Joaquín Sueiro Justel

Catedrático/a de escola univer.

Departamento

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G160V01 G160701 Gramática española III OB
V01G400V01 G400915 Pragmática e discurso OP 13
V01G400V01 G400101 Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español I FB 96
V01G180V01 G180103 Lingua: Comunicación escrita e oral en lingua española FB 12
V02M066V10 M066233 Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas OB 15
V02M066V10 M066234 Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria OB 25
V02M066V10 M066235 Didáctica da Lingua e Literatura Castelá na Educación Secundaria OB 1
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G400V01 G400101 Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español I FB 96
V02M066V10 M066233 Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas OB 15
V02M066V10 M066234 Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria OB 25
V02M066V10 M066235 Didáctica da Lingua e Literatura Castelá na Educación Secundaria OB 1
V02M066V10 M066237 Investigación e Innovación na Área das Linguas OB 15
V01G160V01 G160701 Gramática española III OB
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V10 M066233 Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas OB 15
V02M066V10 M066234 Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria OB 25
V02M066V10 M066235 Didáctica da Lingua e Literatura Castelá na Educación Secundaria OB 1
V01G400V01 G400101 Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español I FB 96
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G160V01 G160701 Gramática española III OB 48
V01G400V01 G400101 Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español I FB 96
301212V01 301212615 Historia da lingüística española OP
V02M066V10 M066233 Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas OB 15
V02M066V10 M066234 Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria OB 25
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
301212V01 301212615 Historia da lingüística española OP
301212V01 301212402 Gramática española III TR
V01G400V01 G400101 Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español I FB 104
V01G160V01 G160701 Gramática española III OB 52
V01G160V01 G160502 Gramática española I OB 12
V02M066V10 M066233 Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas OB 15
V02M066V10 M066234 Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria OB 25
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G160V01 G160701 Gramática española III OB 26
301212V01 301212615 Historia da lingüística española OP
301212V01 301212402 Gramática española III TR
V01M126V01 M126109 Deseño e Desenvolvemento de Tecnoloxías Lingüísticas OP
V01M126V01 M126204 Creación e Elaboración de Materiais de Aprendizaxe OP
V01M126V01 M126205 Estratexias e Métodos de Ensino e Aprendizaxe OP 15
V01M126V01 M126210 Procesamento da Linguaxe Oral OP
V01M069V01 M069205 Lingüística Aplicada ó Ensino de Linguas: O Español como Lingua Estranxeira OP
V01M069V01 M069105 Sintaxe OB
V01M069V01 M069108 Sociolingüística OB
V02M066V10 M066233 Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas OB 15
V02M066V10 M066234 Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria OB 25
LEEV01 301211053 Metodoloxía do ensino da lingua española LE
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09M064V01 M064209 Difusión Indirecta do Patrimonio OP 2
V02M066V10 M066233 Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas OB 24
V02M066V10 M066234 Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria OB 40
301212V01 301212402 Gramática española III TR
301212V01 301212615 Historia da lingüística española OP 60
202211V01 202211208 Lingua e literatura e a súa didáctica II: Español TR
301411EFV01 301411221 Lingua A1 II: Español II OB
LEEV01 301211053 Metodoloxía do ensino da lingua española LE
V01M069V01 M069108 Sociolingüística OB 5
V01M069V01 M069205 Lingüística Aplicada ó Ensino de Linguas: O Español como Lingua Estranxeira OP 25
V01M069V01 M069105 Sintaxe OB 13
V01M069V01 M069215 A Diversidade Lingüística e as súas Representacións OP 10
V01G160V01 G160305 Comunicación oral e escrita: Español II OB 32
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
301212V01 301212401 Gramática española II TR 24
202211V01 202211208 Lingua e literatura e a súa didáctica II: Español TR
V09M064V01 M064209 Difusión Indirecta do Patrimonio OP 3
LEEV01 301211053 Metodoloxía do ensino da lingua española LE
V01M069V01 M069215 A Diversidade Lingüística e as súas Representacións OP 10
V01M069V01 M069205 Lingüística Aplicada ó Ensino de Linguas: O Español como Lingua Estranxeira OP 25
V01M069V01 M069107 Pragmática OB 10
V01M069V01 M069105 Sintaxe OB 13
V02M066V10 M066233 Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas OB 20
V02M066V10 M066234 Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria OB 39
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V10 M066233 Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas OB 20
V02M066V10 M066234 Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria OB 39
V09M064V01 M064209 Difusión Indirecta do Patrimonio OP 2
301212V01 301212402 Gramática española III TR 60
301212V01 301212615 Historia da lingüística española OP 60
V01M069V01 M069105 Sintaxe OB 13
V01M069V01 M069107 Pragmática OB
V01M069V01 M069215 A Diversidade Lingüística e as súas Representacións OP
V01M069V01 M069205 Lingüística Aplicada ó Ensino de Linguas: O Español como Lingua Estranxeira OP 25
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M069V01 M069205 Lingüística Aplicada ó Ensino de Linguas: O Español como Lingua Estranxeira OP 25
V02M066V10 M066233 Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas OB 20
V01M069V01 M069105 Sintaxe OB 13
V02M066V10 M066234 Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria OB 39
301212V01 301212402 Gramática española III TR
301212V01 301212615 Historia da lingüística española OP

2018/2019

Lingua como instrumento e literatura como arte. Programación didáctica alternativa de 4º de ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O debate como ferramenta didáctica para mellorar a competencia oral formal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Actitudes e prexuízos lingüísticos en alumnos do ensino secundario de Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Actitudes lingüísticas nun IES de Vigo: unha análise comparativa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Ler en imaxes: un achegamento ás vangardas históricas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A competencia oral na Educación Secundaria e Bacharelato: o obradoiro como proposta pedagóxica para o seu desenvolvemento en aulas de 1º de Bacharelato. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Integración do alumnado estranxeiro: as Aulas de Inmersión Lingüística - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007