José Abundancia Domínguez

Externo

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G211V01 G211101 Dereito: Teoría do dereito FB 3
V08G081V01 G081103 Dereito: Dereito constitucional I FB 32
O03G081V01 G081304 Dereito da Unión Europea OB 6
O03M110V11 M110114 Práctica Mercantil OB 6
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110104 Práctica Mercantil OB 6
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110104 Práctica Mercantil OB 6
O03G081V01 G081203 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 53
O03G081V01 G081501 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 33
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G720V01 G720314 Dereito civil II. Dereitos reais OB 32
O03G081V01 G081203 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 53
O03G081V01 G081501 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 54
O03M110V01 M110104 Práctica Mercantil OB 6
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G081V01 G081934 Responsabilidade civil da actividade empresarial e profesional OP 36
O03M110V01 M110104 Práctica Mercantil OB 6
O03G081V01 G081203 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 66
O03G081V01 G081501 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 66
V03G720V01 G720223 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 8
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G080V01 G080905 Dereito da nacionalidade e da estranxeiría OP 0.0
O03G080V01 G080906 Dereito de danos e responsabilidade civil OP 0.0
O03G081V01 G081301 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 43
O03G081V01 G081501 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 58
O03G081V01 G081926 Dereito de danos e responsabilidade civil OP 53
O03G081V01 G081203 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 17
O03M110V01 M110104 Práctica Mercantil OB 6
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110104 Práctica Mercantil OB 6
O03G081V01 G081203 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 17
O03G081V01 G081301 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 53
O03G081V01 G081404 Dereito civil II. Dereitos reais OB 57
O03G081V01 G081501 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 53
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081203 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 17
O03G081V01 G081301 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 72
O03G081V01 G081404 Dereito civil II. Dereitos reais OB 53
O03G081V01 G081501 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 36
O03M110V01 M110104 Práctica Mercantil OB 6

  2021/2022

  O sistema das lexítimas no Dereito Civil de Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Novo tratamento da discapacidade no Código Civil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A custodia compartida. Análise doutrinal e posicións xurisprudenciais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Dereito de consumidores: protección da súa saúde, dereitos e intereses - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Dereito de consumidores: protección da súa saúde, dereitos e intereses - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Pactos sucesorios no Dereito civil de Galicia: o pacto de mellora, a apartación e a mellora de labrar e posuír - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Os Complexos Inmobiliarios Privados e a súa conflitividade xurídico-social nas Zoas Comúns: caso real dunha propiedade horizontal tendida - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  As lexítimas no código civil e no dereito civil de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Práctica actual, leis e xurisprudencia relativas a s comunidades de montes veciñais en man común, con espcial atenció a situación en Galicia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A partición da herdanza na lei de dereito civil de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Os pactos sucesorios no Dereito Civil de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Protección dos dereitos ao honor, a intimidade e a propia imaxe. Especial referencia a menores. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  As diferenzas entre matrimonio e parellas de feito - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  A partición da herdanza no dereito civil de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Convenio matrimonial: Análise e posibilidades de axuste ou corrección - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Os montes veciñais en mancomún: conflictividade e propiedade legal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A custodia compartida: Análise e desenvolvemento xurisprudencial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2014/2015

  Dereito de familia e sucesións: a lexítima - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2013/2014

  Dereito de familia e sucesións: a lexítima - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007