionalización da xestión do mantemento nunha factoría de produtos conxelados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento e implementación dun sistema de xestión de I+D+i nun centro de investigación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Implementación dun sistema de xestión da cadea de producción e mantemento. E mellora no sistema loxístico de una PeME pertenecente o sector de Mecanizado. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise e implantación dun plan de mellora no proceso produtivo dunha empresa do sector de automoción. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise e optimización da xestión de recambios na área de Compoñentes dunha empresa do sector da automoción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño e implementación dun plan de mellora produtiva nunha empresa de peixe conxelado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Implantación da metodoloxía 5S nunha empresa dedicada á fabricación de componentes aeronáuticos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Implantación de posto de montaxe de kits en empresa do sector do metal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estruturación do cálculo dos tempos de fabricación nunha empresa de carpintería metálica do sector do aluminio. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise e redeseño do modelo loxístico dun grupo de empresas funerarias - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise e rediseño para a automatización de almacéns de materiais auxiliares - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Plan de negocio nunha empresa de formación a distancia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise e mellora da productividade nunha empresa de maquinaria e liñas de montaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise e mellora do Sistema de Información dunha academia formativa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora dun sistema de xestión de almacéns nun taller naval - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Optimización de superficies. Almacenaxe en altura - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Deseño, desenvolvemento e implantación dun plan de melloras para a optimización da xestión do aceiro nunha empresa fabricante de condutos modulares - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo e implantación dun proxecto ‘xusto a tempo’ para unha empresa do sector da automoción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise e mellora do proceso de preindustrialización dun novo vehículo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Proceso de mellora productiva e loxística dunha empresa de tarima flotante - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Primeiros pasos na implantación do Sistema Lean Manufacturing nunha empresa fabricante e distribuidora de material escolar e de oficina. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Diseño e implantación dun sistema de xestión de activos de I+D+i do sector da automoción. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estratexias de mellora na industria loxística: análise, deseño e implantación dun novo layout nun almacén do sector do automóbil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Redeseño do sistema de aprovisionamentos dunha empresa láctea. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aplicación de ferramentas e técnicas Lean nunha empresa do sector do automóbil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Adaptación dun ERP estándar ás necesidades da industria do queixo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Monitorización do funcionamento dunha liña de rechazos no sector de paquetería - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Racionalización loxística do embalaxe industrial. Situación e perspectivas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O rol do envase e embalaxe na era do comercio electrónico. Deseño, desenvolvemento e implantación dun sistema de envase e embalaxe para unha liña de produtos de enxoval - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Mellora no sistema de reaprovisionamento dos postos de produción dunha empresa do sector da automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Exoesqueletos: Análise da tecnoloxía e súa problemática de implantación en liñas de produción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Racionalización do proceso de selección e implementación dunha liña de envases. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Optimización da xestión do almacén automático nunha empresa distribuidora de productos industriais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise e implementación de melloras no proceso de compras nunha empresa do sector do automóbil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Diseño e implantación dun plan de mellora produtiva nunha empresa de conxelados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora dos fluxos loxísticos internos nunha empresa do sector do metal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Redeseño do sistema de costes productivos nunha empresa de mecanizado. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Racionalización do sistema loxístico nunha empresa química - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Equilibrado e busca da optimización dunha liña de produción de bombas de calor xeotérmicas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Implantación dun sistema de mantemento dunha empresa mineira. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Aplicación do Lean Manufacturing nunha empresa do sector da pedra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora na xestión loxística da área de mantemento nunha empresa do sector da madeira - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Mellora na xestión loxística da área de mantemento nunha empresa do sector da madeira - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Implantación da mellora continua na xestión de procesos produtivos dunha empresa de transformacións superficiais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Implantación da mellora continua na xestión de procesos produtivos dunha empresa de transformacións superficiais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora da xestión produtiva nunha empresa auxiliar de automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora da xestión produtiva nunha fábrica de envases de aluminio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise de viabilidade dun novo mercado norteafricano nunha empresa do sector metalúrxico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Racionalización da xestión productiva nunha empresa de plásticos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Redeseño do sistema de embalaxe nunha empresa do sector do metal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  O deseño dunha cadena de suministro áxil no sector textil moda. Aplicación á xestión de produtos auxiliares - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aplicación do método 5'S nunha empresa de montaxe de placas electrónicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Rediseño e mellora dun sistema Kanban nunha empresa industrial. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Redistribución en planta e elaboración de procedementos nun almacén dun Banco de Alimentos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Racionalización de recursos e métodos de traballo nunha empresa forestal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Racionalización do proceso de preparación de pedidos nunha empresa do sector alimentario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo e mellora da produtividade dunha liña de produción na industria do automóbil, a través da aplicación do VSM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora da productividade nunha empresa do sector alimentario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora da productividade nunha línea de fabricación do sector alimentario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora da distribución en planta dun almacén nun fabricante de cableado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora do cambio de ferramentas nunha máquina troqueladora mediante técnicas S.M.E.D. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora na Xestión de Stocks nunha empresa de distribución alimentaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora no sistema loxístico dunha peme de mecanizado e calderería - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Implantación da filosofía Lean nunha empresa de transformados de espuma - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Proposta para a creación dunha filial en España para unha compañía de adoquines, coa creación dun plan de negocios, a creación dun plan de servizo ao cliente e a creación dunha base de datos potencial de clientes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento dun plan documental co obxecto da obtención do rexistro sanitario de empresas e establecementos alimentarios - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Plan de mellora do almacén dunha empresa de componentes do automóvil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Plan de mellora loxística en un taller de fabricación de maquinaria industrial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Plan de mellora na xestión do almacén dunha empresa do sector do automóvil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dun modelo de xestión do mantemento nunha planta produtiva do sector alimentario galego - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2013/2014

  Análise das tendencias en tecnoloxías da producción e a súa aplicación nunha empresa da industria de automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007