José Alberto Dopazo Sánchez

Profesor/a asociado/a T3

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320302 Termodinámica e transmisión de calor OB 65
V12G320V01 G320502 Máquinas térmicas e de fluídos en centrais e enerxías renovables OB 50
V12G330V01 G330305 Termodinámica e transmisión de calor OB 33
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330305 Termodinámica e transmisión de calor OB 32
V12G320V01 G320302 Termodinámica e transmisión de calor OB 69
V12G320V01 G320502 Máquinas térmicas e de fluídos en centrais e enerxías renovables OB 50
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320302 Termodinámica e transmisión de calor OB 69
V12G320V01 G320502 Máquinas térmicas e de fluídos en centrais e enerxías renovables OB 50
V12G330V01 G330305 Termodinámica e transmisión de calor OB 57
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320302 Termodinámica e transmisión de calor OB 69
V12G320V01 G320502 Máquinas térmicas e de fluídos en centrais e enerxías renovables OB 50
V12G330V01 G330305 Termodinámica e transmisión de calor OB 55
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320302 Termodinámica e transmisión de calor OB 69
V12G320V01 G320502 Máquinas térmicas e de fluídos en centrais e enerxías renovables OB 50
V12G330V01 G330305 Termodinámica e transmisión de calor OB 56
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320502 Máquinas térmicas e de fluídos en centrais e enerxías renovables OB 50
V12G330V01 G330305 Termodinámica e transmisión de calor OB 87
V12G360V01 G360405 Termodinámica e trasmisión de calor OB 18
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G360V01 G360405 Termodinámica e trasmisión de calor OB 45
V12G330V01 G330305 Termodinámica e transmisión de calor OB 87
V12G320V01 G320502 Máquinas térmicas e de fluídos en centrais e enerxías renovables OB 50
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320302 Termodinámica e transmisión de calor OB 69
V12G320V01 G320502 Máquinas térmicas e de fluídos en centrais e enerxías renovables OB 50
V12G360V01 G360405 Termodinámica e trasmisión de calor OB 26
V12G380V01 G380302 Termodinámica e transmisión de calor OB 36

  2021/2022

  Contribución ao estudio de emisións de partículas sólidas e CO en estufas de pellets de madeira de baixa potencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Posta en marcha e ensaios preliminais dunha caldeira de pellets con modificacións no intercambiador fumes-auga. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo experimental do funcionamento dunha caldeira de pellets modificando a relación de exceso de aire - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Avaliación experimental de xeración de enerxía eléctrica mediante un equipo termoeléctrico axustado a unha estufa doméstica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación CFD dun módulo termoeléctrico comercial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación CFD en conductos de gases quentes con distintos tipos de turbuladores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Dimensionamento dunha instalación de climatización nunha vivenda unifamiliar con bomba de calor xeotérmica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007