Joaquín Baltasar Collazo Rodríguez

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G380V01 G380304 Deseño de máquinas I OB 25
V12G340V01 G340304 Teoría de máquinas e mecanismos OB 33
V04M167V01 M167201 Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura OB 6
V04M093V01 M093114 Técnicas Especiais de Mallado OP 24
V04M093V01 M093210 Simulación Dinámica MBS de Sistemas OB 10
V04M150V01 M150208 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M141V02 M141107 Deseño e Ensaio de Máquinas OP 48
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M167V01 M167201 Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura OB 3.00
V04M093V01 M093210 Simulación Dinámica MBS de Sistemas OB 10.00
V04M093V01 M093114 Técnicas Especiais de Mallado OP 24.00
V04M141V02 M141107 Deseño e Ensaio de Máquinas OP 48.00
V04M150V01 M150208 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V12G380V01 G380304 Deseño de máquinas I OB 33
V12G340V01 G340304 Teoría de máquinas e mecanismos OB 33
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V02 M141107 Deseño e Ensaio de Máquinas OP 48.00
V04M150V01 M150208 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V12G340V01 G340304 Teoría de máquinas e mecanismos OB 87
V12G380V01 G380304 Deseño de máquinas I OB 59.00
V04M093V01 M093210 Simulación Dinámica MBS de Sistemas OB 10.00
V04M093V01 M093114 Técnicas Especiais de Mallado OP 24.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G380V01 G380304 Deseño de máquinas I OB 21.00
V04M141V02 M141107 Deseño e Ensaio de Máquinas OP 48.00
V12G340V01 G340304 Teoría de máquinas e mecanismos OB 98.00
V04M150V01 M150208 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V04M093V01 M093114 Técnicas Especiais de Mallado OP 24.00
V04M115V01 M115201 Enerxía da Biomasa, dos Biocombustibles e dos Residuos OB 5.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M115V01 M115201 Enerxía da Biomasa, dos Biocombustibles e dos Residuos OB 10.00
V04M112V01 M112205 Traballo Fin de Máster OB 0.00
V04M093V01 M093114 Técnicas Especiais de Mallado OP 24.00
V04M155V01 M155106 Aplicación Elementos Finitos en Mecánica OP 0.00
V04M141V02 M141107 Deseño e Ensaio de Máquinas OP 48.00
V12G380V01 G380304 Deseño de máquinas I OB 37
V12G340V01 G340304 Teoría de máquinas e mecanismos OB 51.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V02 M141107 Deseño e Ensaio de Máquinas OP 48.00
V09M070V01 M070212 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
312110V01 312110673 Enxeñaría do transporte TR 0.00
V09M070V01 M070101 Introdución á Investigación OB 24.00
V12G340V01 G340304 Teoría de máquinas e mecanismos OB 76.00
V04M093V01 M093114 Técnicas Especiais de Mallado OP 24.00
V04M115V01 M115201 Enerxía da Biomasa, dos Biocombustibles e dos Residuos OB 10.00
V04M112V01 M112205 Traballo Fin de Máster OB 0.00
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M093V01 M093114 Técnicas Especiais de Mallado OP 24.00
V12G380V01 G380304 Deseño de máquinas I OB 23
V12G380V01 G380306 Teoría de máquinas e mecanismos OB 25.00
V12G360V01 G360602 Deseño e ensaio de máquinas OB 31.00
V04M115V01 M115201 Enerxía da Biomasa, dos Biocombustibles e dos Residuos OB 10.00
312110V01 312110673 Enxeñaría do transporte TR 55.00
V12G320V02 G320305 Teoría de máquinas e mecanismos OB 51
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G360V01 G360602 Deseño e ensaio de máquinas OB 23
V09M070V01 M070212 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V12G360V01 G360303 Teoría de máquinas e mecanismos OB 24.00
V12G380V01 G380304 Deseño de máquinas I OB 81
V12G380V01 G380306 Teoría de máquinas e mecanismos OB 42.00
V04M112V01 M112205 Traballo Fin de Máster OB 10.00
312110V01 312110673 Enxeñaría do transporte TR 58.00
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110304 Teoría de máquinas TR 65.00
312110V01 312110673 Enxeñaría do transporte TR 40.00
312310V01 312310412 Tecnoloxías de fabricación e tecnoloxía de máquinas TR 15.00

2019/2020

Deseño e cálculo dun carrusel paso a paso para proceso de fabricación de moldeo por inxección - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e ensaio dun atenuador de impacto en honeycomb de aluminio para un vehículo de Formula SAE. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise CFD do par de arrastre en embrague húmido DSG - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo e deseño do sistema de transmisión dun vehículo de Formula Student FSAE - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Análise de fallos dun elevador industrial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Adaptación, Modelado e Análise dunha Caixa de Cambios Automática Ford 4R55E - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e análise dunha grúa móbil de porto a escala mediante elementos de baixo coste e software multicorpo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño, simulación e fabricación dun prototipo a escala, dunha grúa móbil de porto. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Reforma dun sistema de freado de un vehículo turismo, VW Golf MKI - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Substitución do sistema de freado dun Seat 600 do ano 1957. Proxecto de reforma. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento de cabezal multifuncional: módulo de remachado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo de pórtico para soldadura automática en modo continuo de perfiles da industria naval con procesos GMAW/FCAW. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo de pórtico para soldadura automática en modo continuo de perfiles da industria naval con procesos GMAW/FCAW. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Modelado e simulación de unha grúa móvil para o estudio do reparto de cargas ao solo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo dunha grúa pluma de columna e deseño de melloras para o aumento da capacidade de carga. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño mecánico e accionamento dun cabezal de flejado para paquetes de productos siderúrxicos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Simulación CFD de un evaporador compacto de aletas e tubos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño e cálculo dunha máquina de control numérico de tres eixos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e cálculo dun modelo a escala dunha grúa pico de pato con pezas modulares Eitech - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e análise de prototipos de máquinas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha plataforma adaptable para bicicletas estáticas que permita a oscilación lateral das mesmas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Uso de técnicas de optimización no dimensionado dunha pluma telescópica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Deseño de sistema de toma de mostras para Vehículo Autónomo Submarino - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise da suspensión traseira de mecanismo 4 barras tipo Horst Link dunha bicicleta de Mountain Bike - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estimación da vida a fatiga de distintos modelos de foles para compensadores de dilatación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de montaxe dunha turbina eólica mediante o emprego de dous grúas sobre orugas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de Reenxeñaría Mecánica dun ascensor inclinado para o transporte de persoas. Utilización de programas de simulación con sistemas multifísicos e selección dos compoñentes comerciais óptimos para a obtención dunha maior efectividade e rendibi...
Estudo dinámico da elevación e volteo de grandes cargas: montaxe de un aeroxerador - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise FEM de diferentes tipos de esquina en xuntas de expansión rectangulares - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun volante con armadura monobrazo en inxección de magnesio segundo a norma ECE-R12 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Deseño CAD-CAE da armadura dun volante de automóvil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e análisis dunha estrutura independiente dun autobús mediante elementos finitos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de elevación con volteo para colocación de seccións de 100 T dunha torre de aeroxerador - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Análise da optimización da eficiencia enerxética dunha vivenda unifamiliar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2013/2014

Simulación CFD do fluxo a través das válvulas dun motor de combustión interna alternativo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007